lördag 22 augusti 2020

Sommarläsning: Börspsykologi - så blir du en bättre investerare

Den kontinentala semestern har givit utrymme till lite sommarläsning. På börsfronten gavs det äntligen tid att läsa Christofer Anderssons bok Börspsykologi - så blir du en bättre investerare.


Börspsykologi är ett ämne där det finns förvånansvärt lite litteratur på svenska. Under min tid i Unga Aktiesparare när jag var nyfiken på trading läste jag tre böcker i ämnet. De två som konkret rör aktier och psykologi är Börsens Psykologi av Erik Boström och Aktiemarknadens Psykologi av Carl-Gustav Gyllenram. I tillägg läste jag också Tradinghandboken av Peter Nilsson och Johnny Torssell från Aktiespararnas förlag som har ett separat kapitel om aktiepsykologi och i övrigt berör ämnet från ett mer tekniskt perspektiv. Sedan dess har det, mig veterligen, inte givits ut någon ny bok på svenska i ämnet. Cristofers bok är därför ett välkommet tillskott, inte minst i tider som dessa när det är snabbare rörelser i bägge riktningar på börsen än någonsin. Att fördjupa sig i hur man reagerar är en god investering.

Det märks att författaren är en van pedagog då språket flyter på bra men samtidigt är vårdat. Boken har en praktisk design, där citat och nyckelbudskap lyfts ut på enskilda sidor. Sammantaget gör det att man snabbt och enkelt tar sig igenom boken. Som introduktionsbok till ämnet fungerar Börspsykologi utmärkt.

Varje kapitel går igenom ett psykologiskt fenomen såsom konfirmationsbias, fear of missing out och ackumulationsstress. Något jag särskilt uppskattar är att Cristofer efter att ha förklarat respektive fenomen använder konkreta exempel för att visa hur de fungerar i praktiken. Jag minns att jag gillade att en av de tidigare böckerna i ämnet använder ett liknande grepp och tycker det är nödvändigt eftersom just psykologi blir så mycket konkretare när man får följa hur en person agerar och reagerar i situationen. Cristofer använder det smarta greppet att ha inte en utan två personer, Nicklas och Kajsa, som i varje kapitel påverkas av det psykologiska fenomen som beskrivs. Det är lite av ett Spara och Slösa-upplägg där stackars Nicklas åker på varje möjlig psykologisk fälla medan eftertänksamma Kajsa flitigt och tålmodigt lyckas motstå frestelsen att ta beslut i affekt. Cristofer skildrar kontrasten mellan Nicklas förhastade agerande och stress mot Kajsas lugn och tålamod såpass trovärdigt att man kan relatera till vad de känner och tänker i situationen vilket jag ser som en styrka. Det ökar förståelsen för hur fenomenen fungerar.

Man kan möjligen invända att Kajsas eftertänksamma agerande kan ses som passivt och innebära missade möjligheter. Men själva poängen är att undvika misstag som kan innebära att man förlorar kapital. Följer man Kajsas metodik lär man sig att aktivera sitt system 2 och undviker att reagera i affekt. Gott så.

Cristofer ger några konkreta och handfasta råd men som Nicklas och Kajsa visar kräver de ändå en del träning för att tillämpa i praktiken. Jag gillar särskilt råden om att inte agera när börsen är öppen och att skriva ned sin strategi/analys. Gör man så minskar man risken för att reagera under påverkan av system 1. Jag gör själv i regel min analys när börsen är stängd och publicerar blogginlägg utanför börsens öppettider av samma skäl. Att analysera aktier när brus från kursrörelser kan kopplas bort vinner man mycket på.

Boken förutsätter inte någon särskild investeringsstrategi utan fokuserar på hur du hanterar hur du själv påverkas av olika psykologiska fenomen. Jag tror ändå att råden fungerar bäst för långsiktiga sparare (värdeinvesterare, utdelningsstrategier, tillväxtstrategier och liknande) och de är väl i samklang med Aktiespararnas gyllene regler. För den som handlar med korta positioner fungerar boken också som en utmärkt introduktion till de psykologiska fenomenen men en trader kan behöva finslipa sina redskap.

En invändning är att det tar ett litet tag innan boken kommer igång med börspsykologi och det är först 40 sidor in i kapitel tre som vi får de första tillämpade exemplen med Nicklas och Kajsa. Jag hade personligen hellre sett en kortare inledning för att gå mer rätt på de psykologiska fenomenen och konkreta exempel. Samtidigt lyser entusiasmen igenom raderna och jag inser att det är ett pedagogiskt grepp som kan vara nog så effektivt för att fånga upp läsare som är nya inför ämnet. Ändå tycker jag att det skulle kunna finnas utrymme till lite mer selektivt urval av citat och exempel, kill your darlings, och välj ut ett eller två. Det är som sagt en smaksak men jag föredrar tillämpade börsrelaterade exempel framför exempel från samhället i stort, samtidigt som de senare förstås kan bredda förståelsen.

Börspsykologi innehåller även flera intressanta sidospår som det inte riktigt finns utrymme att utveckla, delvis eftersom de är mer avancerade bortom grunderna som boken fokuserar på. Till exempel gillar jag  resonemanget om slump,  sannolikhet och flerstegstänk som skulle kunna knytas an till de huvudsakliga investeringsregler som bokens ena huvudperson Kajsa följer, alltså att man i ett givet scenario också i sin analys förbereder ett potentiellt riskscenario. Då är man mentalt förberedd när nyheter eller rapporter dyker upp med negativa nyheter och kan enklare avgöra om man vill sälja, behålla eller öka en given aktie. Jag gillar även distinktionen mellan att veta, förstå och agera liksom rådet om ödmjukhet inför att veta vad man inte vet samtidigt som det inte hindrar att man ständigt bör söka utvecklas på nya områden.

Är man nybörjare på börsen är det en god investering att lära sig hur man fungerar under stress och i affekt. Rekommenderar därför Christofer Anderssons bok Börspsykologi - så blir du en bättre investerare som ger en utmärkt introduktion till ämnet. Du blir mer medveten om hur du fungerar i en given situation samtidigt som du utrustas med några enkla men handfasta knep för att hålla huvudet kallt. Läs den!

Avslutar liksom Cristofer med ett citat från Lǎo Zǐ som sammanfattar de psykologiska prövningar Nicklas och Kajsa ställs inför i boken.

Har du tålamod att vänta tills din gyttja sjunker till botten och vattnet klarnar? Kan du förbli orörlig tills den rätta handlingen uppstår av sig själv?

Förtydligar avslutningsvis att detta inlägg inte innehåller några affiliatelänkar/betalda samarbeten. Skriver helt enkelt för att jag gillade boken och vill bidra till att sprida den å en god bloggrannes vägnar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar