onsdag 5 juni 2019

Stark bokslutskommuniké från Clas Ohlson

Clas Ohlson presenterade en stark bokslutskommuniké för verksamhetsåret (länk) som toppades av särskilt fina försäljningssiffror under maj månad. Sammantaget ingjuter rapporten framtidstro igen. Aktien handlades 3 procent upp idag efter en tids uppgång inför bokslutskommunikén.

Försäljningen ökar med 4 procent över helåret, men 6 procent under maj månad vilket är 5 procent mer än ifjol. Tillväxten ökade organiskt med 4 procent över helåret (1 procent i jämförbara enheter). Clas Ohlson är förstås ingen tillväxtaktie eftersom det är ett väletablerat företag på den nordiska marknaden. Att företaget trots de senaste två årens utmaningar nu åter vänder till ökad försäljning och tillväxt är ett nödvändigt styrkebesked.
Desto mer intressant är att försäljningen online fortsätter att öka snabbt. Hela 47 procent över verksamhetsåret och nu senast en ökning på 26 procent i maj. Detta motsvarar dock bara 6 procent av företagets totala försäljning varför ökningens påverkan på resultatet ännu är begränsad.

Resultat och vinst per aktie minskar till följd av stora engångskostnader för nedstängning i UK och Tyskland samt investeringar av engångskaraktär för framtiden.
Kassaflödet är dock tydligt förbättrat jämfört med föregående år. Även om man till sist landar på -11 Mkr är det väsentligt bättre än fjolårets -514 Mkr. En mycket viktig signal om att åtgärder har givit önskad effekt. Vi ska därför kunna förvänta oss ett positivt kassaflöde i nästa års bokslutskommuniké.
Noterbart är att det är verksamheten i UK och Tyskland som tynger där Clas Ohlson tar engångskostnader för att stänga butiker och endast fokusera på handel online. Samtidigt har man sett över sitt butiksnät på den nordiska marknaden och tagit kostnader för att effektivisera handelsyta, stänga olönsamma butiker och öppna nya butiker. Det förvånade dock mig att man till sist netto har öppnat tre nya butiker under verksamhetsåret trots alla utgifter för neddragningar och onlinesatsning. Likaså ökar antalet anställda totalt sett med 5 procent trots strategiska neddragningar på flera håll.

Det här är väsentligt eftersom det är just UK och Tyskland som tynger resultatet. Försäljningen ökade med 10 procent i Sverige under maj och 5 respektive 4 procent i Norge och Finland.

Noterbart är att valutaeffekt från starkare NOK är positiv för företaget men samtidigt påverkas Clas Ohlson av den svaga kronan då inköp i bland annat USD blir dyrare.

En intressant notis för den miljöintresserade är att Clas Ohlson under 2019 fasar ut engångsartiklar av plast. Förvisso finns det EU-rättsliga krav på detta men det glädjer mig likväl att företaget aktivt tar tag i det här direkt.

Att Clas Ohlson skulle bibehålla utdelningen på 6,25 kronor också i år har VD Lyrå tidigare kommunicerat. Däremot var det en nyhet att Clas Ohlson hakar på trenden att dela upp utdelningen på 3,125 kronor vardera i september 2019 och januari 2020. Utdelningsandelen på alarmerande höga 573 procent av verksamhetsårets resultat är naturligtvis inte långsiktigt hållbar trots en hög egen kassa. Samtidigt ska resultatet ses i ljuset av höga utgifter för stängningar av butiker i UK och Tyskland samt investeringar i Clas Ohlsons nya erbjudande för det kommande seklet (CO100+). En egentlig utdelningsandel ligger snarare någonstans omkring 125-150 procent vilket fortfarande är ohållbart på sikt.

Verksamhetsårets butiksstängningar i ovan nämnda länder beräknas till 210 miljoner kronor i engångskostnader vilket kan jämföras med fjolårets resultat på 468 miljoner kronor eller 5,66 kronor per aktie. Till detta kommer också betydande engångskostnader för handlingsprogrammet CO100+ och affärssystemet sCORE's implementering. De senares storlek är inte uppenbara vid en första genomläsning även om man säkert kan uppskatta dessa genom att jämföra med tidigare rapporter. VD Lyrå uppger att ungefär 2 procent av rörelsemarginalen har investerats vilket motsvarar cirka 180 miljoner kronor. Lyrå talar vidare om att man i framtiden ska kunna reducera de årliga kostnaderna med 200-250 miljoner kronor per år med full effekt om två år. I så fall skulle Clas Ohlson när engångskostnaderna är avräknade allt annat lika leverera en vinst per aktie som överstiger 5,85 kronor per aktie. Hur som helst bör man med säkerhet kunna räkna med att Clas Ohlson utan den här typen av kostnader baserat på de estimat som presenteras i rapporten kommer kunna leverera en vinst som överstiger 5 kronor per aktie. Historiskt har företaget levererat en vinst per aktie mellan 5 och 7,50 kronor per aktie det senaste decenniet. Mycket talar därför för att företaget kommer klara att återgå till den lönsamhetsnivån igen kommande år. Utdelningsandelen lär fortsatt vara hög men å andra sidan är Clas Ohlson ett moget företag där investeringsbehoven framgent kan förväntas vara mindre. Kassan finns där dessutom fortfarande om man måste investera. Clas Ohlson har redan kommunicerat målsättningen att bibehålla utdelningen också nästa år men jag är övertygad om att så kommer ske även på 2-3 års sikt. Utdelningsmålet är formellt att företaget delar ut 50% av sitt nettoresultat. Därför bör man ha i åtanke på lång sikt att det finns en risk att utdelningen kan sänkas nedåt 3-4 kronor per aktie. Med dagens aktiekurs innebär även en sänkning till sådana nivåer en yield on cost på 3,33-4,44 procent vilket är fullt försvarbart.

Avslutningsvis finns därför en annan utmaning att hålla ett öga på. Intäkterna och tillväxten ökar men samtidigt har Clas Ohlson ännu inte lyckats återupprätta marginalmålet. Förenklat är intäkterna ännu relativt små på sålda varor. Här ska man komma ihåg att Clas Ohlson har haft jubileumsreakampanjer under året som har ökat försäljning på bekostnad av lägre marginaler. Den senaste månadens och kvartalets tydligt förbättrade intäkter och tillväxt är åtminstone tillräckligt för att lugna mig. Likaså det faktum att bruttomarginalen stärks från 36,7 till 38,2 procent. Rörelsemarginalen är samtidigt 3,5 procent exklusive avveckling av butiksnät i UK och Tyskland och endast 1,1 procent netto. En viktig fråga är också hur stor lönsamheten kommer bli online jämfört med i butiksnätet. Så länge Clas Ohlson kan vårda sitt varumärke på den nordiska marknaden är jag inte speciellt orolig men kommer kommande generationer känna samma sug att gå till Classe när de ska hemmafixa eller beställer de bara vad som är billigast. Här har Clas Ohlson en nyckelutmaning i att erbjuda rätt service både offline och online för att kunderna ska vara beredda att betala lite extra för komforten.

Jag har tidigare haft Clas Ohlson uppsatt på min interna lista för att minska i om jag behöver likvider och har varit inställd på att minska med 15 procent. Efter rapporten ser jag ingen anledning till det längre och kommer sikta på att behålla mitt nuvarande innehav som motsvarar cirka 2 procent av portföljen. Öka gjorde jag redan när aktien handlades till reapris runt 70 kronor per aktie. Eftersom jag äger aktier i Clas Ohlson kan det färga min syn på aktien även om jag eftersträvar objektivitet. Därför bör du inte läsa inlägget som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys.

3 kommentarer:

 1. Intressant inlägg. Tack!

  Mvh PB?

  SvaraRadera
 2. Tack för en mycket bra, givande och högst välskriven genomgång. Jag äger ej bolaget och det beror främst på de mindre bra nyckeltalen. Lyckas bolaget vända detta, vilket ovan rapport visar tendenser till, kan det bli en fin utveckling för de investerade.

  Önskar dig all välgång och tackar för kvalitativa inlägg.

  /Sofokles

  SvaraRadera
 3. Riktigt bra sammanställning! Den är självklar på min lista över veckans bästa blogginlägg.

  Aktiepappa - en blogg om ekonomi och aktier

  SvaraRadera