lördag 16 maj 2020

Hållbara investeringar: Handelsbanken gömmer ett gediget miljöarbete

Något jag har velat göra länge men av olika skäl inte har haft tid och möjlighet till är att skriva om hållbara aktier igen. Kommer därför återuppta min artikelserie om detta. Först ut är Handelsbanken.

Jag investerar i hållbara aktier av principskäl för att jag vill gynna alternativ med ett seriöst hållbarhetsarbete. Samtidigt brukar det också gå att identifiera affärsmässigt lönsamma investeringar i hållbarhetsrapporterna som man lätt förbiser i årsrapporterna. Inlägget beskriver endast Handelsbankens hållbarhetsarbete och ska inte ses som rådgivning eller rekommendation.

Denna blogg är inget forum för diskussion om vinstmaximering kontra etiska investeringar. Jag skriver om hållbarhet för att det intresserar mig och är ett viktigt investeringskriterium för mig. Bloggen diskuterar heller inte partipolitik. Därför undanbedes klimatskeptiker och är inte heller intresserad av att debattera kärnkraft eller Greta Thunberg här - det får du ta någon annanstans.

En trend i tiden är att hållbarhetsrapporter inte bara inkluderar miljömässig hållbarhet utan även jämställdhet, mångfald och etik i bred mening. Det beror delvis på att många svenska företag beskriver hur de implementerar FN:s agenda 2030-mål, så även Handelsbanken. Nu är jämställdhet i sig inget investeringskriterium för mig i svenska företag men det är glädjande att 40 procent av cheferna i Handelsbankenkoncernen är kvinnor. Företaget har tidigare fått kritik för sin jämnställdhetskultur och därför är det väsentlig information att jämställdheten är god i ledningspositioner. Det är viktigt för att rekrytera kompetent personal relativt konkurrenterna. Noterbart är också ett stycke om Oktagonen, där man dock duckar på senaste tidens bristande insättningar och bara noterar att så har skett alla år utom fyra. Att Handelsbankens anställda äger en mycket stor andel av aktierna genom Oktagonen borgar dock för kontinuitet.

Handelsbanken medverkar också i FN:s Global Compact och FN:s miljöorgan UNEP:s principer för hållbar bankverksamhet. Nu är dessa rätt generella och den förra medverkar många storföretag i idag men jag gillar ändå att Handelsbanken gör sig besväret.

Något märkligt är att Handelsbanken fokuserar mer på sitt varumärke i hållbarhetsrapporten än på att lyfta fram sitt konkreta miljöarbete. Delvis är det naturligt i ett finansföretag som inte är särskilt resursintensivt. Men jag hittar ändå miljödatan jag letar efter på sidan 61 i rapporten. Kan ändå finna det lite märkligt då det finns en del godbitar att hitta när det gäller lägre koldioxidekvivalentutsläpp och lägre energianvändning.

Där hittar man en del godbitar som ju är skälet till att jag skärskådar hållbarhetsrapporter. En udda information är till exempel att Handelsbankens kontorsyta är marginellt större idag, 0,5 procent, än de senast två åren trots att antalet kontor har minskat med 6 procent under samma period. Ur ett energiperspektiv torde detta vara en onödig miljöpåverkan som rimligen också torde vara en onödig utgift där det finns utrymme för effektiviseringar.

Handelsbanken har bidragit till att ställa ut gröna obligationer till ett värde av 16,3 miljarder kronor under 2019. Det här är väsentligt eftersom efterfrågan på gröna obligationer ökar och de banker som är skickligast på att ställa ut dem får en konkurrensfördel. Företaget ägnar sig också åt klimatkompensation för sina utsläpp.


Trenden är att utsläppen minskar, från 16 219 ton CO2-ekvivalenter 2013 till 9 193 ton CO2-ekvivalenter idag. Det är en minskning på cirka 45 procent på sju år vilket är ett hedervärt resultat. Detta kan inte enbart förklaras av att antalet kontor har minskat med 8,5 procent sedan 2015.

Den stora förklaringen är att energianvändningen har halverats sedan 2013, för att vara exakt minskat med 52,4 procent. Noterbart är det en större minskning än energianvändningen som bara har minskat med 16,25 procent under samma period. Handelsbanken köper således mer miljövänlig energi än tidigare, där andelen idag är 100 procent jämfört med 80 procent 2013. Detta är också väsentligt mer än vad som kan förklaras av det lägre antalet kontor som dock är en bidragande faktor. När det gäller utsläpp från tjänsteresor varierar dessa men här finns ingen trend om att de skulle bidra till minskningen. Noterbart är att flygresorna har ökat marginellt och tågresorna har minskat marginellt under hela perioden. Som banken själva lyfter fram har dock tågresorna ökat samtidigt som flygresorna har minskat under det gångna året varför vi bör kunna se lägre miljöpåverkan från tjänsteresor i framtiden. Här borde det finnas utrymme att minska miljöpåverkan då merparten av de anställda trots allt reser inom Sverige. Noterbart är också att utsläppen ökar i Nederländerna vilket är lite underligt i ett annat land med starka miljölagar och god tillgång till förnybar energi. Varför framgår inte i rapporten men sannolikt har det att göra med Handelsbankens tillväxtstrategi i landet. Slutligen har pappersförbrukningen minskat med 30 procent sedan 2013. Digitaliseringen spar kostnader och innebär lägre miljöpåverkan.

När det gäller fonderna har Handelsbanken utökat kraven för samtliga fonder istället för att ha enstaka hållbarhetsfonder. 90 procent av fonderna förvaltas med utökade hållbarhetskrav. Som alltid är det viktigt att skärskåda vad som ligger i begreppet hållbarhet. I många fall innebär det OMX30 minus SAAB (vapen), Swedish Match (tobak) och möjligen ytterligare energiintensivt något företag som t.ex. SSAB. Jag köper själv inte hållbara fonder av just det skälet eftersom jag tycker det är roligt att granska och välja en korg av hållbara aktier istället men för den som gör det verkar Handelsbanken vara ett bra alternativ.


Handelsbanken beskriver att de väljer bort aktier inom följande sektorer: fossila bränslen (olja, gas, kol), vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol, cannabis och kommersiell spelverksamhet. Det stämmer väl överens med mina värderingar där Kopparbergs (alkohol) är enda avsteget. I det finstilta framgår att Handelsbanken kan ha 5 procent i dessa sektorer, förutom tobak och pornografi där det är nolltolerans. Dessa kriterier återspeglas också i företagets affärsrelationer, där det bland annat finns en särskild policy för skog.

Sammantaget kan konstateras att Handelsbankens hållbarhetsrapport är lite udda då den inte fokuserar så mycket på miljö- och klimat som de flesta företag jag läser. När man gräver ner sig i detaljerna får man dock en tydlig bild av ett företag med ett seriöst och gediget miljöarbete som jag är stolt över att vara aktieägare och kund hos.

1 kommentar:

  1. Hej Utlandsutdelaren.

    Tack för ett intressant inlägg. Var en hel del jag inte visste om gällande Handelsbanken.

    Mvh Slimis

    SvaraRadera