fredag 29 januari 2021

Tankar om Sernekeskandalen

En av dagens stora snackisar är att Sernekes koncern-VD Ola Serneke under en tid har kommenterat aktien på placeraforumet. Aktiespararna har krävt hans avgång och styrelsen utreder vad som har sagts. Mycket kan sägas om pinsamheten och olämpligheten i det hela men andra har uttryckt det både bättre och roligare än mig under dagen. Vad det innebär för Olas framtida roll inom Serneke var jag heller inte. Eftersom han äger 26 procent av kapitalet lär han vara kvar på ett eller annat sätt oavsett vad som händer de kommande veckorna och oavsett vad den roll Ola har framöver kommer att kallas.

Något som försvinner i bruset från nyhetens behag och pinsamheten är att Serneke redan i anslutning till sin kapitalmarknadsdag i September presenterade en ny struktur där Anders Arfvén med gedigen chefserfarenhet från andra byggbolag gick in som VD för Serneke Sverige. Även om Ola Serneke alltjämt är koncern-VD och ansiktet utåt behöver man inte vara alltför spekulativ för att misstänka att diskussionerna som föregick Balder och Nordeas inträde i att garantera Karlaprojektet också inbegrep en tydligare organisationsstruktur där Arfvén i praktiken alltså ansvarar för lejonparten av den löpande marknaden på huvudmarknaden Sverige. Svolder kan ha utövat inflytande där också. Den praktiska förändringen i den operativa verksamheten har alltså redan ägt rum och därför tar jag det hela med viss ro.

Det innebär i sin tur också att vi antagligen kommer se en mindre spretig rapportering framöver där det blir tydligare hur den svenska verksamheten egentligen går. Så som det är idag är det svårare att utläsa de större projektens påverkan då intäkter, som t.ex. försäljningen av Säve flygplats till Castellum, slår oproportionerligt stort på resultatet precis som kostnader, byggnationen av Karlatornet. Rapporten i februari kommer bli viktig för mitt fortsatta ställningstagande till aktien.

Jag har sedan en tid Serneke på min lilla lista över aktier som jag kan komma att sälja för att maximera inlösen av teckningsoptioner i Minesto i april. Men det beslutet tar jag först baserat på årsrapporterna från bägge företagen. Det är dock tredje gången på kort tid där det strular med kommunikationen i Serneke och det väger förstås i den negativa vågskålen. Samtidigt är jag medveten om att Serneke sett till vinstpotential runt åtminstone 10 kronor per aktie på sikt alltjämt är undervärderat där vi talar ensiffriga P/E-tal. Därför vill jag avvakta rapporten i februari då jag tror att den nya tydligare presentationen av hur affärsområdena egentligen presterar där löpande verksamhet och projektverksamhet tydligare åtskiljs kan komma tas emot positivt av marknaden då den faktiska intäktspotentialen framgår tydligare. Avvaktar alltjämt.

Har tidigare skrivit om arbitrage mellan stamaktie och betald tecknad aktie (BTA). Fredagen bjöd på tillfällen att göra ytterligare ett par arbitrageaffärer när BTA plötsligt var mer värderad än stamaktien. Anledningen är antagligen att det starka säljtrycket under dagen slår ojämnt mellan stamaktie och BTA och när någon snabbt säljer en större position i endera slag hinner marknaden inte omgående korrigera priset i det andra slaget. Det kan man utnyttja och det gjorde jag. Nu äger jag återigen en tredjedel i stamaktien och har fått 366 kronor netto efter courtage helt gratis för den lilla blygsamma insatsen i att utjämna skillnaden mellan de bägge slagen och se till att marknaden fungerar effektivare i sin prissättning.

Inlägget ska som vanligt inte ses som finansiell rekommendation eller rådgivning. Det är bara en reflektion över en dagsaktuell händelse i en aktie som jag har ägt långsiktigt hela vägen sedan börsnoteringen. Du är själv ansvarig för dina investeringar och bör självständigt läsa in dig om företagen du investerar i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar