tisdag 5 januari 2021

Lärdomar av utdelningsåret 2020 och fick idag första utdelningen 2021

Utdelningarna netto pandemiåret 2020 stannade på 33 855 kronor. Det är marginellt sämre än 2018. Men jag räknar alltid netto efter utländsk källskatt. Men mina faktiska utdelningar brutto blev 36 494 enligt Avanzas utdelningsstatistik vilket ändå var 2,3 procent mer än 2018 och endast 19 procent lägre än 2019.

Ett år som har präglats av allt annat än utdelningar där mest fokus, mig själv inkluderad, verkar vara på tillväxt är det befriande att ta ett steg tillbaka och analysera min utdelningsportfölj. Som vanligt när man tar ett steg tillbaka för analys med de långsiktiga glasögonen dyker några oväntade lärdomar upp!

Under 2020 var det bara 44 aktier som bidrog med utdelning. Några av dessa är dessutom aktier som sedan dess har sålts ut ur portföljen, skrev om dem igår. Sist ut är som vanligt Brookfield RES som bokfördes på kontot först i morse.

Ett normalt börsår brukar jag få ett nytt månadshögsta i erhållen utdelning åtminstone nio månader av tolv (initial prognos för 2021 är åtta månader av tolv men den tror jag kommer överträffas).

Under 2020 klarade jag bara av den bedriften under fyra månader: januari (Clas Ohlson), juni (Investor senarelagd, dubblerat innehav i Kopparbergs som delade 78 procent i juni), september (halvårsutdelning Axfood och Castellum, senarelagd extrautdelning i Gjensidige) samt december (senarelagd utdelning i Multiconsult, extrautdelning resterande 22 procent i Kopparbergs).


 

Vilka är då utdelningarna? I avsaknad av mina fem bankaktier och Scandic är det uppenbart hur viktiga Axfood och Kopparbergs är för portföljens stabilitet. Andra aktier som bidrar är Castellum och Investor. I diagrammet ovan kan man också se månadsutdelarnas viktiga roll för kapitalinflödet i portföljen. Boston Pizza ställde in utdelningen mellan maj och oktober men Realty Income och TransAlta RES har fortsatt fylla på med kapital i stadig takt månad efter månad. Cibus gjorde sin första utdelning i juni och har sedan september bidragit med månatliga utdelningar. Att fylla på i den för stunden mest prisvärda månadsutdelaren (eller kvartalsutdelaren) bör bli en målsättning från och med sommaren. Jag närmar mig nu den nivå där månadsutdelarnas utdelning ensam kan återinvesteras varje månad i nya aktier.

Tittar man på utdelningsvikt (en akties andel av portföljens totala utdelningar) får man följande bild:

 1. Kopparbergs 17,3 procent
 2. Axfood 9,6 procent
 3. TransAlta RES 9,2 procent
 4. Realty Income 8,0 procent
 5. Bosjö 6,0 procent
 6. Castellum 5,8 procent
 7. Sydsvenska Hem 4,5 procent
 8. Investor 3,6 procent (70 procent av normal utdelning)
 9. Boston Pizza 3,5 procent (sänkt utdelning, ingen utdelning maj-oktober) 
 10. Clas Ohlson 3,2 procent (endast halvårsutdelning i januari)
 11. Gjensidige 2,7 procent (70 procent bonusutdelning)
 12. Johnson & Johnson 2,5 procent
 13. Multiconsult 2,4 procent (höjning med 33 procent men alltjämt 67 procent under historisk nivå)
 14. Cibus 2,2 procent (endast juni samt månatligen fr.o.m. september)
 15. Brookfield RES 2,0 procent

Femton aktier stod det här extrema pandemiåret alltså för hela 82,5 procent av portföljens totalutdelning. Då ska man komma ihåg att de fyra storbankerna tillsammans hade en utdelningsvikt på 12 procent 2019 och därtill Scandic på 2,9 procent. Därför tycker jag inte att portföljen är så obalanserad som den kan se ut. Man ska också komma ihåg att jag dubblerade mitt innehav långsiktigt i Kopparbergs under vårens pandemikrasch och då också ökade i Axfood, Castellum, Investor, Realty Income och J&J.

Något som däremot förvånar mig är att mina bägge enfastighetskvartalsutdelare (ordet!) där jag har haft en stor och i det närmaste bibehållen portföljandel sedan 2017 fortfarande är så viktiga för portföljen. Det beror framförallt på att jag har en mycket hög yield on cost i bägge aktierna (8,9 respektive 7,4 procent).

Pandemiåret 2020 är det nästan intressantare att titta på vilka aktier som inte delade ut men annars brukar vara en viktig hörnsten i portföljen. Utöver mina fem bankaktier var Elanders, H&M, Inwido, Nobina, Nordic Waterproofing och naturligtvis Scandic där jag istället fick pytsa ut pengar för att teckna fullt i nyemissionen. Clas Ohlson hann besluta att betala ut sin januariutdelning innan pandemins utbrott men kommer i gengäld inte att ge någon januariutdelning i år och är därför i praktiken ännu en inställd årsutdelning. Några höll inne utdelningen men betalade ut den åtminstone delvis närmare årets slut vilket innebar en ovanligt bra december månad.

