lördag 16 december 2017

Mina tankar om H&M och svårigheten i att förutsäga framtiden

Helgens aktuella ämne är krisen i H&M och jag vill förstås också ge några allmänna reflektioner. Passar på att sätta det i perspektiv genom att ta upp ett antal aktier som nu har det tufft.

Min övergripande syn är att jag tenderar vara lite kontrarian och menar att marknaden överskattar e-handelns genomslag i allmänhet. Samtidigt underskattas etablerade varumärkens förmåga att anpassa sig och hitta en nisch online. Detta innebär en risk och du ska inte ta rygg på mig utan gör din egen analys. Extra noga att understryka att detta inlägg inte ska ses som finansiell rådgivning.

H&M visar på typexemplet i hur svårt det är att förutsäga en akties framtid och hur bedräglig historik kan vara. Visst har många varnat för riskerna men samtidigt kunde man för ett år sedan med säkerhet inte anta att företaget skulle uppvisa en så lång rad dåliga rapporter i följd. När jag tittar på mina andra innehav så finns samma dilemma för många av dem. Clas Ohlson och MQ finns en tydlig risk i men kommer de därmed sagt gå samma väg till mötes? Det är inte självklart. Kopparbergs däremot är ett annat exempel. Där har jag i ett års tid sagt att aktien varit övervärderad och nu fick jag rätt men den allmänna visdomen har varit att aktien var billig. Det svåra med aktier är att oavsett analys är det först när du får resultat svart på vitt som du vet om du har gjort rätt bedömning. Och historik är ingen garanti för framtiden. Det gäller dock båda vägar varför vare sig historisk framgång eller stagnation är en garanti för att nästa rapport rör sig i samma riktning.

H&M är bara till att konstatera att jag gjorde en felbedömning. I mitt fall är nedgången på mitt totala innehav åtminstone under 25 procent eftersom jag tidigare tyckte att aktien var för dyr och ökat opportunistiskt först på vägen ned. Eftersom jag fokuserar på utdelningarna bekommer mig nedgången egentligen inte så mycket och jag tror inte att H&M kommer gå i konkurs bara för att nätaktörer tar marknadsandelar utan jag fokuserar på tre andra risker: är H&M verkligen konkurrenskraftiga med sitt mode? Det känns inte längre som att deras varumärke hänger med. Kläderna är helt enkelt ofta inte särskilt snygga. Kan man lita på H&M:s kommunikation? Jag har inte fäst så stor vikt vid detta tidigare eftersom jag går mest på vad som rapporteras i sak. När Stefan Persson gör sin första intervju på ett decennium veckor före företagets sämsta rapport på mycket länge är frågan högst relevant. Timingen kunde inte varit sämre. Kommer H&M kunna bibehålla en anständig utdelningsnivå på längre sikt? Jag har som bekant redan räknat med sänkt utdelning till 8 kronor när jag har ökat den senaste tiden. Det innebär att aktien är försvarbar att köpa runt 200 kronor och nedåt. Efter den senaste rapporten börjar jag också tveka på om ens 8 kronor kommer hålla i längden. Det motsvarar trots allt bara en sänkning på 18 procent. Vid nuvarande kurs är aktien försvarbar att äga utifrån mina premisser så länge utdelningen inte understiger 7,25 kronor. Att det som jag konsekvent skrivit helt uppenbart finns många aktier med långt bättre förutsättningar att slå index är en annan historia. Eftersom den senaste rapporten var så monumentalt dålig samtidigt som jag redan har en stor portföljandel tvekar jag på att öka. Jag vill samtidigt inte gå miste om läget när aktiekursen är slaktad. Sett utifrån mitt långsiktiga mål med en reviderad portföljandel på under 5 procent har jag dock utrymme att köpa ett femtiotal aktier ytterligare. Därför kommer jag nog köpa en handfull aktier nästa vecka men med premissen att H&M sannolikt faktiskt kommer röra sig nedåt 150 kronor och vara fortsatt sur en bra tid framöver. Det här kommer ta tid. Vid 150 kronor skulle jag, allt annat lika, dock fylla innehavet igen. Där klarar man en utdelningssänkning på 35 procent. Det handlar egentligen inte om att öka utan om att köpa i mindre skala än tidigare för att långsiktigt bibehålla en lägre portföljandel än tidigare.

MQ dras ned av omställningen i klädbranschen men företagsspecifikt har jag inte sett några större företagsspecifika risker. Nu har jag redan en så stor position som jag vill ha mellan 1,5 och 2 procent av portföljen. Fortsätter aktien ned kommer jag dock öka än mer inför utdelningen i slutet av januari. Risken är förstås att marknaden redan har tagit höjd för sämre tider varför kursen kan komma falla ytterligare om dessa faktiskt bekräftas i kommande rapporter.

Clas Ohlson må ha en nedgång men där är läget något annorlunda. Företaget har gjort en dålig rapport men dessförinnan faktiskt klarat förväntningarna många år i följd. Den stora frågan är om de kommer bli ett nytt H&M. Jag tror faktiskt inte det. Det kommer med säkerhet bli en tuff omställning under några år där butiker stängs, flyttas, minskas samtidigt som sortimentet ses över och man arbetar på att vidareutveckla e-handeln. Två väsentliga skillnader är att Clas Ohlson verkar företrädesvis på den nordiska marknaden med butiker i bra lägen och att de redan har en fullt fungerande e-handelsplattform. Jag ser dem mer som en ICA nära-butik. Alla vet att det egentligen är billigare att åka ut till ett storköp men det är samtidigt bekvämt att handla på vägen från jobbet och tidsvinsten är värt besväret när man behöver något just-in-time. En sak som jag tycker är viktig att komma ihåg är att när man talar om köpcentersdöden är att USA är utgångspunkt. Det är ett kraftigt bilburet samhälle som närmast kan jämföras med de stora köpcenter som finns utanför svenska städer. Vad Clas Ohlsons utmaning blir är att behålla butiker i lägen som Nordstan i Göteborg, Gallerian i Stockholm osv. Där kommer det alltid att röra sig människor. Dessutom tycker jag inte mathem-tänket är så dumt. Det är inte konstigare än att den som handlar på hemköp i Nordstan passar på att svänga förbi Clas Ohlson på vägen ut. Frågan jag ställer mig är hur bra portal mathem egentligen är. Jag är inte så jätteimponerad men antar att det är logistiken man är ute efter. När det gäller e-handel är Clas Ohlson som dag och natt jämfört med H&M. Pricerunner och onlinehandel har funnits länge i Norden varför jag inte ser hur skiftet plötsligt skulle ske över en natt just nu. Det är enkelt att köpa,  går att betala på flera sätt och leverans sker enkelt. I den mån den tar tid är detta bortom Clas Ohlsons kontroll utan beror snarare på Postens välkända problem. Här kan samarbetet med mathem nog snarast bredda möjligheterna. Sedan kommer frågan om Clas Ohlson gör tillräcklig reklam online. Den som följer bloggsfären behöver väl knappast tveka på att Clas Ohlson är proaktiva här? Flera bloggrannar har gjort reklam för deras produkter. Min bedömning är bibehåll - jag ökar lite försiktigt men ökar inte min långsiktiga position. Vill avvakta hur nya VD Lotta Lyrå hanterar situationen först.

Serneke har dragits med i bomarknadsoron och handlas nu på historisk lägstanivå. Den överhängande risken är att de låga marginalerna kan medföra svårigheter om orderingången stannar av på sikt. Ännu finns dock inga sådana indikationer. Jag har skrivit mycket om Serneke tidigare och tänker inte upprepa det men nyheten att ett hotellavtal värt 40 miljoner kronor årligen i Karlatornet är klart tolkar jag åtminstone som positivt. Samtidigt var detta antagligen redan inprisat i projektet varför det inte bör påverka aktiekursen nämnvärt. Som jag ser det räcker det att Karlastadenprojektet lyckas för att räkna hem investeringen i Serneke. Just nu återstår bara utmaningarna relaterade till själva byggnationen. Därför är risken ur det hänseendet mindre än när jag gick in i Serneke. Därför kommer jag envist fortsätta öka i Serneke ända upp till ett dubblerat innehav så länge aktien handlas på nuvarande nivå eller lägre. Jag tror utifrån känd data nämligen att det är sannolikt att Serneke presenterar en fullt försvarbar kvartalsrapport för det fjärde kvartalet.

Kopparbergs har jag envist ansett vara för dyr över 200 kronor per aktie. Bloggsfären har hyllat aktien och den tillväxtmaskin företaget varit. Nu fick jag till sist rätt och har äntligen tagit en stor position. Samtidigt motiverades fallet av en osedvanligt svag rapport.

Kommer Handelsbanken bli nästa krisföretag? Just nu finns få tecken på det. Jag är medveten om att nischbanker kan ta marknadsandelar på sikt men i det korta perspektivet är en utdelningshöjning desto sannolikare. Därför vore det dumt att fortsätta öka. Samma sak med Skanska, uppenbart kommer sämre tider på den svenska marknaden men företaget är diversifierat och lär kunna klara att höja utdelningarna i jämn takt med inflationen även i en svagare byggmarknad. Det räcker för mig.

Det är helt enkelt svårt att sia om framtiden. Det enda man kan göra är att ha en tydlig strategi som man håller fast vid samtidigt som man kontinuerligt ser över sina innehav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar