fredag 29 december 2017

Utdelningar 2017

Så var det äntligen dags för avslut av 2017 års utdelningar. Jag landade till sist på 13 570 kronor. Det var lägre än jag hade hoppats vid den här tiden förra året men motsvarar ändå minst en tusenlapp i genomsnitt varje månad över helåret. Utländsk källskatt är avräknad och ser det som en glad bonus den dagen om ett par år då den återbetalas. Därför är bruttoutdelningen i praktiken något högre.

Mina utdelningar för 2016 uppgick till 700 kronor. Detta berodde på att jag startade portföljen i juni 2016 och i huvudsak investerade i aktier som utdelade först under våren 2017. Alla jämförelser av utdelningstillväxt blir rätt löjliga så dem avstår jag. En annan förklaring till de ökade utdelningarna är också att jag har ökat mina månadsinsättningar under 2017, under hösten med så mycket som 20 procent jämfört med 2016 då jag hade stora engångskostnader.

Nog om det - nu till utdelningsgrafen:

Mitt ursprungliga mål var att klara 24 000 kronor i utdelningar under 2017. Detta var väl optimistiskt och jag övergav det redan i somras av två anledningar. Framförallt har jag velat köpa aktier med mer långsiktig utdelning i åtanke än att klara mina kortsiktiga mål. Dessutom har jag ibland sålt aktier och tagit hem vinster i förtid som i många fall annars skulle rendera utdelning. Jag är övertygad om att det gagnar mig mer på lång sikt än om jag uteslutande köpt aktier som utdelar i december under hösten.

Mina prognostiserade utdelningar för 2018 är 23 345 kronor. Detta är under förutsättning oförändrad utdelning och också här är utländsk källskatt avräknad. Det är ganska precis vad jag hade som mål att uppnå under 2017. Eftersom målet för 2017 var beräknat efter hur jag investerade i nya aktier under året kan jag indirekt ändå anse mig ha uppnått mitt mål. Dessutom överstiger annan avkastning 5 650 kronor under 2018. Där räknar jag in vinsthemtagningar från bland annat aktier som jag har sålt av i förtid såsom Telia som annars hade givit mig utdelning under året.

Kuriosa under 2017

Antal utdelande aktier: 40

Högsta utdelning totalt: H&M gav 2 119 kronor totalt

Högsta utdelning vid ett tillfälle: H&M gav 1 208 kronor i november, Axfood 1 200 kronor i mars

Sist utdelning: Brookfield Renewables

Bästa utdelningsmånad: maj gav 2 298 kronor

Sämsta utdelningsmånad: juni gav 197 kronor

Antal månader med en utdelning om minst 1 000 kronor: 7 av 12

Notera att Brookfield Renewables delar ut idag men inte bokförs hos Avanza förrän efter nyåret. Jag kommer uppdatera det här inlägget för att få med den valutakorrigerade beloppet och har nu räknat med en schablon om 50 kronor utdelning i Brookfield Renewables.

Detta blir sista blogginlägget för i år och passar därför på att önska alla bloggläsare ett Gott Nytt År!

1 kommentar: