fredag 22 maj 2020

Multiconsult levererar största vinsten sedan 2016

Det var ett tag sedan jag skrev om Multiconsult. Det norska konsultföretaget har haft en tuff tid efter vikande efterfrågan i Norge, bland annat till följd av att de indirekt påverkas av en vikande oljemarknad. Därför blev jag positivt överraskad över att Multiconsult lyckades leverera en stark rapport mitt i COVID-19-krisen med en vinst det första kvartalet som ensam överstiger helårsvinsten de senaste tre åren. Även om företaget påverkas har de en orderbok och konsulter har lättare för hemarbete än flera andra yrkesgrupper. Kanske borde man inte bli förvånad för ett besparings- och effektiviseringsprogram genomfördes under 2018-2019 och därför står Multiconsult bättre rustade än konkurrenter när organisationen redan är förberedd för tuffare tider.

EBITDA ökade med 16,9 procent och en vinst på 42,5 procent rapporterades. Såväl nya order som orderbok ökar med 11 procent respektive 8 procent vilket talar för fortsatt positiv trend. Kassaflödet har vänts från minus 62 miljoner NOK till plus 48 miljoner NOK.

Mitt långsiktiga case i Multiconsult är att de, när marknaden har stabiliserats, kommer kunna växa genom förvärv och dra nytta av stordriftsfördelar från de förvärv som redan har gjorts på den skandinaviska marknaden. Utdelningen halverades 2018 men jag tror att det i framtiden kommer finnas utrymme att återgå till en utdelning på över 3 NOK igen och då handlas aktien på rätt fina nivåer. Vinst per aktie är 3,12 NOK för det gångna kvartalet vilket alltså ensamt räcker för att täcka den historiska utdelningen och stakar ut riktning för den största vinsten sedan 2016. På Avanza står det att Multiconsult handlas till P/E 40. Det stämmer uppenbart inte eftersom endast det här kvartalets vinst per aktie ger ett P/E på 20 på nuvarande aktiekurs vid 60 NOK per aktie. Historisk vinst per aktie ligger i spannet 5,73 till 8,15 NOK. Osäkerhet om vinst kommande tre kvartal till trots förefaller det rimligt att anta att Multiconsult handlas till en låg värdering omkring P/E 10. Multiconsult är ett typexempel på en underanalyserad och rätt osexig aktie som många förbiser, delvis eftersom SWECO och ÅF stjäl uppmärksamheten (Multiconsult kan lättast beskrivas som Norges motsvarighet till ÅF). Det gör att aktien ofta handlas till lägre värderingar än konkurrenterna men tillväxtutsikter saknas alltså inte. Man ska också ha klart för sig att aktien handlades ned till följd av en tvist om ett projekt i anslutning till Stortinget som blev mycket uppmärksammad i Norge, men för en utlänning inte förefaller fullt så allvarlig för Multiconsults långsiktiga verksamhet och där alla kostnader nu är tagna. Sannolikt avskräckte skriverierna i norsk media många norrmän från att köpa aktier i Multiconsult.

Det bör också noteras att den svenska och norska kronan är ungefär lika mycket värda just nu. Förvisso har den norska kronan återhämtat sig från botten men normalt brukar den norska kronan vara ungefär tio procent dyrare än den svenska kronan varför det finns en viss valutarabatt just nu.

Den enskilt största risken är kombinationen COVID-19 och lågt oljepris där det senare nog är den allvarligare risken för norsk ekonomi. Norge har en särställning som kan använda sin oljefond för att ta kostnader relaterad till COVID-19-nedstängningen. Skulle oljepriset fortsätta vara lågt påverkar det indirekt även Multiconsult. Oljesektorn är ingen stor kund för Multiconsult men eftersom så många norska verksamheter är underleverantörer eller indirekt beroende av den aktören i norsk ekonomi, ungefär som Volvo i VG-regionen, drabbar det även efterfrågan på konsultuppdrag. På kort till medellång sikt borde den växande orderboken vara tillräcklig för att rida ut COVID-19-krisen varför frågan är hur norsk ekonomi ser ut därefter. Min utgångspunkt är ändå att en mer effektiviserad Multiconsultorganisation ska kunna växa igen de kommande åren.

För egen del äger jag redan de 500 aktier som jag vill äga på lång sikt, med ambition om en långsiktig portföljandel på en procent eftersom jag tror att aktien kommer leta sig tillbaka till en värdering omkring hundralappen på lite sikt, varför jag helt enkelt behåller mitt innehav.

Inlägg ska inte läsas som rekommendation eller finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar