torsdag 2 november 2017

Portföljen oktober 2017

Jag tycker att det är jätteroligt att läsa andra bloggares portföljuppdateringar för att se hur olika vi resonerar i våra investeringsstrategier och val av aktier. Här är därför min senaste portföljuppdatering.

(ja, jag vet att det är svårt att läsa - har någon ett grymt tips på hur man enkelt förbättrar är det bara att dra iväg ett mail!)

Portföljutdelningen ökar till cirka 5 procent. Eftersom mitt mål på årsbasis är 5 procent i total avkastning är jag självklart helnöjd med att nu klara målet endast i utdelningar räknat.

Bra är också att IPO totala andel av portföljen minskar till cirka 15 procent att jämföra med cirka 20 procent för sex månader sedan. Detta trots att jag har ökat lite ytterligare i både Serneke och Minesto samtidigt som Ripasso har skjutit i höjden. Räknar man bort IPO är portföljens genomsnittliga utdelning faktiskt cirka 6 procent vilket är mycket högre än jag vågat hoppas på.

Först och främst börjar portföljen efter det första året nu att få en mycket sundare balans. Serneke och H&M är fortsatt stora innehav men det är ett medvetet val eftersom jag köpte en stor andel på lång sikt. Nu är bägge innehaven runt tio procent vilket är rimligt med sikte mot fem procent på lång sikt. Mina olika aktier av kärninnehavkaraktär har alla en god balans mellan tre till fem procent av portföljen (Castellum, Clas Ohlson, Handelsbanken, Skanska). Axfood fortsatt något större portföljandel eftersom jag också där tog en stor position under våren. Multiconsult, Bosjö och Sydsvenska Hem är tre innehav där jag till följd av stora positioner i det korta perspektivet är något överviktad. Men detta är som det ska eftersom jag i utgångspunkt inte planerar öka under det kommande året. Noterbart är att Realty Income just nu är mitt tredje största innehav. Det är lite i högsta laget men samtidigt har jag passat på att öka pö om pö medan dollarkursen varit relativt svag. Månadsutdelaren bidrar trots allt till ett fint utdelningsflöde. Också TransAlta RES får en något stor andel av samma skäl. Samtidigt är mitt innehav i Bostonpizzan snart försumbart. Detta understryker vikten av att jag identifierar ytterligare ett par månadsutdelare för att sprida risken. NorthWest Healthcare finns på bevakning och ska in men jag har tyckt att den varit lite dyr senaste tiden.

Antalet innehav i portföljen har ökat till femtio aktier. Jag tycker dock inte att detta är ett jätteproblem. Anledningen är nämligen att portföljen samtidigt renodlats och femton aktier utgör mer än 75 procent av portföljen. Därefter utgör mina tjugo största innehav mer än 80 procent av portföljen. Bland övriga aktier finns one-off som mina nya tyska innehav (BASF, EON och Siemens), mindre chansningar som jag har köpt små kompletterande innehav i när priset varit oförskämt lågt (Beijer, Cloetta, Duni, Elanders, e-Work, Intrum, Nobina, Swedbank), några skvättar i preffar och enfastighetsaktier (Pioneer och SAS pref, Bonäsudden, Saltängen). Dessa aktier behöver jag egentligen inte följa jätteaktivt. Jag har dock filosofin att de kan få ligga kvar så länge jag inte behöver likvider för att köpa något bättre och det gör jag inte på långa vägar just nu. De mindre innehav jag mer aktivt följer är dem som jag allvarligt överväger att skala upp i (Investor, Inwido, J&J, Kinnevik, Kone, Kopparbergs, Resurs, Tomra). Här vill jag tydligt ha en större portföljandel men kombination av otillräcklig riskpremie och otillräcklig analys från min sida gör att jag tvekat inför att ännu ta större position. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att jag aktivt bevakar ungefär tjugo av de femtio aktierna i portföljen och resten är där de är. Många delar upp sina aktier i olika portföljer för att tydligare hålla skillnad mellan olika typer av investeringar. Det gör inte jag och då kan portföljen som helhet se ut så här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar