måndag 10 juni 2019

Ökat i Handelsbanken

Mitt förstaval som investerare bland svenska banker har alltid varit Handelsbanken. Jag är också kund i banken privat och de är mitt val för dagliga bankärenden även om jag använder Avanza för aktiesparande och en lokal sparbank som jag har bra kundrelationer med för särskilda ändamål.

Jag är dock kluven till Handelsbanken eftersom jag tror att de på längre sikt kommer få svårare i konkurrens med nischaktörer. Deras ena styrka har historiskt varit att de är kundorienterade med kontor lokalt vilket blir en allt dyrare konkurrensfördel när konkurrenter i högre grad blir digitala. Dessutom har man haft utmaningar med företagskultur och brist på kontinuitet i ledning som reser en del frågetecken. Jag har därför ett kritiskt förhållningssätt till aktien. Deras andra styrka är dock att Handelsbanken inte bara är Sveriges stabilaste bank utan också hör till de aktörer som har bäst kreditbetyg globalt. Risken är helt enkelt lägre i Handelsbanken än konkurrenterna och med min defensiva hållning värdesätter jag det trots att jag äger lite aktier i de andra tre storbankerna också som handlas till betydligt högre direktavkastning. Därför valde jag idag att passa på att öka. Min gräns var egentligen 91,50 kronor (direktavkastning över 6 procent). Nu betalade jag en krona mer per aktie men det rör sig om ett par hundralappar. Jag kunde tack vare engångsköpet utnyttja en bättre courtageklass och betalar därför bara cirka 15 öre per aktie i courtage till Avanza. Sparad femtiolapp!

Ökningen innebär att jag nu har en portföljandel väl över 4 procent och även på lång sikt när min aktieportfölj är värd 3 miljoner kronor kommer min portföljandel vara omkring 2,5 procent vilket jag tycker är ganska rimligt. Att ha en såpass stabil aktie som bas och dessutom handla den 1,5 procent över mina ordinarie genomsnittliga utdelningsmål känns riktigt bra. Dagens ökning höjer ensam portföljens genomsnittliga utdelning med nästan 2,5 procent! (procent mer än dagens värde, inte procentenheter)

En glädjande nyhet idag var att Minesto har fått ytterligare finansiering för sin kommersialisering på Färöarna (länk). Det viktiga med den här och den tidigare nyheten om (större) finansiering från Wales är att Minesto nu bör ha de medel de behöver för att genomföra kommersialiseringen. Det innebär att risken för en nyemission är liten och skulle en sådan äga rum är det i så fall antagligen för att man vill expandera snabbare än man har kapital till idag. Det är nog också huvudskälet till att aktien var upp med omkring 15 procent idag. Tekniken levererar redan el så vad som återstår är att se om den kan leverera tillräcklig el för att vara kommersiellt gångbar i full skala. Det kommer bli spännande att följa kommande månader. Västra Hamnen har värderat upp Minesto i sin reviderade analys (länk).

Jag ser det som att förutsättningarna kvarstår ungefär som i höstas men att finansieringen är säkrare. Mitt case håller och därför ökade jag i morse på nyheten. I Minesto har jag redan ett mycket stort långsiktigt innehav just för att aktien har vuxit så mycket och jag ökade stort och tecknade fullt i emissionen ifjol. Därför är mitt utrymme att öka rimligtvis inte så stort. Aktien utgör i skrivande stund mellan 25-33 procent av portföljen vilket är orimligt mycket i ett medellångt perspektiv. Det var frestande att plocka hem några tusenlappar i vinst på köpet i morse men jag har, åtminstone idag, valt att inte göra det. Utmaningen är att det tär på belåningen på sikt när jag kommer vilja öka i annat för att bredda och diversifiera portföljen så återstår att se om jag bibehåller min nya position i sin helhet eller tar hem vinst de kommande dagarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar