tisdag 12 maj 2020

Minestopresentation hos Redeye

Minestos VD Martin Edlund gästade idag Redeye för en kort presentation av Minesto. Minesto var i gott sällskap av ett par andra miljöteknikföretag som presenterade sig också under samma event, bland annat Climeon (äger mindre innehav) och Midsummer (äger inte men tittar på företaget).

Den relativt korta presentationen och efterföljande frågestund bjöd på några nyheter som sammanställs här på enklaste sätt som komplement till mitt mer omfattande inlägg (länk).

Du kan själv lyssna på presentationen hos Redeye (länk) eller Minesto (länk), om du bara vill se deras del av presentationen, för att bilda dig din egen uppfattning och tolkning.

I mitt inlägg i helgen skrev jag om en LCOE på 100 EUR/MWh vid 100 MW installerad kapacitet och 50 EUR/MWh vid 1 GW installerad kapacitet för tidvattentekniken som nu sjösätts på Färöarna (för havsströmstekniken beräknas LCOE vara lägre).

 skärmdump från Minestos presentation visar LCOE vid 1 GW installerad kapacitet

VD Martin Edlund presenterade nu en LCOE på 45 EUR/MWh för tidvattentekniken vid 1 GW installerad kapacitet vilket är något lägre än jag uppskattade ur tidigare grafer och fullt konkurrenskraftigt på marknadsmässiga villkor med andra energikällor utan subventioner.

Om sjösättningen av det första DG100-kraftverket på Färöarna bekräftade Edlund att den ska ske före andra kvartalet och juni månads utgång. Under sommaren kommer man arbeta med att driftssäkra och optimera det installerade kraftverket. Han berättade också att Färöarnas energibolag SEV räknar med att 30-40% energi ska komma från tidvatten år 2030. Konkret räknar Minesto med mellan 30 och 70 MW installerad Kapacitet på Färöarna (av en total potential på 200 MW).

När det gäller Wales kom ett besked att det första DG1000-kraftverket kommer att sjösättas där. Det ska följa det DG500-kraftverk som drifttestades under hösten. Förvisso kom ingen konkret tidsindikation men givet att Färöarna och SEV har ett avtal om ytterligare två DG1000-kraftverk som man väl får förmoda bör sjösättas senast vid 2021 års utgång är min tolkning att vi kommer kunna se sjösättning av ett DG1000-kraftverk i Wales antingen till hösten eller nästa vår. Som sagt, ingen konkret tidsspecifikation men det är ändå något tidigare än jag hade räknat med i min sammanställning (2022-2023). Det borde också innebära att de första installerade 10 MW där är nära.

Angående Frankrike kom en nyhet att EDF kommer att besöka Färöarna för att studera hur det första DG100-kraftverket fungerar i praktiken. På en fråga om de små kraftverken förtydligade Edlund att dessa också kommer kunna säljas på kommersiella grunder i framtiden. De har en potential med en betydande microgridmarknad på öar för att ersätta dieselaggregat. Det handlade främst om platsens förutsättningar: nära land, inte för djupt och möjlighet att utnyttja lokala serviceresurser som båtar.

Edlund fick också en fråga om tekniska risker där han svarade att han är väldigt trygg i grundprincipen som är testad i kvartsskala. Han underströk att alla delsystem måste fungera tillsammans för att undvika förseningar som en enskild länk i kedjan kan innebära. Han sa också att det finns uppskalningsutmaningar kring hur stora system som kan byggas där man i det här skedet tittar på 2-3 MW vilket hanterar väldigt stora krafter varför det är viktigt att räkna rätt och använda rätt material. Det fanns dock inga kända utmaningar idag som gav ökade risker.

På en fråga om påverkan på det marina djurlivet svarade Edlund att frågan tas på största allvar där Minesto är mycket måna om att visa med data, fakta och tillstånd att systemet är tryggt. Inte en enda incident har inträffat och det kan konstateras att det marina djurlivet tenderar att både kunna och vilja undvika systemet. Som exempel nämndes att sensorer i Wales och sälobservatörer observerar hur kvartsskalemodellen på Nordirland påverkar det marina djurlivet.

Sedvanlig varning utfärdas! Minesto gör i nuläget ingen vinst och har begränsade intäkter. Det innebär att Minesto är en aktie förenad med hög risk. Det finns ingen garanti för att företagets kommersialisering och tekniska lösning kommer lyckas och du löper risk att förlora kapital. Detta inlägg ska inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Det är endast en sammanställning och reflektion över den information som företaget presenterade hos Redeye idag. Jag äger aktier långsiktigt i Minesto och även om jag eftersträvar att vara kritisk är mitt perspektiv aktieägarens. Gör därför alltid din egen analys. 

Vill återigen förtydliga att mitt stora innehav i Minesto är rakt igenom långsiktigt. Sedan mitt blogginlägg i helgen har jag köpt ytterligare 40 aktier och cirka 250 teckningsoptioner. Har inte för avsikt att sälja några aktier eller optioner och hoppas på att kunna lösa in samtliga optioner nästa vår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar