onsdag 29 november 2017

Ännu positivt besked för Serneke

Tidigare i veckan kom nyheten att överklaganden mot Karlastadenprojektet avslås i mark- och miljödomstolen (länk). Detta innebär förstås inte att Karlastadenprojektet kommer lyckas, många tekniska utmaningar kvarstår på vägen. Men efter att kommunen godkänt projektet och, de i Göteborg annars segdragna, överklagandena avslagits har ett av de största hindren passerats.

Jag har passat på att öka i Serneke igen när aktien nu handlas nära hundra kronor styck och äger därför minst lika många aktier igen som innan jag minskade lite senast.

En ytterligare anledning är att det kan nämligen konstateras att orderingången fortsatt rullar på rätt så bra. Det är svårt att sia om Serneke kommer göra ett bättre resultat sista kvartalet i år jämfört med föregående år men det går redan med en månad kvar att konstatera att utsikterna finns.

Order värd 225 miljoner kronor för hyresbostäder i fina Torpagatan i Björkekärr (länk).

Order värd 330 miljoner kronor för hyresrätter i Bålsta (länk).

Potentiell order från Akademiska hus värd 350 miljoner kronor för ombyggnation av Handelshögskolan i Göteborg (länk). Rätt utfört kan det här bli ett viktigt portfolioprojekt för Serneke som de kan dra nytta av för att få in framtida orders.

Order värd 240 miljoner kronor för hyresrätter i Halmstad (länk). Det är inte helt tydligt på vilket kvartal denna order bokförs men den offentliggjordes åtminstone i oktober.

Lägenheter för studenter och unga i Uppsala. Uppgift om ordervärde saknas (länk).

Edit: den 1 december offentliggjordes en order värd 44 miljoner för bostadsrätter i Borås (länk).

Orderingången sista kvartalet 2016 var 1 650 miljoner kronor. Om ovanstående orders bokförs på sista kvartalet i år behövs bara ytterligare en eller två orders av samma storlek under december för att Serneke ska överträffa det resultatet. Då ska man dock hålla i minnet att Serneke presterade 1 988 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2015 i orderingång. Tidigare rapporter har visat att Serneke brukar kunna räkna in mindre vinster i marginalen bortom de större orders som offentliggörs. Därför tror jag att bokslutskommunikén i februari kommer visa på ett fjärde kvartal som är minst lika starkt som förra året.

Aktien har fallit tillbaka på grund av oron på fastighetsmarknaden. Det är i någon mån befogat. Även om det finns tydliga risker i Serneke, inte minst avhängigheten av att Karlastadenprojektet lyckas då det utgör en betydande del av värderingen, är riskbilden i Serneke generellt ändå inte så stark som i några av de mer spekulativa bostadsutvecklarna och fastighetsaktörerna på börsen. Just Karlastadenprojektet har redan idag en god försäljning och många andra projekt är i uppenbart köpstarka lägen (t.ex. Lorensberg i Göteborgs centrum). Projekten i Järfälla är kanske de jag vill hålla mest öga på men företaget står inte och faller med om de lyckas. Den senare tidens orderingång visar dock på ett mycket klokt fokus på offentliga verksamheter och hyresrätter. Det är projekt där prisspekulation på fastighetsmarknaden är mindre väsentlig varför de borde kunna betraktas som relativt trygga.

Glädjande också att Ola Serneke har utsetts till årets VD i kategorin stora företag av motivation.se (länk). Jag har tidigare skrivit att jag gillar Ola Serneke och har stort förtroende för honom. Han går in helhjärtat för sin verksamhet, har stora visioner men också vad jag som utestående uppfattar som en sund syn på sina medarbetare. Om de fina analytikerna i hela världens okrönta finanshuvudstad tycker att Serneke är cowboy över hela Göteborgs vilda västern och det innebär att aktiekursen undervärderas är det än bättre. Ânna gôtt eller!

OBS! Jag strävar efter att vara objektiv men är som intresserad aktieägare i Serneke ofrånkomligen färgad av aktieägarperspektivet. Gör din egen analys. Läs inte mina inlägg som finansiell rådgivning.

Återkommande analyser av Serneke hittar du hos bl.a. Aktiespararna (länk) och Gottodix (länk).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar