fredag 3 november 2017

Nyemission i Ripasso Energy

Ripasso Energy är en aktie som utgör ett praktexempel på utmaningarna i att äga nynoterade IPO.

För den som följt bloggen ett tag kommer det inte som en överraskning att jag är svag för såväl miljöteknik och hållbara aktier som Göteborgsföretag. Kan jag gynna miljön och det lokala näringslivet samtidigt som det finns utsikter att göra en bra affär är det drömmen för mig. Effektivisering av solenergi är något jag vill investera i och där är jag beredd att chansa. Ungefär med de premisserna tog jag en möjligen förhastad liten chansning i Ripasso Energy.


Det såg länge ut att bli en dyrköpt läxa för aktien bara fortsatte nedåt med fyrtio procent.
Jag förstod i alla fall risken varför min position var minimal. Nu efter kursuppgången utgjorde den vid senaste månadsavläsningen plötsligt en halv procent av portföljen men det är ett angenämt lyxproblem. Efter att ha varit nere i jämmerdalen vände aktien nämligen lika plötsligt och oväntat upp etthundrafemtio procent över köpkurs. Bakomliggande orsaker är såvitt jag förstod dels positiva signaler avseende ramavtal om order på Sicilien nu äntligen verkar bli av, att tekniken har visat sig ha bättre teknisk potential än tidigare beräknat samt just emissionen eftersom flera investerare föreföll se det som ett tillfälle att köpa fler aktier av de första två skälen för att samtidigt få rätt till att teckna ytterligare aktier. Ska man äga IPO bör man dock vara beredd på att de till skillnad från aktier som Investor inte precis rör sig som index utan snabbt kan dra iväg i endera riktningen. Risken är högre.

Hur ser framtiden ut för Ripasso? Helt ärligt är det som att spå i kaffesump. De har en bevisat fin teknik som nu har större potential än man hade väntat sig. Som för alla IPO är lackmustestet om de  klarar att kommersialisera produkten på lång sikt och gå med vinst. Någon skrev att IPO är som att köpa trisslotter. Jag håller med men i det här fallet är det ett medvetet val med både hjärta och hjärna. Kanske blir det succé, kanske går det åt helvete. Men portföljandelen är såpass liten att jag tycker att det är en försvarbar chansning. En liten krydda som inte nämnvärt påverkar min portföljutdelning.

Själva nyemissionen innebär att aktieägare har förtur att för varje 10 aktier tilldelas 3 teckningsrätter. 10 teckningsrätter berättigar i sin tur köp av 1 aktie för 5 kronor.

Så hur resonerar jag då? Inför en nyemission har man som aktieägare i utgångspunkt tre alternativ. Man erbjuds i regel ett erbjudande med förtur om att teckna ytterligare ett antal aktier. Man kan sälja innehavet. Man kan också låta det vara som det är.

Min lärdom av nyemissioner är att det sämsta man kan göra i regel är att låta det vara som det är. Anledningen är att de nyemitterade aktierna devalverar värdet av dina innevarande aktier. Det blir helt enkelt fler aktier totalt vilket gör att din relativa andel minskar. Företagets resultat per aktie minskar därmed allt annat lika. Passivt behålla är vad jag givet osäkerheten kanske helst vill göra. Samtidigt är det nästan alltid bättre att göra ett aktivt val utifrån de andra två alternativen. Man bör helt enkelt bestämma sig för om man tror på aktien tillräckligt mycket för att teckna nya aktier eller inte. Att jag ställer det på sin spets beror på att en nyemission alltid innebär att företaget tar in nytt kapital. Det beror förstås ofta på offensiva satsningar som kan generera större vinster än tidigare. Det finns samtidigt alltid en aspekt av att kassan inte är tillräcklig för att göra de satsningar man vill varför företaget behöver mer pengar. Därför ska man alltid vara vaksam och noga överväga om skälet till emissionen är försvarbart. I en del fall kan det faktiskt vara lika bra att sälja aktien trots att aktiekursen när emissionen tillkännages sällan är särskilt gynnsam. Anledningen är att dina aktiers värde devalveras efter emissionen och tvekar du att fortsätta äga långsiktigt är det lika bra att ta tjuren vid hornen och sälja. Hoppas att detta exempel tydliggör varför det nästan alltid är bäst att ta ett aktivt beslut vid nyemissioner, oavsett om man tecknar nya aktier eller säljer innehavet.

Jag har länge ägt SSAB på ett VP-konto och gjorde då misstaget att inte teckna i nyemissionen. Nu gick det vägen ändå men tänker inte göra om samma misstag. Övervägde redan efter uppgången i Ripasso med etthundrafemtio procent om jag ville ta hem en del av vinsten. Landade då i att jag ville behålla företaget eftersom caset nu var starkare än när jag investerade. Kursuppgången var samtidigt inte så hög att jag helt skulle kunna säkra investeringen varför jag motstod frestelsen att sälja för tidigt. Har därför efter viss tvekan landat i att teckna de 8 ytterligare aktier som jag har rätt till. Alltså ökar mitt antal aktier i Ripasso med 3 procent. Det blir en investering på respektabla 40 kronor som i sammanhanget får ses som ännu en trisslott. Frågan jag ställer mig är helt enkelt om jag vill fortsätta vara aktieägare i Ripasso. När svaret på den frågan blev ja ställde jag nästa fråga om priset var rimligt. Förvisso tycker jag att 5 kronor per aktie är lite dyrare än vad jag tidigare betalat. Samtidigt är det väsentligt lägre än den senaste tidens kursuppgång. Beaktar man att Ripasso handlas till minicourtage 19 kronor, vilket man i regel inte behöver betala vid teckning, landade jag i att detta helt enkelt är ett rimligt och kostnadseffektivt tillfälle att öka i mycket blygsam skala. Det ska nu bli mycket spännande att följa Ripasso Energy fortsätta resa som solenergiföretag.

Om det mot förmodan inte redan framgått med all önskvärd tydlighet: Ripasso är en chansning med hög risk. Detta inlägg är inte finansiell rådgivning. Gör din egen analys och ta inte rygg på mig. Ripasso är ett spännande företag men som framgår ovan kan det snabbt dra iväg i endera riktningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar