söndag 15 januari 2017

Portföljen efter 2016

Många läsare har frågat efter hur min portfölj ser ut. Jag har medvetet valt att avvakta med att skriva om hela min portfölj. Anledningen till det är att det blir en del barnsjukdomar i en ny portfölj när jag ökar mycket i en enskild aktie som är lågt värderad samtidigt som jag inte alls ökar i en annan aktie som är för dyr. Nu har portföljen ett halvår bakom sig och börjar sätta sig. De större kärninnehaven omfattar, det stora Sernekeinnehavet till trots, redan 27,5 procent av portföljen.

I oktober utgjorde H&M till exempel en fjärdedel av portföljen. Eftersom jag intill nedgången nu i januari inte har ökat i aktien har portföljandelen organiskt minskat till cirka tio procent.

I november tecknade jag Serneke som då utgjorde en fjärdedel av portföljen. Det är egentligen en investering som jag gjorde med sparkapital utanför mina månadsinsättningar men för enkelhets skull räknar jag med aktien trots att den inte är en utdelare.

Jag har nyligen även gjort strategiska storköp i TransAlta Renewables, Bosjö fastigheter och Sydsvenska hem som alla därför har orepresentativt höga portföljandelar. Samtidigt har jag missat tåget i Handelsbanken. Från att ha varit ett kärninnehav som i juli utgjorde en femtedel av portföljen utgör aktien nu endast en halv procent.

Nog med prat - här är min portfölj så som den såg ut efter börsens stängning den 31 december 2016!(klicka på diagrammet och öppna separat för att se texten bättre)

Defensiva kärninnehav

Syftet med dessa innehav är att lägga en god grund genom en stabil utdelning år efter år i etablerade företag som sedan många år presenterar goda vinster. Även om de har sina svackor och utdelningstillväxten kan vara begränsad är det inga företag som riskerar att gå omkull över en natt.

Axfood är en konjunkturokänslig defensiv aktie som därtill har en god utdelningstillväxt. Även om utdelningen är en av de lägsta i portföljen utgör aktien ett tryggt ankare som garanterar avkastning år efter år. Jag siktar långsiktigt på att ha mellan 5 till 10 procent i aktien. Dels är det som sagt ett defensivt innehav som står sig oavsett konjunktur och dels är det en bra aktie att äga den dagen portföljen växt sig större och jag vill minska på risken.

H&M är ett defensivt innehav. Jag storhandlade under raset i oktober och har ett GAV på 245 kronor. Det innebär att jag har en YOC på cirka 4 procent per aktie. Tvekar lite kring hur jag ska göra fortsättningsvis men det är ingen brådska att öka ännu. 10 procent var mitt ursprungliga riktmärke men företaget går inte så bra längre att jag anser det försvarbart att ha en så stor andel. 5 procent lutar det snarare åt. Behålla gör jag hur som helst.

Clas Ohlson är en annan defensiv favorit. Utdelningstillväxten är svajig och företaget har haft problem med sin utlandssatsning och valutarisken men har under januari återhämtat sig. Utdelningsandelen är dock högre än för övriga kärninnehav. Att aktien delar ut i september gör den till ett sunt komplement till övriga defensiva aktier. 5 procent är mitt riktmärke.

Castellum har en alldeles glimrande utdelningshistorik med ständiga höjningar. De är Sveriges kanske enda riktiga utdelningsaristokrat  Samtidigt har de ridit på fastighetssektorns guldålder och tuffare tider väntar framöver. Företaget går dock mycket bra och jag vill ha cirka 2,5 till 3 procent av portföljen i aktien.

Handelsbanken har jag misslyckats med att öka i och tog hem vinster för vinster lite för tidigt. Jag tycker faktiskt inte att aktien är särskilt billig sett till risken. En huvudmålsättning för 2017 är att hitta tillfällen att öka till åtminstone 2,5 procent av portföljen. Jag hoppas på en rekyl nedåt 102 kronor någon gång under året men är beredd att öka försiktigt vid 112 kronor allt annat lika.

Andra defensiva aktier

Investor är ett investmentbolag. Är egentligen inte så förtjust i sådana för jag tycker det är lite som att äga en fond och vill helst hålla koll på vad som händer i mina aktier. Investor utgör dock i liten andel ett fint defensivt komplement i portföljen som dessutom lever upp till mina utdelningsmål. Jag tänker successivt köpa in mig i aktien med sikte på att den ska utgöra en större bas när jag i framtiden minskar exponering mot mer riskfyllda innehav. Just nu har jag ungefär en procent av portföljen i aktien och det är ganska lagom eftersom utdelningen trots allt är låg.

Telia är en riktig tråkaktie och de flesta känner nog till den minst sagt usla kurshistoriken sedan noteringen. Utdelningen är dock god och jag köpte på vinst och förlust in mig strax före novemberutdelningen 2016 eftersom jag då kunde räkna hem hela 13 procent i utdelning på drygt ett år trots att utdelningen sänks 2017. Är skeptisk till om jag vill behålla aktien i min portfölj (äger den även privat på VP-konto sedan noteringen och det räcker egentligen). Definitivt något som jag kommer se över mot slutet av 2017.

Övriga utdelningsaktier

Här finns aktier i fina företag som jag har lyckats köpa till en god Yield on Cost när de tillfälligt varit lågt värderade. Dessa aktier ökar jag inte kontinuerligt i om det inte finns en riskpremie. Samtidigt säljer jag dem oftast inte heller då jag i regel har lyckats köpa dem till en ganska bra värdering.

Beijer är ett investmentbolag inom verkstad som jag inte är överförtjust i men jag gjorde ett undantag och köpte när de var översålda. YOC var 5 procent mot fjolårets utdelning och jag har belönats med en kursuppgång på över 25 procent. Ganska lagom innehav på cirka 1 procent av portföljen.

Skanska är en fin aktie i byggbranschen som jag verkligen ångrar att jag inte köpte fler av när jag hade chansen. Nu utgör de bara 0,5 procent av portföljen men jag har en YOC på 4 procent. Helt klart en kandidat till ett mer permanent innehav, något jag ska titta närmare på under året.

ICA var en liten chansning som jag gjorde under mellandagarna efter nyheten om deras expansion i Litauen. YOC är över 3,6 procent vilket är bra men lägre än jag vill ha i ICA. De är mitt tredjeval i matsektorn. Såg det ändå som ett rimligt tillfälle att köpa och se om aktien stiger uppåt på några månaders sikt. Om inte annat får jag utdelning i vår och kan alltid sälja av innehavet om jag vill öka mer i Axfood istället. Ett defensivt ankare men inget kärninnehav.

Duni är ett innehav som jag är något kluven inför. De ger en YOC på 4 procent men är aningen svajiga och det är inte säkert att de kommer klara att prestera lika fina vinster i framtiden. Börjar ifrågasätta om de egentligen tillför portföljen nyttig diversifiering eller bara tar tid och energi att bevaka på bekostnad av andra aktier. Samtidigt är aktien alltjämt ganska hyggligt värderad och kanske köper ytterligare några aktier inför vårutdelningen. Kommer analysera närmare under våren och bestämma mig för om jag behåller eller ej.

MQ är ett liknande innehav. De delar ut i februari, vilket sprider utdelningen på ett bra sätt över helåret. Dessutom har jag köpt aktien till en YOC på 5 procent, vilket är högt. Senaste rapporten var dock en besvikelse och jag befarar att aktien kan vara ganska osäker på längre sikt, inte minst givet deras svaga resultat och utdelning 2013-2014. Behåller den över februariutdelningen men kommer ett bra tillfälle att sälja därefter gör jag kanske det.

Avega är ett IT-företag som har en imponerande utdelning och vinsthistorik. Är generellt lite försiktig med IT-aktier som är svårbedömda. I det här fallet har det varit en framgångssaga och jag ångrar mest bara att jag inte köpte fler aktier då de är ett av portföljens minsta innehav med 0,25 procent.

Fastighetsaktier med kvartalsutdelning

Endast fastighetsaktier förefaller ha kvartalsvis utdelning i Sverige. De har i regel ganska hög risk, antingen till följd av ränteläget, andelen belåning eller få antal fastigheter i sitt innehav. Därför har jag satt ihop en egen portfölj bestående av flera aktier för att diversifiera risken. Tanken är att de ska ge mig en genomsnittlig avkastning på minst 5 men helst över 6 procent årligen.

Hemfosa är det kanske mest etablerade och största företaget. Det innebär också att de har lägst utdelning med en YOC på strax över 5 procent. Jag har kan därför kosta på mig att ha cirka 3 procent av portföljen i aktien på längre sikt. Sedan årsskiftet har jag därför ökat till nuvarande cirka 5 procent av portföljen.

Bonäsudden är en av få kvartalsutdelare som äger mer än en fastighet. De går dock inte med vinst i nuläget, åtminstone bokföringstekniskt, och osäkerheten om framtida utdelningar är högre än för andra aktier i sektorn. Därför har jag endast en liten andel på mindre än en procent. YOC är på över 7 procent.

Sydsvenska hem är en favorit eftersom de äger defensiva offentliga tråkfastigheter. De inledande rapporterna har varit svaga men senaste kvartalsrapporten redovisade en vinst som väl täcker nuvarande utdelningsnivå. YOC på över 6 procent. Eftersom aktien handlas på aktietorget har jag köpt en stor andel om 7 procent av portföljen. Högst 2 procent är mitt långsiktiga mål.

Bosjö äger Ellos lagerlokal i Borås. De handlas också på aktietorget varför jag slog till och storhandlade inför decemberutdelningen. Eftersom de kommande tre utdelningarna redan är beslutade tyckte jag att den alltför höga portföljandelen på 6,5 procent var försvarbar. Jag kommer inte öka före hösten och till dess har portföljandelen halverats. YOC är dessutom över 9 procent.

Delarka är min favorit bland enfastighetsaktier. Inte för att de ger högst utdelning eller har lägst risk på pappret men som Postens huvudterminal uppfattar jag dem helt subjektivt som mest defensiv. Jag en YOC på strax under 7 procent och har minskat innehavet sedan utdelningen för att försöka köpa tillbaka igen före sommaren.

Saltängen som äger en av ICAs större centrallager skulle jag vilja äga fler aktier i men kursen har varit lite väl hög. YOC på 9 procent. Men portföljandelen är bara 0,25 procent. Siktar på att öka.

Preferensaktier

Jag är skeptisk till preffar och har länge undvikit dem. Allteftersom jag har läst in mig bättre på hur de fungerar har jag dock tagit in ett litet innehav.

Akelius är ett välskött fastighetsföretag med fin historik. Att kunna köpa deras preffar till en YOC på 6,67 procent lockade mig. Innehavet är mindre än 2 procent av portföljen. Vad jag särskilt gillar är att aktien delar ut i februari, augusti och november, vilket är de tre månader som är svårast att hitta bra utdelning till. Akelius utgör därför ett givet komplement i portföljen.

Kryddor

Även en utdelningsinvesterare vill ibland chansa lite i aktier som verkar riktigt spännande, och inte minst när de bedriver samhällsnyttiga verksamheter med stor potential. Jag har tre sådana aktier som tillsammans utgör mindre än en procent av portföljen. Därför är risken mycket liten liksom deras negativa påverkan på den totala portföljutdelningen (som begränsas till mindre än en promille).

Minesto är ett superspännande företag inom marin förnybar energi. Deras produkt är färdigutvecklad i liten skala och allt verkar mycket lovande men kommersialisering i fullskalig modell återstår. Jag tror mycket på produkten och hoppas att de kommer lyckas. Portföljandelen är 0,75 procent.

Ripasso Energy är ett spännande Göteborgsföretag inom förnybar energi som utvecklar tekniksystem i solenergisektorn. Produkten verkar hur spännande som helst och jag gillar verkligen att investera i den här typen av affärsidéer men risken är förstås hög. Köpte en liten post om 0,4 procent av portföljen.

Alligator Bioscience är en liten chansning. Det är ett välrenommerat biomedicinföretag som har backning av namnkunniga ägare som J&J, Wallenberg och Dan Sten Olsson. Jag tog rygg på dem men vi pratar knappt 0,25 procent av portföljen.

Övrigt

Serneke är ett specialfall. Som Göteborgare känner jag till och har förtroende för Ola Serneke och hans företag som historiskt har visat fina resultat. Jag hade sedan länge bestämt mig för att köpa aktier för minst 50 000 kronor när ett tillfälle uppstod. Egentligen skulle jag vilja särredovisa dem som ett specialfall då det inte är en utdelningsaktie och den drar ned portföljutdelningen. Räknar därför på portföljutdelning med och utan Serneke.

Ahlsell tecknade jag när aktien åternoterades under hösten. Sålde hälften av aktierna och tog hem en vinst. Har behållit resten av innehavet tills vidare. Visar det sig att de inte lever upp till mitt utdelningsmål om 3,33 procent eller högre kommer jag eventuellt sälja innehavet till förmån för andra aktier för det är inte precis en kursraket. Klarar de utdelningsmålet är det ett ganska bra ankare i portföljen som bidrar med diversifiering i en sektor som jag inte har så mycket aktier i.

Utländska aktier: Norge

Jag gillar norska aktier, har själv bott i Oslo och har starka anknytningar till Norge, varför jag anser mig följa marknaden lite mer aktivt än andra utländska marknader. Det har dock inte blivit så många innehav. Anledningen till det är att få aktier har levt upp till mina utdelningsmål samtidigt som de som gör det ofta mest skulle bidra till att dra ned portföljens genomsnittliga utdelning.

Multiconsult är lite av en favorit. Jag köpte 50 aktier i konsultföretaget när portföljen var ny och ser det mest som en köp och behåll där jag nog inte kommer öka så mycket. Aktien har gått bra sedan dess och företaget växer, inte minst genom förvärv och expansion inom Norden. Utdelningsandelen är gränsfall till för låg men uppfyller precis mitt minimimål och jag köpte dessutom när den norska kronan handlades för lägre än 1,025 svenska kronor. Multiconsult utgör nu 2,5 procent av portföljen.

Gjensidige är ett klassiskt norskt försäkringsbolag som har ojämn men hög utdelningshistorik. Jag har köpt in mig i aktien till en YOC på 4,75 procent ordinarie utdelning. Återstår att se hur mycket de delar ut under 2017. Har 1,25 procent av portföljen i aktien.

ATEA är ett av mycket få IT-företag som jag äger aktier i. De brukar ge en hög utdelning både vår och höst. Något lägre än en procent just nu men tittar på att öka om kommande rapporter motiverar.

Utländska aktier: Kanada

Boston Pizza är med sin höga, växande månadsvis utdelning lite av en modern legend bland utdelningssparare. Jag trodde länge att jag aldrig skulle lyckas köpa in mig i aktien men det gjorde jag och det är jag idag mycket glad för. Tyvärr är den ständigt dyr och har ännu inte hittat ett tillfälle att öka. YOC på över 6,5 procent. Det ryktas om att utdelningen kommer att höjas till 0,12 CAD per månad. Lita på att jag bevakar mycket aktivt under hela 2017 och så fort aktien faller under 21 CAD kommer jag på stående fot försöka öka med 100 aktier. Om utdelningshöjningen bekräftas kommer jag öka redan under 22 CAD. Vissa frågetecken dock för hur långsiktiga deras utdelningshöjningar är i ett längre perspektiv. Utgör inte längre ens 3 procent av portföljen.

TransAlta Renewables är kanske min absoluta favoritaktie. Investerar i förnybar energi och ger hög utdelning varje månad. Den bästa av världar! Ökade ordentligt i aktien i anslutning till nedgången efter det amerikanska presidentvalet. YOC även här cirka 6,5 procent. Den utgör över 5,5 procent av portföljen just nu.

Utländska aktier: USA

Huvudanledningen till att jag köper amerikanska aktier är att jag vill få ett jämnare inflöde av utdelningar över hela året. Alla aktierna delar nämligen ut antingen kvartalsvis och i något fall till och med månadsvis.

Realty Income är en fastighetsaktie som delar ut just månadsvis. YOC är runt 4 procent, vilket inte är speciellt högt, men det kompenseras av att den bidrar till ett ständigt inflöde av fräscht kapital. Med tanke på ränterisken i fastighetssektorn, om än lägre utomlands än i Sverige, är jag lite försiktig då det fortfarande finns många svenska aktier som kan handlas till en YOC på 4 procent.

Coca Cola är egentligen lite by gone days men faktum är att det är en defensiv aktie som kommer fortsätta leverera goda vinster under många år framöver även om utdelningstillväxten mattas av. USA är deras huvudmarknad och även om de finns nästan överallt på jorden så skulle de vid fortsatt ökad global tillväxt definitivt ta del av kakan i växande utvecklingsländer och medelinkomstländer. Ser det därför som en ganska defensiv aktie som jag vill ha ett litet innehav i för att sprida portföljrisken. Notera den lite udda utdelningskalendern: april, juli, oktober och december!

VFC är ett sport- och friluftsklädföretag vars produkter jag själv äger. Ren kvalitet. Vid sällsynta tillfällen att köpa har jag gjort det trots att utdelningen egentligen är i lägsta laget. Utdelningstillväxten är dock god så ser det som en bra aktie att äga på riktigt lång sikt även om det är på bekostnad av snabb portföljtillväxt på kortare sikt.

Johnson & Johnson äger jag faktiskt bara en enda aktie i. Tanken är att även fortsättningsvis utnyttja kampanjer med courtagefri handel för att försiktigt öka i aktien på riktigt lång sikt. Eftersom utdelningen är låg och knappt når mina minimimål vill jag inte ha en alltför stor andel. Utdelningstillväxten är dock i absolut världsklass varför jag ser det som motiverat att köpa in mig när rimliga tillfällen uppstår för att ha en grundplåt den dag jag fasar ner andelen högriskaktier. Också ett riktigt långsiktigt innehav.

Procter & Gamble är ett företag som jag tycker mycket om. De har inte en lika klinisk utdelningshistorik som J&J men är i praktiken en nästan lika fin aktie. Resonerar på samma sätt där. P&G utgör dessutom ett bra komplement eftersom den delar ut i februari, augusti och november.

Tack för intresset om du har orkat läsa enda hit! Vilka innehav har du i portföljen och vad skulle du göra annorlunda?

4 kommentarer:

 1. "vad skulle du göra annorlunda?"

  Minska Serneke till cirka 5% av portföljen.

  SvaraRadera
 2. Tack för kommentar!

  Är faktiskt ganska nöjd som det är, kärninnehaven är ungefär där de ska vara. I efterhand ångrar jag dock att ha minskat/inte ökat i Handelsbanken. Tycker också att min viktning mot fastigheter är långt högre än jag är bekväm med men den får minska allteftersom jag ökar i annat. Andelen utländska aktier är ganska låg till följd av den svaga kronan så det är något jag vill öka.

  Serneke hade jag sedan länge bestämt hur stort belopp jag ville investera och ser inte aktien som en del av utdelningsportföljen. Gör dock inte separata portföljer som många gör utan räknar allt samlat. Innehavet kommer sjunka allteftersom jag ökar i andra aktier och är väl nere runt 18 procent redan till påsk.

  SvaraRadera
 3. Hej Utlandsutdelaren,
  Hur ser du egentligen på Bosjö? De har avtal en längre tid framåt samt hög DA. Var ligger risken i denna aktie tycker du? Om vi exempelvis jämför den med Saltängen.
  Tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bägge är enfastighetsaktier med ganska risk och utdelning. Det beror på om man tror att ICA kommer behålla sitt lager hos Saltängen eller om man tror att Ellos affärsidé är stabil nog i IT-handelsåldern för att de ska fortsätta som hyresgäst. Det kan du bäst avgöra själv.

   Det finns tre anledningar till att jag just nu äger mer i Bosjö:
   1. De kommande två kvartalsutdelningarna är redan beslutade. I Saltängen på kort sikt osäkerhet eftersom utdelningen inte bekräftad för 2017 ännu.
   2. Courtage är högt (19 kronor) i Bosjö. Därför köpte jag en stor post när jag väl bestämde mig för att köpa. Saltängen, Delarka, Bonäsudden m.fl. kan jag köpa pö om pö utan att tänka på courtagekostnaden.
   3. Saltängen har helt enkelt oftast varit för dyr så jag har köpt annat istället trots att jag tror på aktien.

   Radera