Tittar man på sektorspridningen noteras som sagt att finanssektorn inte delar ut alls. Fastighetssektorn är alltjämt utdelningstung och i avsaknad av flera traditionella utdelare blir utdelningsvikt för sektorn hela 28,9 procent. Jag tror ändå att den sammantaget är lägre än tidigare då jag har ökat mer i andra aktier totalt sett under 2020. Dagligvaror (Axfood, Cloetta, Coca Cola, ICA, Kopparbergs, P&G) har också en total utdelningsvikt på hela 28,9 procent. Man får ta det för vad det är ett pandemiår som detta. Men det är ändå ingen slump då jag ligger tyngre i utdelningsportföljen i dessa bägge sektorer just för att de är förhållandevis defensiva. Förnybar energi (Brookfield RES, EON, TransAlta RES, Vestas) utgör 11,6 procent av utdelningarna men där ska noteras att mina fem stora miljöteknikaktier inte kommer betala utdelning än på många år.

Jag har lägre utdelningsvikt i andra sektorer som 3,0 procent i teknikkonsulter (Multiconsult, SWECO), 2,9 procent i läkemedel och medicinteknik (AstraZeneca och J&J), 1,9 procent i bygg (Skanska) och kemikalier (BASF), 1,7 procent i IT (Apple, ATEA) samt endast 0,2 procent i skog (Holmen). IT och telecom anser jag mig inte vara bra på varför det är ett aktivt val att undvika dessa sektorer då jag är medveten om den högre risken (även missade tillväxtmöjligheter, jag väljer miljöteknik istället där). Samtidigt har två av mina bästa innehav köpts ut från börsen. Skog vill jag verkligen öka i men inväntar bättre lägen då de aktier som finns är dyrt värderade utifrån ett utdelningsinvesterarperspektiv.

Vilka lärdomar kan man då dra av detta?

 • Strategin att gå in större i enskilda innehav (Kopparbergs 2020) påverkar utdelningsvikt på kort sikt.
 • Diversifiering viktig. Därför klarar jag att sju stora innehav inte delar ut i år.
 • Men ta en funderare på riskspridning över sektorer för ytterligare diversifiering.
 • Men samtidigt blir utdelningsvikten koncentrerad: 82,5 procent av utdelningarna i femton aktier.
 • Månadsutdelarna är alltjämt viktiga för kapitalflödet. Fortsätt återinvestera utdelning varje månad.
 • Yield on Cost gör skillnad. Därför är aktier som jag inte ökat i sedan 2017 fortfarande tongivande.
 • Portföljen skulle må bra av större utdelningsvikt i skog och läkemedel/medicinteknik men jag tror mig inte hitta bra lägen att öka i dessa sektorer redan under 2021. Viktigt bibehålla andel i J&J.
 • Jag skulle kunna bredda bevakning av utdelningsaktier inom förnybar energi för mer diversifiering.

Under morgonen betalades också årets första utdelningar in. 436 kronor netto totalt från Boston Pizza och TransAlta RES. Egentligen är det liksom Brookfield RES en decemberutdelning men jag har sedan start alltid bokfört de bägge månadsutdelarna på den månad då utdelningen betalas in då de ändå inkommer månadsvis. Prognosen för 2021 är att jag kommer få minst 50 000 kronor i utdelningar. Det borde bli något högre men har inte räknat in utdelningstillväxt varför jag givet rådande osäkerhetsfaktor låter det finnas lite marginal i kalkylen. Jag kommer ju också köpa fler utdelningsaktier under året men det blir framförallt från och med juni månad då jag sparar till inlösen av mina teckningsoptioner i Minesto. Då de flesta utdelningar sker under våren kommer effekten av nyinköp därför bli lägre än vanligt i år. 55 000 kronor vore inte orimligt och 60 000 kronor är möjligt men det beror också på valutaeffekter, utdelningshöjningar och extrautdelningar för att kompensera fjolårets innehållna utdelningar.

Hur som helst har portföljen under 2020 klarat ett rejält stresstest och givit mig en trettonde månadsinkomst i utdelningar. Sänkningen blev bara 25 procent mot min utdelningsprognos (egentligen något högre då det ju normalt är mer utdelningstillväxt som hölls inne i år). Mitt mål är som bekant 4 procent avkastning i utdelningar årligen med marginal ned till 3 procent ett dåligt år. Jag är glad att få ett kvitto på att portföljen kan leverera det också under extrema omständigheter som 2020.

Nu i år ser jag fram emot två extra månadsinkomster i utdelningar. Utdelningarna täcker redan alla mina löpande omkostnader. De börjar närma sig nivån där de täcker mina löpande utgifter för bostad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar