torsdag 14 januari 2021

Arbitrage i Serneke

Det är alltid lika trevligt vid de sällsynta tillfällen då det uppstår arbitrage. Eller "gratispengar".

Arbitrage innebär enkelt förklarat att man utnyttjar obalansen i pris mellan två marknader.

Det vanligaste fallet är att den röststarkare A-aktien i ett företag blir dyrare när en storägare ökar vilket skapar en omotiverat stor differens i skillnaden mellan A och B-aktien. Detta inträffar i bägge riktningar då och då i t.ex. Handelsbanken. 

Arbitrage uppstår samtidigt ofta i anslutning till nyemissioner. Ibland när en teckningsrätt eller teckningsoption ställs ut som motsvarar stamaktiens pris minus en inlösenkurs. Och i nästa led, som här i Serneke, när teckningsrätterna omvandlas till betalda tecknade aktier (BTA).

Här ska man dock vara medveten om att det finns en kursrisk. När det gäller teckningsoptioner värdesätts de efter vad aktiekursen förväntas vara vid tidpunkten för inlösen till stamaktier. När det gäller betalda tecknade aktier värderas också dessa efter förväntan om vad aktien kan vara värd efter de 2-4 veckor när den omvandlas till en stamaktie. Är man långsiktigare än så är den här typen av arbitrage dock ren vinst.

Under dagen var det långa stunder en prisdifferens på 1-2 kronor mellan stamaktien och BTA. Jag valde därför att sälja alla mina stamaktier och istället köpa BTA. Såg nu under kvällen att prisdifferensen efter stängning fortfarande är 1 krona och tycker därför att det kan vara värt att uppmärksamma.

Sernekes aktiekurs ökade idag på att Nordea i en betald analys har uppdaterat sin rekommendation i spannet 85-112 kronor per aktie. Den kommer i anslutning till att bygget av Karlatornet har återupptagits igen. Serneke är svårvärderad i detta skede med stora kostnader för Karlatornet/staden-projektet. Vill därför inte ens försöka ge mig på en värdering men noterar att historiskt har företaget klarat att leverera en vinst omkring 10 kronor per aktie vilket ger en god realism i Nordeas värdering. En anledning är att kapitalrisken har minskat efter att Balder/Erik Selin och just Nordea har gått in och garanterat finansieringen av Karlatornetprojeketet. Dock på bekostnad av en väsentlig del i projektets intäkter.

Något jag reflekterade kring runt nyår är hur irrationell marknaden ibland är i det kortare perspektivet i sin aktievärdering. Samtidigt har jag lärt mig längs vägen att uppvärderingen kan ta längre tid än man trodde. Hade tänkt skriva ett separat blogginlägg på temat med främst tillbakablickande reflektioner över ett antal aktier men nu förekom Serneke det hela. I Serneke förvånades jag över att aktien föll tillbaka efter nyheten om att finansieringen nu är garanterad vilket väsentligt minskar risken att företaget ska stå kvar med kostnader. Företaget värderades snällt uttryck till ett ensiffrigt P/E-tal vilket är i lägsta laget så länge man tror att företaget överlever som lönsamt på sikt. Därför tecknade jag också fullt i nyemissionen helt enkelt eftersom 53 kronor per aktie var en ren gåva till befintliga aktieägare. Jag har däremot inte bestämt om jag kommer stanna eller inte och Serneke är en av aktierna jag kan släppa om jag behöver få loss kapital till mina Minestooptioner. Normalt brukar jag växla till mig fler aktier men i fallet Serneke valde jag därför att bara ta kontant vinst vilket täcker delar av kostnaden för de nyemitterade aktierna.

Det är viktigt att vara medveten om att marknaden normalt utjämnar prisskillnaden rätt snabbt så om du ska göra en arbitrageaffär bör du lägga bägge ordnarna i tät följd. Du bör ha en betydande riskmarginal ifall bägge instrumentens pris närmar sig varandra. Naturligtvis bör du också ha koll på att du har en rimlig riskmarginal avseende courtaget du betalar för affären. I aktier av Handelsbankens storlek, eller som nu Serneke, vill jag därför ha en prisdifferens som överstiger en krona för att det ska vara värt risken.

Totalt gav denna arbitrageaffär 1 605 kronor netto i ökat kapital. Omvandlat i aktier skulle det räcka till åtminstone 25 ytterligare Sernekeaktier helt gratis. Men nu valde jag som sagt kapital denna gång vilket retroaktivt finansierar åtminstone 30 av de nya aktier jag tecknade i nyemissionen.

OBS! Inlägg ska aldrig läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Serneke är en aktie med hög risk eftersom företaget till följd av höga utgifter för Karlatornetprojektet i nuläget inte gör vinst. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och att själv läsa in dig på företagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar