onsdag 27 maj 2020

Väl tilltagna optionsprogram i EcoWavePower

EcoWavePower har inför sin bolagsstämma lagt fram ett förslag om teckningsoptioner som del i ett incitamentsprogram för ledning och styrelse.

Vill inledningsvis säga att jag generellt är positiv till optionsprogram som incitament för ledning och styrelse i företag jag äger. Det är något som många av mina innehav tillämpar, bland annat Minesto och Azelio. Minesto har haft sin beskärda del av förmånliga optioner i tidigare serier men de är i regel satta med en koefficient mot ett genomsnitt av aktiekursen under en viss period vilket är rimligt.

Nu är det dock så att en teckningsoption på 2 öre per aktie förefaller löjligt förmånligt. Det är 950 gånger mindre än vad aktieägarna betalade när de en gång tecknade aktier och 250 gånger mindre än vad aktieägarna skulle ha fått ut vid den senaste tidens aktiekurs runt 5 kronor. På ren svenska innebär det att aktieägarna genom utspädning tillåter möjligheten för styrelsemedlemmar och ledning att kunna betala en spottstyver för att i framtiden sälja för hundratals gånger mer än man betalar.

Utspädningen är också anmärkningsvärt stor, 4,3 procent, samtidigt som intäkten är så låg att den inte ens skulle täcka en vanlig lönearbetares månadslön exklusive sociala avgifter en enda månad.

Jag har funderat på att skriva om EcoWavePower igen. Tycker fortfarande att det är en fin teknisk lösning och hoppas verkligen att de lyckas men tyvärr verkar de lägga mer energi på att kommunicera sin historia, ibland med annonser som Naventus sponsrar, än att leverera byggnation av själva kraftverken. Det finns mycket man skulle kunna skriva än mer kritiskt om men lägger min tid och energi på att sätta mig bättre in i andra aktier istället.

Nöjer mig med att konstatera att det är anmärkningsvärt att ett företag som säger sig ha en färdig och fungerande teknik ett år senare inte har lyckats använda aktiekapitalet till det det var avsett, nämligen att bygga en storskalig park i Jaffa eller Gibraltar. Jag vet, företaget har gått ut med information om att de har genomfört visst arbete på bägge orterna men ännu inte av det slag man torde förvänta sig.

Därför har jag sedan några månader tillbaka sålt hela mitt innehav förutom en liten symbolisk bevakningspost. Det kapitalet har hittills gjort långt mer nytta i Minesto, Climeon och Azelio som alla det gångna året har levererat konkreta projekt för att kommersialisera sin teknik. Skulle jag ändra mig finns det fortfarande tid att gå in i EcoWavePower till en lägre aktiekurs än vad jag sålde.

1 kommentar:

  1. Hoppas på att Eco är på gång, men tycker även jag att de borde ha kommit längre och borde kunna redovisa ett bättre tidsschema på deras göranden. Köpte dock in mig från början och det är ju inte riktigt de summorna nu. Men snart sommar så , vem vet =)
    Tack för intressant blogg
    //På g mot...

    SvaraRadera