måndag 24 augusti 2020

Stabil kvartalsrapport från Sydsvenska Hem men renoveringar sänkte resultatet

Sydsvenska Hem är en aktie som har hängt med ända sedan start. Rapporten läser du själv på företagets hemsida (länk). Tillsammans med Bosjö tog jag in de bägge aktierna för att tidigt få en kick-start på portföljens genomsnittliga utdelning genom att tidigt ta en stor position i bägge aktierna. I det här fallet har jag en yield on cost på 7,4 procent och aktien har därför tjänat mig väl med utdelningar som kunnat återinvesteras i stabilare aktier, precis som min grundtanke var. Idag utgör aktien 1,7 procent av portföljen exklusive Minesto. En sak jag har lovat mig själv i fyraårsöversynen i juni är att följa upp också mina gamla innehav som jag inte handlar i så aktivt. Därför passade jag nu på med dagens rapport.

Idag börjar det ju bli vanligare med svenska aktier som delar ut mer än en gång om året men när jag startade portföljen för fem år sedan fanns det inte så många sådana alternativ. Förutom Castellum och, nu uppköpta, Hemfosa var Sydsvenska Hem tillsammans med Bonäsudden en av få aktier med lite lägre risk än enfastighetsaktierna som bara äger en enda fastighet. Aktien kompletterar därför utdelningsflödet genom att, utöver utdelningsmånaden maj, dela ut även i januari, juli och oktober.

Sydsvenska Hem har en något bredare fastighetsportfölj som består av fem större fastigheter i Skåne. 

Rapporten är precis så tråkig som ett hyresfastighetsföretag ska vara. Hyresintäkterna är i princip som ifjol, marginellt högre. Marknadsvärdet på fastigheterna är också i princip oförändrat, marginellt lägre. Förvaltningsresultatet ökar något.

Plumpen i rapporten är att företaget gör en förlust under det första halvåret i år på totalt 724 000 kronor (att jämföra med en vinst på 13,3 miljoner kronor samma period ifjol). Anledningen stavas investeringar i renovering i fastighetsportföljen. Man renoverar 21 procent av studentlägenheterna i "Ridskolan" i Helsingborg med avsikt att höja standarden för att höja uthyrningsgrad och hyra efter genomförd renovering. Jag ser det som en långsiktigt klok investering och därför oroar resultatet mig inte när intäkter i övrigt fortsätter som vanligt och alltså förväntas öka i framtiden. Det är inte ovanligt att det blir stora svängningar i små fastighetsbolag där en stor engångskostnad i en fastighet kan ge stort utslag på resultat. Renoveringen avslutas redan nu i augusti och minst en tredjedel av lägenheterna är redan klara för uthyrning till höstens studiestart. Därför kommer intäkterna antagligen öka redan i bokslutet för 2020.

Man bör också vara medveten om att soliditeten, det vill säga hur stor del av verksamheten som kan finansieras av eget kapital, är 29,5 procent vilket är i underkant. Det är bland annat den här risken som gör att marknaden värderar aktien lägre - och därmed till högre direktavkastning - än andra fastighetsbolag. Castellum har till exempel en soliditet över 40 procent vilket innebär att de har bättre förutsättningar att klara sig ur en fastighetskrasch. Min uppfattning är att så länge företaget drar in stabila hyresintäkter och har en långsiktig plan för att beta av lån och investeringar är det ändå ett rimligt komplement.

En sista flagga är att kassaflödet alltjämt är negativt, om än ökande. Det härrörs dock främst från investeringsverksamheten emedan den löpande verksamheten fortsatt uppvisar ett positivt kassaflöde.

När man värderar fastighetsaktier använder man ofta nyckeltalet EPRA NAV (beskrev det mer ingående i mitt inlägg om Cibus tidigare i sommar). För Sydsvenska Hem är EPRA NAV 106,8 kronor. Det innebär att aktien handlas till en viss premie, vilket förvånade mig med tanke på den något högre risken.

Observera att Sydsvenska Hem handlas till ett minimicourtage på 19 kronor. Du bör alltså köpa i poster om 7 600 kronor för att få Avanzas normala ränta på 0,25 procent. Köper du mindre poster än så får du räkna med en större andel courtage än normalt vilket i det långa perspektivet förvisso spelar mindre roll.

OBS! Sedvanlig disclaimer om att jag långsiktigt äger aktier i Sydsvenska Hem och att inlägg inte ska ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Sydsvenska Hem är ett litet fastighetsbolag med en betydande risk som är högre än i större fastighetsaktier som till exempel Castellum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar