lördag 23 januari 2021

Tankar inför 2021

Jag brukar försöka stämma av portföljen och strategin mer långsiktigt två gånger per år. Det ena tillfället är vid årsskiftet, det andra tillfället är runt midsommar som utgör mitt brutna börsår. Syftet är att med lite perspektiv på sparandet kunna blicka tillbaka för att se vad jag gör bra och vad jag bör förändra framåt. Nu har jag till sist landat i vad den här tillbakablicken betyder för mitt sparande framöver under 2021.

2021 blir ett rätt förutsägbart år som kan delas in i tre faser om i breda drag fyra månader vardera.

Den första tredjedelen till och med april månadsinsättning kommer uteslutande fokusera på Minesto för att skapa största möjliga utrymme att lösa in mina teckningsoptioner och slutgiltigt maximera mitt innehav.

Därefter följer ett par-tre månader där jag företrädesvis spar månadsinsättningarna för att få ned belåningsgraden ytterligare något. Däri ingår att eventuellt sälja av ett par-tre av mina mindre innehav.

Andra halvan av året lagom till nästa månadsinsättning efter avstämningen runt midsommar kommer jag helt och hållet återgå till min utdelningsstrategi igen. Det blir de förutsägbara hjulspåren: återinvestera månadsutdelningen i Cibus; öka i den övriga månadsutdelare som är mest rimligt värderad för stunden; öka i den eller de utdelningsaktier som är mest rimligt värderad för stunden.

Anledningen är mycket enkel. Under pandemiåret 2020 har jag hemarbetat med möjlighet att parallellt med arbetet då och då hålla ett öga på börsen i realtid på skärmen intill. Det har möjliggjort att ta risker i tillväxtaktier i miljötekniksektorn som jag normalt inte skulle våga mig på då jag vet att jag kan gå ur dem snabbt om någon ny information som motsäger mitt case dyker upp. 

När jag började spara var huvudanledningen till min strategi att jag inte har möjlighet att följa börsen i realtid och i perioder inte ens hålla koll på daglig basis på hur den utvecklas. Nu kommer jag av allt att döma vara där igen. Det innebär att jag minskar risken och fokuserar portföljen. Azelio, Climeon och Minesto känner jag mig så trygg med att de kan ligga orörda i portföljen under ett par, tre år framöver och därutöver utvärderas på nytt. Där behöver jag bara hålla koll på nyheterna så att inget negativt pressmeddelande eller kvartalsrapport som motbevisar mitt case dyker upp. Den situationen råder förstås för merparten av mina utdelningsaktier också som av logiska skäl har mindre risk då de alla har intäkter och i de flesta fallen går med vinst. Samtidigt kommer jag fortsätta det arbete jag påbörjade under 2020 med att fokusera portföljen till färre innehav för att kunna fokusera mindre tid på att följa färre aktier.

Förutsättningarna för att göra en FIRE har aldrig varit bättre. Skulle jag sälja alla mina ickeutdelande aktier och pytsa in hela kapitalet i stabila utdelare skulle jag redan idag kunna göra en FIRE men då på knäckebrödsmiljonärsnivå. Samtidigt har jag nu fått en rolig och spännande utmaning som jag ser fram mycket emot och kommer därför köra på ytterligare några år innan jag ser över FIRE-frågan på nytt. Därav blir jag också kvar utomlands ytterligare några år. Under tiden kommer jag kunna fortsätta med samma höga sparande som idag. Kommer sluta redovisa sparkvot som även fortsättningsvis överstiger 70 procent. I absoluta tal är mitt mål att aldrig understiga min nuvarande portföljinsättningsnivå. Det får visa sig med livet i stort och eventuella fastighetsköp om det blir utrymme att spara ännu mer i aktier eller inte.

Vad det innebär för bloggen återstår att se, kanske kommer jag skriva oftare, kanske mindre, kanske inte alls. Men när jag ser över sparandet om tre år hoppas jag att utdelningsportföljen ensam ska överstiga 3 miljoner kronor och generera minst 120 000 kronor per år och 10 000 kronor per månad.

När jag gör nästa uppföljning efter midsommar 2021 och i januari 2022 kommer jag framförallt vara mån om att följa upp följande fyra faktorer lite extra:

  • Har Minesto tagit fortsatta steg närmare kommersialisering och påbörjat sin första park under 2021?
  • Har jag fått ned min portföljbelåning till en acceptabel nivå? (helst under 10% respektive 7,5%)
  • Klarar portföljen att leverera över 60 000 kronor i utdelningar under 2021?
  • Klarar portföljen att leverera en genomsnittlig utdelning som överstiger 4,25 procent under 2021?

 2021 kommer i alla avseenden verkligen bli ett spännande år för portföljen, professionellt och privat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar