lördag 27 april 2019

Veckosammanfattning: händelser i 21 innehav varav 17 kvartalsrapporter

Den gångna veckan har varit väldigt händelserik. Hela 17 av mina innehav presenterade kvartalsrapport mellan onsdag och fredag. Dessutom har det hänt en del i några av mina innehav som jag har velat titta närmare på. För att tvinga mig att följa upp åtminstone ytligt i väntan på att jag läser in mig mer ordentligt valde jag att göra en veckosammanfattning igen. Det blir ett långt inlägg med lite smått och gott om många aktier. Som vanligt är detta inte finansiell rådgivning och för flera av kvartalsrapporterna kan du hitta mer ingående analyser på andra bloggar. Jag tänker att den intresserade läsaren ändå får en uppdatering som liksom för mig personligen kan vara en nyttig sammanställning av vad som har hänt i veckan för 21 av mina aktier.

Kvartalsrapporter i veckan

Akelius är min enda preferensaktie och ett rätt litet innehav. Eftersom utdelningen inflateras av år för år och inte växer tittar jag främst på tecken om stabilitet. Positiv nettouthyrning är en sådan signal.

Axfood bjöd på en i vanlig ordning ganska odramatisk kvartalsrapport (länk) som bekräftade inslagen inriktning precis så som jag vill se med lite lagom mycket tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 4,2 procent. Marginalen ökade från 3,8 procent till 4,1 procent. Resultat per aktie landade på 1,68 kronor. Det innebär en ökning med 4 procent och att kvartalet bär ganska exakt en fjärdedel av utdelningen. Det torde innebära att utdelningsandelen (utdelning/vinst) stärks i år eftersom första kvartalet inte brukar vara bland de starkaste (julhandel...). Positivt också att e-handeln ökade med 35 procent. Där är volymerna fortfarande rätt låga men det väsentliga är att det visar att Axfood är rätt positionerade för framtiden. Mest positivt tyckte jag ändå var att kassaflödet ökade med 12 procent till 3,44 kronor per aktie. Det skvallrar om att den tålmodige kommer kunna räkna med utdelningshöjningar på längre sikt även om jag tror att det tar något år innan man höjer nästa gång.

AstraZeneca bevakar jag knappt eftersom jag köpte en engångspost på några aktier för 468 kronor per aktie när kursen var rejält urblåst till följd av en negativ händelse. God nog rapport.

Castellum presenterade en god rapport där intäkter, förvaltningsresultat, substansvärde ökade. Jag tycker generellt att fastighetsbolag är svåranalyserade och att andra skriver bättre om den sektorn än mig. Något som jag aldrig gillar är när nettouthyrningen minskar. Investeringarna var också lägre än ifjol. Min grovt förenklade slutsats blir att jag fortsatt tycker att Castellum är dyr och avvaktar. Jag har redan 3,5 procent av portföljen i aktien och behöver inte öka än på ett tag för portföljandels skull.

Cloetta uppvisade ungefär samma resultat som ifjol men det starkt positiva kassaflödet tydlig indikator om bättre tider. Även om aktien utgör knappt en halv procent av min portfölj gläds jag över att jag vågade öka ordentligt runt 23 kronor per aktie nyligen.

Duni var ett oväntat glädjeämne, kanske för att mina förväntningar var lågt ställda. Omsättningen ökar liksom det operativa resultatet. Valutaeffekten gynnar. Prishöjningar har gett en positiv effekt. Kapacitetsbrist och högre massapriser än ifjol tynger på kostnadssidan. Noterbart att Duni följer trenden och delar upp utdelningen med 2,50 kronor per aktie i maj respektive november.

eWork visade upp en god försäljningstillväxt på 19 procent men försvagade marknadsutsikter framöver oroar. Det här är en aktie som jag funderar på om jag vill behålla med tanke på att min portföljandel ändå är rätt liten och utdelningsandel såpass hög att det inte är säkert att utdelningen höjs på ett tag.

Gjensidige presenterade ett ovanligt starkt resultat. Detta beror dock på en engångsintäkt från försäljning av Gjensidige Bank. Nu är Gjensidige i första hand ett försäkringsbolag och där uppvisade man såväl höjda intäkter från försäkringspremier som försäkringsresultat rent generellt vilket är ett besked i rätt riktning.

HiQ ökar omsättning och resultat något men minskar antalet medarbetare vilket kan indikera förväntan om svagare efterfrågan i framtiden. En aktie som jag funderar på att sälja på sikt.

Investor presenterade en stabil rapport men varnade samtidigt för risk för avmattning i efterfrågan framgent. Särskilt intressant var presentationen om Mölnlycke som nu är ett stort innehav (länk). Det enda som är surt är att Investor återigen handlas till en direktavkastning under 3 procent vilket jag ofta tycker är svårmotiverat. Rapporterat substansvärde på 468 kronor innebär att aktien snart inte handlas med substansrabatt längre (onoterade innehav inkluderat är substansvärdet 532 kronor). Jag har målmedvetet ökat från en portföljandel på knappt 1 till idag 2 procent. Naturligtvis vill jag öka mer på sikt men inte till vilket pris som helst och avvaktar. En aktie har jag köpt under april för att bibehålla portföljandel.

Intrum presenterade en stark rapport där resultat per aktie ökade till 5,63 kronor. Också omsättning och EBIT ökar på ett beskedligt sätt. Investeringarna i Italien börjar bära frukt och det talar för att utdelningen kan höjas igen till cirka tio kronor nästa år.

Inwido har haft en motig period bakom sig, inte minst efter att deras VD Håkan Jeppsson tragiskt och plötsligt gick bort. Kvartalsrapporten gav dock fog för lite optimism igen. Orderingången ökade med 8 procent och nettoomsättningen med 4 procent. Kassaflödet som annars brukar vara negativt i Q1:an var i år positivt. Resultat per aktie ökade med 7 procent till 58 öre. Fortsätter företaget på den här inslagna vägen finns utrymme att återställa utdelningen till 3,50 kronor igen nästa år.

Kinnevik handlas fortsatt till premie eftersom substansvärdet är 308 kronor per aktie enligt rapporten.

KONE är lite av en favorit och min enda finska aktie. Anledningen är den stabila oligopolliknande marknadsställningen. Resultat, omsättning och orderingång ökade men inte så mycket att någon väsentlig utdelningshöjning är att vänta nästa år. Jag tror på bibehållen utdelning då också.

Resurs visar att de fortsätter ha en tillväxt som vida överstiger storbanksoligopolet. Intäkter, rörelseresultat och vinst per aktie var alla omkring 10-11 procent. Samtidigt handlas aktien också till en lägre direktavkastning än samtliga storbanker undantaget Handelsbanken. 6 procent direktavkastning tycker jag dock är en fullt rimlig nivå att öka på.

Skanska var en besvikelse och rapporten indikerade att konjunkturen är utmanande bör branschen. Orderingången lägre än ifjol. Byggmarginal på oroande låga 1,1 procent ger litet utrymme för misskalkyleringar. Noterar att detta är lägre än av marknaden hårt dömda Serneke.

Swedbank har många skrivit om i veckan så jag nöjer mig att konstatera att mitt GAV nu är plus minus noll kursraset före ökningen inkluderat. Det här kvartalet säger inte så mycket på det stora hela då de pågående rättsprocesserna blir avgörande. Intressant att kundflykten inte verkar ha varit särskilt hög. Engångskostnader om 650 miljoner kronor av engångskostnader har satts av för att hantera arbete mot penningtvätt.

Och så några kommentarer om andra händelser i veckan i mina innehav

MQ kommer som varit förväntat en tid nu att göra en nyemission (länk). Det innebär att man som aktieägare får 2 teckningsrätter per 1 aktie. Varje teckningsrätt berättigar till att köpa 1 aktie för 2,50 kronor. Eftersom de nyemitterade aktierna är värda ungefär hälften av senaste tidens aktiekurs kan man förenklat säga att aktien späs ut med 50% även om antalet aktier späs ut med ett totalt antal om tre gånger så många aktier som tidigare. Min inställning har varit att behålla och teckna i emissionen. Hur jag gör beror på om jag kommer köpa fritidshus eller inte under våren nu när det är säsong eller inte. Köper jag fritidshus rycker jag plåstret och frigör lite extra kapital främst för att det vore dumt att sälja bättre aktier. Om inte kommer jag att teckna fullt eftersom jag trots allt ser det som ett relativt förmånligt erbjudande om man tror att MQ reder upp det här på ett par års sikt. Även om jag inte tror på aktien långsiktigt tror jag att ett reformprogram kommer göra att aktien efter emissionen är värd mer än idag och att det är värt att vänta. Ytterligare information om emissionen kommer att publiceras på torsdag. Men teckningsperioden påbörjas redan på fredag och löper till den 17 maj. Jag kommer i praktiken bestämma mig sista veckan om jag tecknar eller säljer.

J&J höjde utdelningen med 5 cent per aktie från och med juniutdelningen (man måste äga aktien senast den 28 maj för att ta del av utdelningen). För egen del blir det ungefär en tia extra varje kvartal efter utländsk källskatt. Min inre Göteborgare kan inte underlåta påpeka att det innebär en utdelningshöjning med den magiska procentsatsen 5,56 procent!

Serneke står och stampar på ungefär samma nivå som efter rapporten före påsk. Nordea har skrivit en beställt analys av företaget som jag finner läsvärd (länk). Marknaden redan har prisat in svårare tider och inte räknar med att större projekt blir lönsamma. Analysen återbekräftar min grundinställning att Serneke relativt konkurrenter börjar bli löjligt billiga trots att man befinner sig i en utmanande period.

Minesto är veckans gladaste nyhet. Aktien brukar i avsaknad av väsentliga kursdrivande nyheter vara föremål för småsparares daytrading (för egen del drog jag hem 557 kronor på en kort position i veckan, retligt nära det magiska talet ovan). Utöver att företaget signalerar framtidstro genom att anställa fler tjänster i Wales har inga sådana nyheter presenterats. Vad jag kan bedöma verkar skillnaden bestå i att Morgan Stanley har tagit en position på ungefär 50 000 aktier. Detta är inte jättemycket men var åtminstone tillräckligt för att driva upp kursen en nivå. Som jämförelse äger jag själv ungefär 30 000 aktier vilket antyder att det rör sig om en ganska liten position. Men ändå såpass stor att en kronas höjd aktiekurs innebär att portföljens värde ökar med just 30 000 kronor. Det är förstås trevligt. Nästa test för aktiekursen blir om den kan passera 14 kronor. Det tror jag personligen inte att man gör utan  kursdrivande nyheter från företaget. Min syn på Minestoaktiens värdering har jag skrivit om tidigare.

Eftersom det är fritidshussäsong där jag som vanligt tittar lite på alternativ kommer det inte bli så många aktieköp under maj månad heller. Jag brukar kalendermässigt ofta avvakta utdelningssäsongen eftersom många aktier tenderar gå upp i kurs ju närmare utdelning man kommer helt enkelt eftersom marknaden har mer information. Därför tror jag - oaktat makro i stort - att det under kommande kvartalet kommer uppstå något tillfälle där jag kan köpa många av aktierna billigare än idag. Det passar mig bra. Månadsinsättningen får vila på korträntekontot så länge. Det vore förstås bättre att minska belåningen men just nu vill jag ha likvider ifall ett fritidshusköp skulle bli aktuellt.

Aktieportföljen har nu passerat 1,5 miljoner kronor. Detta inkluderar dock en belåning på 6,7 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar