onsdag 20 maj 2020

Halva kassan borta i Scandic

Scandic levererade idag en tuff kvartalsrapport där förlusten motsvarar halva det egna kapitalet. Det är lite mer än jag hade räknat men och förvånar mig därför att aktien steg med nära tio procent idag.

Rapporten hittar ni här.

Den uppenbara frågan är: om dessa kostnader konsumerade halva det egna kapitalet när det ändå var normal verksamhet första halvan av kvartalet, hur mycket kapital återstår då efter det här kvartalet?

De två följdfrågorna blir: hur mycket kan kostnadsbilden kapas och effektiviseras samt hur mycket kan beläggningsgrad och andra intäkter ökas framöver?

Precis som jag skrev om Kopparbergs igår finns risken för Scandic att resultatet blir ännu värre kvartal eftersom krisen inte har hunnit slå igenom fullt ut ännu. I VD-ordet talas om en halverad omsättning under 2020 vilket ger en tydlig indikation. Det är knappt lönt att jämföra med fjolårets nyckeltal men rapporten är en utmärkt illustration över COVID-19-krisens ekonomiska effekter. Detta inlägg bör därför endast läsas som en överblick över rapporten, inte som rådgivning eller rekommendation. Scandic gör ingen vinst, har förlorat halva sitt kapital och risken är hög.

Som jag tidigare har skrivit om Scandic är det i synnerhet de fasta kostnaderna som kvarstår. När det gäller de rörliga kostnaderna har dessa minskats genom permitteringar och minskade order på olika konsumtionsvaror. Kostnadsbilden har nu ändå lyckats sänkas med 70 procent vilket är mycket. Nyemissionen ger väntas ge 1,75 miljarder kronor in och kreditfaciliteten har utökats med 1,15 miljarder kronor. Vi får också veta att emissionen är garanterad till 70 procent vilket borgar för att den kommer bli fulltecknad. Därmed bör Scandic rida ut stormen det här året. Givet att resultatet för kvartalet minskar med 3,9 miljarder kronor med förväntat svagt nästa kvartal bör man ändå vara ödmjuk inför att risken är hög. Det innebär att emissionen och den nya kreditfaciliteten täcker 75 procent av underskottet det gångna kvartalet. Kassan bör också räcka minst 2-3 månader till med minusresultat. Nettoskulden motsvarade 2,5 gånger justerat EBITDA för 2019 vilket, om Scandic kan vända till vinst på andra sidan sommaren, efter omständigheterna är på en långsiktigt hanterbar nivå.

Man kan också notera att en engångskostnad på 400 miljoner kronor togs för eftertaxering i Finland, liksom andra engångskostnader relaterade till byte av logotyp. Det innebär att åtminstone en del av kostnaderna inte upprepas nästa kvartal.

Nu är ju kostnaderna vad de är för hyra och där kan vi alltså förvänta oss att dessa är lägre i Q2-rapporten i augusti. Problemet är inte de höga kostnaderna, utan att intäkterna kommer vara ännu lägre då.

Det sagt är det dock uppenbart att Scandic behöver komma igång med en någorlunda normaliserad beläggningsgrad i augusti-september om inte det här ska bli en tung börda för lång tid framöver.

Hotellmarknadens beläggningsgrad Q1 illustrerar tydligt utmaningarna

Beläggningsgraden blev 6 procent i april, en procent högre än vad jag tidigare hade uppskattat.
Det är jättelågt men ändå hoppingivande. Likaså att rumspriset steg med 1-6 procent vilket väl är en indikation på att de få som bor på hotell inte utnyttjar de billigaste marginalerbjudandena. Det ger visst merutrymme på intäktssidan. Scandic arbetar nu med att få ned hyreskostnaderna för att möjliggöra lönsamhet på lägre nivåer än tidigare. Här ser jag en långsiktig risk att man möjligen omförhandlar hyresmodeller till att i högre grad beakta uthyrningsgrad, vilket skulle innebära lönsamhet på lägre nivåer på bekostnad av lägre vinst vid full beläggning.

Beläggningsgraden har dock förbättrats i maj och förväntas öka även i juni sedan fler hotell öppnat igen och fler bokningar inkommer. För Sverigemarknaden var beläggningsgraden 12 procent i april men samtidigt väsentligt lägre i övriga nordiska länder. Vinst per rum (RevPAR) var ned 83 procent i Sverige men hela 93-94 procent hos våra nordiska grannar. Det inger hopp om viss ökning när våra nordiska grannar nu har lättat på sina värsta restriktioner. VD talar ändå bara om ytterligare några procent beläggningsgrad per månad vilket får mig att misstänka att det i värsta fall kan röra sig om en så låg beläggningsgrad som 10-15 procent i andra men även in i tredje kvartalet. Förhoppningsvis bidrar hemestertrenden till att fler bokar hotell inrikes vilket kompenserar minskade affärsresor och turism i någron mening. Jag skulle se allt över 20 procents beläggningsgrad som mycket lovande i nästa kvartalsrapport. Och det ska alltså ställas mot en beläggningsgrad strax under 50 procent i den här rapporten vilket ger en tydlig indikation om vilket inkomstbortfall vi har att förvänta oss.

Mest uppmuntrande är att Scandic strävar efter att överträffa sitt EBITDA-mål på 11 procent även med lägre beläggning till följd av en lägre kostnadsbild. Det är onekligen ett ambitiöst mål med de omfattande kostnaderna i minne men inger ändå hopp inför framtiden.

Att Scandic är en bra investering på lång sikt tror jag fortfarande, den stora frågan är hur väl kassan, emissionen inkluderad, täcker det här året med rekordlåga intäkter. Tyvärr var mina förhoppningar om offensiv emission kanske väl stora och det ser snarast ut som att emissionen kommer behövas användas för att komma på rätt köl igen till nästa år. Det är ändå gott nog för jag tror att Scandic kommer komma ur krisen starkare när mindre konkurrenter redan har slagit igen. På sikt bör Scandic därför kunna ta marknadsandelar och växa genom förvärv. Men nu gäller det först och främst att överleva året ut och det blir därför jätteviktigt att få bekräftat i nästa kvartalsrapport i augusti att beläggningsgraden verkligen ökar samtidigt som kostnadsbilden hålls nere så gott det går.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar