söndag 5 november 2017

Nya portföljmål inför 2018

I anslutning till månadens portföljuppdatering (länk) tog jag tillvara detta som tillfälle att göra en grundlig analys av min portfölj.

Jag har de 18 månader som passerat sedan portföljen startat arbetat mot en tilltänkt målportfölj värd cirka 600 000 kronor. Detta har varit ett praktiskt redskap för att medelst enkel överslagsräkning hålla koll på att mina portföljandelar i enskilda aktier inte blir för stora eller små på sikt.

Vid årsskiftet kommer jag nå det målet och det blir därför dags att sätta upp ett nytt portföljmål. Jag landade för enkelhets skull vid en miljon kronor. Det har fördelen att det blir mycket lätt att snabbt räkna ut portföljandelar för enskilda aktier. Jag hoppas dessutom kunna nå målet redan runt årsskiftet 2018/2019 men det förutsätter att börsen inte vänder nedåt innan dess.

Sammanfattningsvis har jag landat i följande operativa slutsatser:

- fortsätt öka regelbundet i kärninnehav efter målbild.
- sträva efter att öka i ett investmentbolag varje månad om YOC är 3 procent eller högre. 
- sträva efter att öka i en månadsutdelare varje månad så länge portföljandel försvarbar.
- identifiera minst en ytterligare månadsutdelare under det kommande året.
- vid nästa årsskifte ska fem procent av portföljen bestå av en ny kategori aktier: lågutdelare med tillväxtpotential. När tillfälle uppstår ska jag öka i dessa aktier.
- undvik att köpa ytterligare IPO och fokusera på utdelningsaktier.

Avseende portföljens sammansättning har jag följande övergripande målfördelning:

Kärninnehav 30 procent

Dessa delar ut cirka 4,25 procent årligen (Axfood, Castellum, Clas Ohlson, Handelsbanken, Hemfosa, H&M, Skanska). Dessa är lättast eftersom jag sätter upp en målbild som operationaliseras konkret i hur många aktier jag vill äga över perioden. Min utgångspunkt är att öka med en viss andel varje månad under förutsättning att mina köpmål för YOC uppfylls och när det väl blir tillfälle att öka till ett bra pris går jag in stort. Just nu är jag fullinvesterad i alla dessa aktierna utom Handelsbanken och därför behöver jag faktiskt inte öka alls före våren.

När jag satte ihop portföljen bestod den av fem aktier i lika stora delar. Nu vill jag ha en portföljandel på mellan 2,5-5 procent i dessa aktier. Axfood är ett undantag eftersom jag ser det som en utpräglat defensiv obligationsliknande aktie som diversifierar portföljrisken. Återkommer så småningom med en justerad målbild för kärninnehaven. Som ett illustrativt exempel blir den av modell 350 aktier i Axfood och 250 aktier i H&M vid årsskiftet 2018/2019. Jag tror på enkla riktmärken att återkomma till när man snabbt funderar på om man vill öka stort igen eller inte.

Utmaningen är att dessa aktier samtidigt tenderar tynga portföljen då de alla är etablerade företag med en modest tillväxt. Tar förstås också intryck av pågående diskussioner om risker i dessa aktier (e-handel avseende Clas Ohlson och H&M, sjunkande fastighetsmarknad/stigande räntor avseende Castellum, Hemfosa och i någon mån Skanska, ökad konkurrens från nischbanker avseende Handelsbanken). Därför är det viktigt att öka när de väl kan köpas billigare än vanligt för att på det sättet ge mig utrymme att få lite extra säkerhetsmarginal.

Övriga utländska aktier 20-25 procent

Min långsiktiga målsättning är att ha ungefär en tredjedel utländska innehav och två tredjedelar svenska innehav. Givet att månadsutdelare alla är utländska innehav bör jag säkerställa att jag har ungefär 20-25 procent i övriga utländska aktier. Här handlar det dels om att regelbundet öka i fina nordiska aktier som ATEA, Gjensidige, Kone och Multiconsult samtidigt som jag fyller på i aktier som J&J, P&G och VFC. Här handlar det om att mer offensivt våga ta stora positioner när låg kurs och valuta sammanfaller. Utmaningen är att jag ofta behöver köpa större poster eftersom courtage och valutaavgift gör det något dyrare. Därför handlar det om att ha tålamod och våga ta en stor position när väl ett tillfälle dyker upp. Jag har gjort det framgångsrikt i de norska aktierna det senaste året.

De tyska aktierna är en one-off där jag medvetet utnyttjade Avanzas courtagefria kampanj till att ta en såpass stor position som jag vill ha på ett par års sikt direkt. De är tre aktier som man bör kunna sitta tryggt på under de kommande decennierna utan större överraskningar och där tänker jag inte öka. Utöver att få mer exponering mot Tyskland och euron ökar de också min exponering mot energi- och kemikaliesektorn där det är lite svårare att hitta bra aktier på den svenska börsen.

Övriga svenska utdelningsaktier 15 procent

Här räknas alla aktier som inte faller in under övriga kategorier men som handlas enligt mina utdelningsmål. Aktierna ger höjd eller bibehållen utdelning samtidigt som de delar ut minst 3,33 procent och i regel mellan 3,5-5 procent. eWork, HiQ, MQ och Resurs är bra exempel. Det här är inga kärninnehav och jag har en viss tvekan inför företagen men den är inte större än att jag fyller på lite då och då i dessa aktier. Här vill jag på sikt få in fler klassiska utdelningsaktier som AtlasCopco, Essity, Holmen och SCA. Kanske ICA igen. Scandic anser jag nu tillhör denna kategori.

Investmentbolag är något jag vill ta in mer av för att kompensera egna missräkningar och få en bättre fondliknande riskspridning på lång sikt. Investor utgör cirka en halv procent av portföljen och Kinnevik bara någon promille. På längre sikt skalar jag gärna upp till 2-3 procent i Investor och en procent i Kinnevik. Tanken är att byta ut Telia mot Kinnevik. För att uppnå detta har jag ett mentalt mål att köpa minst en post aktier varje månad aktien handlas till en YOC på minst 0,3 procent. Tyvärr har det dröjt ett tag sedan sist så jag får här ta ställning till hur jag kan säkerställa att mitt mål uppnås.

Sneglar också på andra investmentbolag där jag gärna tar en liten position i om tillfället är det rätta. Industrivärden, Latour, Lundbergs och Svolder är de främsta kandidaterna. Den senare vore dessutom ett smidigt sätt att öka exponering mot Serneke men samtidigt sprida risken. Det bär mig dock emot att köpa investmentbolag med låg YOC på toppen av en högkonjunktur så detta får bli ett långsiktigt projekt. Exemplet Ratos visar att det finns skäl att vara försiktig och att vad som idag är en säker affär imorgon kanske inte är det. Investmentbolag handlar mycket om förtroende.

Är inställd på att öka ordentligt när nästa större nedgång kommer. Av samma skäl går jag i tankar om att plocka in Avanza Zero igen som komplement men den gör sig bäst i en stadig tjurmarknad och nu är jag osäker på var börsen står om ett år. Dessutom har jag redan Zero som bas i mitt pensionssparande varför det blir tårta på tårta att ha en andel även i min privata utdelningsportfölj.

Denna kategori inkluderar också aktier som jag köpt mer för att ett bra tillfälle uppstått än för att jag vill ta en långsiktig position där jag kontinuerligt ökar. Beijer Alma är ett bra exempel där jag har en oförskämt bra YOC. Tycker inte att jag vill sätta mig in såpass i aktien att jag ökar mer men så länge företaget inte råkar ut för några större utmaningar vore det oklokt att sälja bara för att innehavet minskar i relativa termer allteftersom jag ökar i andra aktier. Fint komplement helt enkelt.

Månadsutdelare 10 procent

Kanske är detta målet väl högt eftersom det finns få alternativ, alla är utländska och företagsrisken möjligen blir väl stor. Jag tänker ändå fortsätta min målsättning att öka i en månadsutdelare varje månad. Detta är viktigt för att få ett bra utdelningsflöde även under svagare månader. Ett uttalat mål blir att försöka hitta ytterligare minst ett bra innehav i den här kategorin. NorthWest Healthcare ska in i portföljen så snart kurs och valuta är på en bra nivå. Utmaningen är att Realty Income och TransAlta Renewables egentligen redan är såpass stora att jag egentligen inte behöver öka det kommande året.

Kvartalsutdelare av enfastighetskaraktär och preffar 10 procent

Här sprider jag risken över flera aktier men det är viktigt att jag inte får en alltför stor andel i enskilda aktier. Bosjö och Sydsvenska Hem kommer jag därför inte öka i alls det kommande året. De aktier som handlas till vanligt courtage finns möjlighet att öka i. Bonäsudden och Saltängen nära till hands. På fem till tio års sikt tänker jag mig helt fasa ut den här typen av innehav. Deras främsta syfte är att höja portföljens genomsnittliga utdelning och kompensera för riktigt bra aktier som idag har lägre utdelning. När portföljen passerar 2,5 miljoner kronor kommer de inte behövas längre och då planerar jag att gradvis sälja av dessa innehav för att öka i mer stabila aktier som J&J och Kopparbergs.

Lågutdelare med tillväxtpotential 5 procent

En ny kategori kryddor bra aktier med som med nöd och näppe uppnår mina utdelningsmål men å andra sidan är riktigt fina aktier att äga på lång sikt med hög vinst- och utdelningstillväxt. Kopparbergs är det uppenbara exemplet. Tomra ångrar jag att jag inte vågade ta en större position i.

Vad jag verkligen gillar med bloggsfären är att man lär sig väldigt mycket på att kunna jämföra sin egen investeringsfilosofi med andra strategier. En viktig lärdom det gångna året är att jag också måste skapa utrymme för långsiktig utdelningstillväxt för att inte bara fastna med defensiva tråkutdelare som Axfood, Clas Ohlson och H&M. Dessa må vara stabila räknat i utdelning men de tynger portföljens utveckling i övrigt oproportionerligt mycket. Därför sneglar jag på att aktivt ta in aktier som AAK, Fenix och Sweco i portföljen. Utmaningen är att hitta rätt läge att gå in i dessa aktier eftersom jag ofta tycker att de är för långt ifrån mina utdelningsmål. Det handlar nog mycket om att våga köpa motsvarande ett par procent av portföljen i en enskild aktie så snart ett hyggligt läge uppstår. Provar mig fram här och detta blir något som jag får utvärdera under det kommande året.

Om inte mycket starka skäl finns vill jag ändå att aktien ska kunna köpas till en YOC över 2 procent. Vestas tog jag in i portföljen igår efter längre bevakning när den äntligen gick att köpa till detta pris.

Kryddor med låg eller ingen utdelning högst 5 procent

Denna kategorin är något spretig och innehåller främst aktier som jag köpt under IPO-liknande former. Jag har landat i att minska fokus på IPO och renodla portföljen mot utdelning. Just nu gör Minesto att kategorin är relativt stor eftersom jag har landat i att jag vill ha 2-3 procent av portföljen i just den aktien men jag tänker i övrigt inte köpa så mycket nya om ens några aktier här. Kategorin finns kvar för att jag vill ha möjlighet att köpa spännande miljöteknikföretag när tillfällen uppstår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar