måndag 20 november 2017

Utmaningar för TransAlta Renewables

Hållbarhet och månadsutdelare är jag svag för och dessa kombineras i det kanadensiska energiföretaget TransAlta Renewables. Företaget står dock inför utmaningar just nu, inte minst till följd av trassel med Södra Hedland-anläggningen i Australien som utgör en betydande del av omsättningen. TransAlta Renewables skriver mer om det på sin hemsida, senast här. Det oroar men inte i sådan omfattning att jag helt omprövar mitt investeringscase. Resten av verksamheten förefaller rulla på rätt bra. Sedan faller nog också denna vindenergiaktie på oro över amerikanska marknaden precis som Vestas. När jag först gick in i TransAlta Renewables kollade jag upp detta och landade i slutsatsen att exponeringen inom just vindenergi i USA är en ganska liten del av deras verksamhet. Däremot kan det förstås på ett par års sikt hämma möjligheten till nya projekt.

Tänker inte uppfinna hjulet på nytt utan hänvisar här bra artikel som argumenterar för varför TransAlta Renewables är köpvärd som utdelningscase trots riskerna. För egen del har jag ungefär så stor portföljandel som jag vill ha med ungefär 5 procent i skrivande stund och bortemot 2-3 procent på ett års sikt. Jag har utifrån utmaningarna gått och grunnat på om jag vill öka eller inte Samtidigt tyckte jag att detta var ett nog så gott tillfälle att öka när aktien handlas till en YOC runt 7,25 procent. Det är en såpass hög YOC att det finns få alternativ till den kostnaden med likvärdig eller lägre risk. Därför tycker jag ändå att det är en rimligt riskpremie.

De senaste veckorna har jag också gått in lite försiktigt i Vestas. Det är ett företag som står inför utmaningar men samtidigt en av branschens största aktörer som i kraft av sin storlek och R&D bör ha möjlighet att växa genom förvärv och teknikutveckling på längre sikt.

Jag ser vindenergiaktier som köp och behåll på riktigt lång sikt eftersom det är ett energislag som har framtiden för sig när fossil energi kommer bli allt dyrare. Risken är ganska hög men är det någon bransch jag är riskvillig i så är det förnybar energi. Portföljandelen dock liten för att kompensera risk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar