torsdag 30 november 2017

Ovanligt svag rapport i Kopparbergs ger långsiktigt köptillfälle?


Kopparbergs presenterade en ovanligt svag rapport det tredje kvartalet där vinst per aktie halverades jämfört med samma period föregående år. Avkastning på eget kapital har minskat från 43 procent till 30 procent hittills i år. Kassaflödet oroar särskilt då det historiskt har varit mycket fint.

Rapporten är ganska kortfattad men det framgår att det är den brittiska marknaden och pundet som särskilt tynger just nu. Dåligt väder lyfts också fram som en bidragande orsak. Eftersom Storbritannien är en stor marknad tror jag att vi kan förvänta oss ytterligare ett par svåra år för Kopparbergs. De har dock vidtagit åtgärder, bland annat förlagt mer produktion till Storbritannien och att handeln framledes sker i pund vilket minskar valutaeffekten där.

Försäljningvolymen ökar med 3 procent och flera marknader som Spanien, Grekland, Australien och Cypern fortsätter en positiv utveckling. Den marknad jag är mest nyfiken på är dock den amerikanska och samarbetet med Wal-Mart. Får Kopparbergs igång det har de många år av tillväxt framför sig. På den positiva sidan återbekräftas även att soliditeten trots det sämre resultatet är lika god som tidigare.

Rapporten bekräftar dock min uppfattning att aktien har varit något övervärderad. Detta beror inte på att köparna överskattar värdet så mycket som att säljarna vet att det är en långsiktigt fin aktie och utbudet är mycket litet på lägre nivåer.

Ett chowdertest på Kopparbergs ger kanonresultatet 52,6 procent. Det skulle göra aktien uppenbart köpvärd som långsiktig investering trots den låga direktavkastningen idag. Samtidigt tror jag att marknaden övervärderar utdelningstillväxten. Det är nog rimligt att vänta sig en utdelningstillväxt på i genomsnitt 10-12 procent per år de kommande åren men inte så mycket som 25-50 procent. Det innebär i sin tur att aktien för att vara riktigt köpvärd bör handlas omkring en direktavkastning på åtminstone 3 procent. Det skulle innebära en köpkurs runt 197 kronor per aktie. Räknar man med en försiktig och rimlig utdelningshöjning om 5 procent till 6,20 kronor per aktie skulle aktien vara köpvärd runt 207 kronor per aktie. Mer förväntar jag mig faktiskt inte efter det svaga året men utrymme att höja till 6,50 kronor per aktie och signalera långsiktig framtidstro finns helt klart.

Jag har länge väntat på att kunna handla Kopparbergs på dessa nivåer. Anledningen är just att jag trott att marknaden överskattat Kopparbergs förmåga att växa i samma takt som historiskt samtidigt som effekterna av tuffare tider i Storbritannien underskattats.

Kopparbergs är en förhållandevis defensiv aktie med långsiktigt god tillväxt. Därför är det en aktie som jag på riktigt lång sikt vill ha som en stomme i portföljen. Idag vill jag inte ha en alltför stor portföljandel då det skulle dra ned genomsnittsutdelningen. Däremot var detta det rimliga tillfälle att öka som jag har väntat på i över ett års tid. Därför har jag nu ökat portföljandelen till 1,5 procent. Borde jag ha gått in större? Nja, tycker att jag ändå på förhand hade bestämt mig för hur många aktier jag vill ha och köpte det antalet direkt. Jag kan i och för sig tänka mig att öka lite ytterligare på ännu längre sikt men då vill jag ha lite ytterligare premie. Nu anser jag att aktien i intervallet 203-207 kronor är rimligt värderad varken mer eller mindre. Jag avvaktar hur trenden utvecklas men är redo att öka om den skulle fortsätta nedåt. Grundtipset dock att vi stannar ovanför 200 kronor per aktie.

OBS! Detta inlägg är som vanligt inte att betrakta som finansiell rådgivning. Gör din egen analys. Rapporten hittar du här.

2 kommentarer:

  1. Ett fint bolag, men lär ha lite bekymmer ett tag till. Passar som du skriver i en långsiktig portfölj. Kursen kan nog fluktuera runt 200 kr ett tag.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det tror jag också. Långsiktigt tror jag att fin verksamhet på andra marknader kompenserar och i grunden sunt att marknaden nu vaknar och ser riskerna samt överdrivna tillväxtförhoppningar. Köpt vad jag behöver kommande året nu. Åker vi under 200 kr ökar jag mer, annars avvaktar ytterligare rapporter.

      Radera