tisdag 19 maj 2020

Styrkebesked från Kopparbergs men facit kommer nästa kvartal

Kopparbergs gav ett ordentligt styrkebesked i sin kvartalsrapport som publicerades idag (länk). Som vanligt är Kopparbergs rapporter en ganska kort historia men det går ändå att utläsa en del matnyttigt.

Först och främst ska man komma ihåg att det egentligen torde vara först i mars som COVID-19-krisen gav effekt i Kopparbergs räkenskaper varför de två starka inledande månaderna döljer krisens fulla påverkan. Därför blir nästa kvartalsrapport som kommer den 19 augusti mer kritisk att granska.

Hur som helst är det positivt att vinst per aktie ökar med 18 procent till 1,80 kronor. Omsättningen ökade med 12 procent vilket också ger utrymme för fortsatt vinsttillväxt på längre sikt när COVID-19-krisen har lagt sig och läget är mer normaliserat. VD Bronsman ser optimistiskt på framtiden om det inte kommer ytterligare restriktioner under sommarmånaderna. Han lyfter också fram att de nya gin-produkterna har etablerat sig väl i Storbritannien och att ciderförsäljningen går bra.

Ett positivt besked är att Kopparbergs i sin verksamhet i Storbritannien har haft möjlighet att sälja i högre utsträckning i dagligvaruhandel för att kompensera minskad försäljning i stängda restauranger och pubar. Försäljningen ska totalt sett ha ökat, även i april, vilket vore anmärkningsvärt starkt. Utebliven gränshandel i Tyskland och Norge kan riskera påverka framtida resultat negativt. Osäkerheten på turistdestinationer är stor och en annan riskfaktor.

Det jag tycker är lika viktigt att studera är tidiga indikationer av hur kostnadsbilden har påverkats av COVID-19. Noterbart är också att Kopparbergs har permitterat i mindre utsträckning men samtidigt alltså betalar utdelning. Därav finner man också att personalkostnaderna minskar med 6,3 procent. Givet att permitteringar slår igenom först i slutet av kvartalet kan vi förvänta oss än lägre personalkostnader i nästa kvartalsrapport då minskningen torde vara i trakten 10-20 procent. Vi ser också att pris för råvaror- och handelsvaror samt övriga externa kostnader har ökat något med 1,2 respektive 3,6 procent. Här får man förmoda att omställningskostnader och omständligare och mer tidsödande logistik innebär vissa merkostnader. Det vore rimligt att anta att dessa kostnader, som är dubbelt så stora som personalkostnaderna, är 5-10 procent högre än ifjol i kommande kvartalsrapport. Sammantaget tror jag därför att vi kommer se 5-10 procent högre kostnader i nästa kvartalsrapport.

En annan varningsflagga att vara uppmärksam på är att varulagret är nästan dubbelt så stort som ifjol. Det innebär helt enkelt att givet att öl och cider har en hållbarhet över flera kvartal kan företaget minska produktionskostnaden tillfälligt och istället hålla varor i lager i förhoppning om att dessa ska kunna säljas senare i år när restauranger, hotell och andra återförsäljare har en mer normaliserad verksamhet igen. Risken är, som de som följer H&M väl känner till, att detta lager inte rakt av kommer kunna omsättas i försäljningsintäkter eller måste reas ut. Vi ser också att de kortsiktiga fodringarna har ökat och nu är större än på helåret ifjol. Det kan indikera att kunder som har beställt order har betalningssvårigheter. Man bör inte räkna med att samtliga fodringar omsätts i intäkter.

Vi ser slutligen också att kassan, det egna kapitalet, har halverats det här kvartalet jämfört med helåret ifjol. Det är klokt att ta av det egna kapitalet i en tid som denna men kostnadsbilden lär bestå nästa kvartal då också utdelningen ska pytsas ut. Vi ser samtidigt att skuldvolymen ökar med 10-20 procent beroende på om man jämför med kvartal eller helår. Sammantaget framträder ändå en bild av att företaget tar utgifter för att hantera krisen men det är avgörande att försäljningen upprätthålls på en hög nivå i sommar. Gör den det ser framtiden mycket ljus ut, annars bör man ta sig en funderare.

Kopparbergs är trots detta den aktie jag har valt att öka i mest, cirka 40 procent fler aktier, sedan COVID-19-krisen bröt ut. Att Kopparbergs fortfarande bibehållit en utdelning på 4,75 kronor, förvisso en sänkning med två tredjedelar, är ett tungt bärande skäl då jag dels vill ha kassaflödet från utdelningen men framförallt tror att Kopparbergs kommer dela ut 6,5 kronor nästa år med potential över 7 kronor per aktie på några års sikt. Det innebär alltså att jag ökat till en förmodad framtida direktavkastning på 5-7 procent. Ett annat tyngt bärande skäl att jag tror att den här typen av dagligvaruprodukter är mindre konjunkturkänsliga. Som exemplet i Storbritannien visar finns möjlighet att kompensera minskad försäljning i vissa sektorer på andra sätt. Min vanliga käpphäst är att Kopparbergs har tagit stora kostnader de senaste 2-3 åren varför deras intjäningsförmåga på lång sikt i ett normalläge är högre än vad vi har sett den senaste tiden. Slutligen tror jag också att just Kopparbergs verkar i en sektor där vi kommer få se ett uppsving när krisen väl har lagt sig. Min spekulation är att när det blir ett superevenemangsår då alla inställda idrottstävlingar ska tas igen samtidigt som alla kommer villa umgås och resa talar det för att försäljningen kan få ett uppsving.

Min största och mest udda farhåga när det gäller Kopparbergs är om alkoholprodukter kommer vara lika efterfrågade i framtiden som idag. Jag tycker mycket om Kopparbergs ciderprodukter men dricker rätt sällan alkohol på andra sidan trettio. Tänker fler som jag minskar försäljningen på sikt.

Du bör notera att den 22 maj är ex-datum för Kopparbergs vilket innebär att aktien handlas utan rätt till utdelning. Utdelningen på 4,75 kronor per aktie fastslogs formellt idag och betalas ut den 27 maj.

Tänk också på att Kopparbergs handlas på Nordic SME-listan där lägsta courtage är 19 kronor. Jag handlar i regel därför Kopparbergs i poster om minst 50 aktier för att få ett genomsnittscourtage i trakterna kring 0,25 procent per aktie precis som för andra aktier.

Jag har sedan tidigare skrivit ett inlägg om Kopparbergs till min serie Hållbara Investeringar där jag går igenom mina större portföljinnehavs hållbarhetsredovisningar. Kommer publicera det till helgen.

OBS! Jag äger aktier i Kopparbergs. Även om jag alltid eftersträvar att skriva så objektivt som möjligt och kritiskt granska mina innehav är mitt perspektiv aktieägarens. Inlägg ska därför inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Gör alltid din egen analys och du är själv ansvarig för dina investeringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

1 kommentar:

  1. Tyckte rapporten var ett givet tecken på att kopparbergs fortfarande är ett långsiktigt fint case. Skulle vi återgå till något mer normal livsstil till sommaren så är det förmodligen bara Q2 som är förlorat. Att vi skulle dricka mindre vette tusan, och kopparbergs kan även göra alkoholfritt om den trenden blir stark =)

    SvaraRadera