fredag 22 januari 2021

Utdelningshöjningssäsongen är igång!

Utdelningshöjningssäsongen är äntligen igång!

Som jag skrev igår höjde Investor som förväntat utdelningen med 1 krona till 14 kronor per aktie. 

Idag kom ytterligare två fina besked från Castellum och Gjensidige.

mina transaktioner i Castellum sedan portföljens start

Castellum höjer utdelningen med 6,2 procent till 6,90 kronor totalt per aktie. Den betalas ut vid två tillfällen om 3,45 kronor vardera, sannolikt i mars och september. För undertecknad innebär detta att min yield on cost i Castellum nu är 5,35 procent. Castellum är portföljens tionde största innehav och utdelningsportföljens åttonde största innehav. På grund av det exceptionella ränteläget och frågetecken kring om kontorsfastigheters efterfrågan påverkas långsiktigt efter pandemin har jag varit försiktig med att öka på senare tid. Samtidigt slog jag till med en ökning om 9,25 procent under pandemikraschen i mars.

 mina transaktioner i Gjensidige sedan portföljens start

Det norska försäkringsbolaget Gjensidige både ökade utdelningen och gav en ny extrautdelning även i år. Utöver en utdelningshöjning på 2,1 procent till 7,40 NOK per aktie får vi en extrautdelning på 2,40 NOK per aktie. Gjensidige brukar dela ut i april men när extrautdelningen utbetalas har varierat genom åren.

Min yield on cost i Gjensidige är 5,10 procent exklusive extrautdelningar och med beaktande av att den norska kronan exceptionellt just nu är värd ungefär lika mycket som den svenska kronan. Gjensidige är portföljens tjugofemte största innehav och målsättningen är att det ska utgöra 1-2 procent på lång sikt.

Också Gjensidige är förhållandevis högt värderad med ett P/E omkring 22 och en direktavkastning exklusive extrautdelning omkring 3,5 procent. Samtidigt ökade vinst per aktie med hela 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år varför P/E-talet (och utdelningsandelen) ska justeras ned något.

Sammantaget innebär detta att min utdelningsprognos från 2021 redan har reviderats upp till 51 200 kronor för helåret från att ha varit under 50 000 kronor när vi gick in i det nya året. Det är inte omöjligt att jag kan nå 60 000 kronor som jag hoppas men det beror på hur många och stora ytterligare utdelningshöjningar det blir samt i vilken utsträckning jag ökar i aktier som delar ut i år under hösten.

Det innebär också att jag kommer uppnå för mig historiskt höga utdelningar de kommande fyra månaderna. I februari dopas utdelningen dock av en retroaktiv extrautdelning från Boston Pizza. 

Framförallt är den höga yield on cost över 5 procent i bägge aktierna ett kvitto på att min strategi att ta ordentliga långsiktiga positioner när aktier utifrån ett värdeinvesterarcase är förhållandevis lågt värderade är långsiktigt klokt. Jag vill som bekant alltid försöka öka i spannet direktavkastning mellan åtminstone 3,33-4,25 procent med potential för viss uppsida för ytterligare utdelningshöjningar. Så länge företaget har en solid marknadsposition, positivt kassaflöde och därmed potential för ökade vinster och utdelningar kommer yield on cost därför öka med tiden. Utmaningen jag står inför nu är att hitta lika bra köptillfällen som historiskt men letar man ordentligt finns det alltid någon aktie som är lite undervärderad när allas blickar riktas mot vad alla pratar om för stunden.

Att läsa rapporter och räkna själv lönar sig ofta i längden. Detta inlägg ska därför inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Det är bara information om nyligen fastslagna utdelningar liksom en uppmuntran till att tänka långsiktigt och självständigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar