fredag 22 december 2017

Nyemission i Minesto

Det har spekulerats en tid i att Minesto kan komma göra en nyemission för att garantera kapital till kommersialiseringen av sin fullskaliga produkt. Nu fick vi idag bekräftat att så blir fallet.

Min bild av Minesto är som jag tidigare skrivit att allt förefaller gå på rätt spår när det gäller att sjösätta det havsbaserade energikraftverket. Kvar återstår endast att tekniska utmaningar också ska lösas i full skala på ett sådant sätt att de är kommersiellt gångbara. Därtill återstod då också som sagt risken att företaget skulle ta in ytterligare kapital genom en nyemission. Det var inte oväntat eftersom sjösättningen nu är något efter den ursprungliga kalendern. Resultat av testerna för den fullskaliga modellen förväntas dock under 2018.

Som ofta vid nyemissioner blev resultatet att kursen slaktades. De som inte vill pytsa in ytterligare kapital kliver ur aktien. Som jag skrivit i inlägg om Ripassos nyemission har du som sparare tre alternativ: stanna och teckna aktier, sälj och kliv av eller stanna, teckna inte och se ditt aktieinnehavs värde devalveras när antalet aktier ökar. Det tredje alternativet är enligt min uppfattning oftast det sämsta varför det är bättre att fatta ett aktivt beslut att antingen öka eller kliva av. I det här fallet finns dock ett fjärde alternativ där du kan köpa de nya aktierna men avstå från teckningsoptionen. Det finner jag vara en hygglig mellanväg.

Villkoren är att du som aktieägare med start den 30 januari 2018 för varje 8 aktier kan teckna 4 nya aktier samt 1 teckningsoption.

Teckningskursen för aktierna är 2,80 kronor men de tecknas i poster om 4 aktier per enhet.

Teckningsoptionen ger dig rätt att teckna ytterligare en aktie för 7 kronor från och med den 1 februari 2019.

Jag är lite kluven till erbjudandet. Å ena sidan är teckningskursen på 2,80 kronor minst sagt förmånlig jämfört med vad aktien har handlats för idag. Andelen nya aktier skulle på ett års sikt ändå motsvara vad jag skulle öka med för att bibehålla dagens portföljandel. Nu ska man dock tänka på att antalet aktier späds ut. 2,80 kronor efter nyemissionen motsvarar därför 4,20 kronor per aktie eftersom antalet aktier ökar med 50%. Ytterligare något högre när man räknar in optionerna. Därmed kommer de nya aktierna i praktiken handlas runt en nivå på 4,50 kronor vilket motsvarar vad aktien har handlats för de senaste veckorna.

Teckningsoptionen däremot känns ärligt talat ganska dyr. Den motsvarar förvisso den kurs vid vilken jag gjorde mina första köp i Minesto och är inte på något sätt orimlig om projektet lyckas. Däremot är det ett ganska högt pris om man beaktar risken för ytterligare förseningar och hur de kan påverka kursen.

Jag lutar åt att teckna, åtminstone aktierna men kanske inte teckningsoptionen. I så fall motsvarar det med devalvering av aktiekurs efter teckningsoptioner ett pris på 3,50 kronor per aktie vilket jag ändå tycker är bra.

Som jag ser det ligger risken i att jag bör pytsa in kapital för att köpa 62,5% aktier jämfört med min nuvarande aktieandel. Erbjudandet är fortfarande förmånligt. Jag köpte ytterligare några aktier idag för att runda av min andel teckningsrätter och eftersom aktierna nu såldes billigare än nettokursen efter utnyttjande av teckningsrätter enligt ovan. Det innebär att jag i någon mån kan köpa nya aktier nu istället för att teckna en dyrare teckningsoption i framtiden. Blir någonstans mellan 6 500 till 7 500 aktier efter att alla optioner är utnyttjade.

All information hittar du på Minestos hemsida (länk). Som vanligt ska blogginlägg inte läsas som finansiell rådgivning. Minesto är ett ungt företag som idag inte går med vinst eftersom produkten ännu inte är kommersialiserad. Det innebär att det är en högriskaktie. Gör din egen analys.

1 kommentar:

  1. Tack för bra info om ett intressant bolag. Jag äger inga aktier i Minesto men tycker att deras teknik är intressant.

    God fortsättning.

    /Aktiepappa

    SvaraRadera