söndag 28 juni 2020

Plan för mitt femte år med portföljen

Det kommande femte börsåret kommer bli rätt tråkigt av det enkla skälet att jag kommer behöva betala av min belåning för att ha utrymme att lösa in teckningsoptionerna i Minesto senast april 2020.

Man skulle rent av kunna säga att det är ett nyttigt test av hur livet som investerare post-FIRE ser ut.

När det gäller Minestooptionerna skulle jag helst vilja lösa in dem bit för bit för att stötta Minesto. Det vore dock privatekonomiskt oklokt eftersom belåningen i så fall kvarstår med högre ränta samtidigt som jag på marginalen kommer få högre skatt i förtid när optionen omvandlas till aktier.

Därtill finns ett par andra osäkerhetsfaktorer att ta höjd för. Dels är det fritidshussäsong och skulle jag köpa ett fritidshus i sommar kommer jag förstås att behöva amortera ned ett par procent per år enligt gällande regelverk vilket innebär lägre månadsinsättningar till portföljen mer även om jag hoppas på att slippa nalla på aktieportföljen. Dels behöver jag ta höjd för att det kommer en emission i Azelio. Jag väljer i det fallet därför att avvakta att gå in större intill dess att jag vet villkoren för emissionen eller det kommer ett positivt besked om teknikverifiering. Det blir ofta rörigt kring emissioner när många ska sälja av sina teckningsrätter och för den tålmodige uppstår säkert goda nog lägen.

På den positiva sidan bör jag kunna räkna med att utdelningarna återkommer i vår vilket skulle ge minst 25 000 kronor i utdelningar intill Minestoinlösen och då räknar jag på 2/3 av normal utdelning.

Jag räknar därför med att köpa aktier för en tiondel av mina månadsinsättningar. Det innebär i sin tur att jag behöver starkare disciplin än någonsin och därför har jag tagit fram en plan för mina inköp.

- En aktiepost bör köpas i kärninnehav. Prioritet på aktier som delar ut senast i april. Syftet främst att inte totalt tappa portföljandel men jag har fyllt på under vårens nedgång och klarar ett år utan storköp.
- I övrigt inga aktieköp i köp A/B-lägen utan endast när jag kan köpa till en direktavkastning över 4 procent. Köp A/B-lägen på 3-4 procent kommer finnas om ett år också.
- En aktiepost (i lokal valuta) i en månads- eller kvartalsutdelare skulle bidra med ett kassaflöde på ett par procent av köpet till i vår vilket är viktigt just nu. Först ut ökar jag i Realty Income igen imorgon.
- En aktiepost kan köpas i miljöteknikaktier. Detta som vanligt främst för att få disciplin i övrigt. Undantaget möjligheten att ta större position i nämnda Azelioemission eller efter lyckad verifiering.
- Ett "wild card" där jag kan en aktiepost köpa vilken som helst där jag bedömer att läget är bra nog.

För att klara det här behöver jag göra mer aktiv analys än tidigare. Jag har de senaste åren haft lyxen att jag tack vare stora månadsinsättningar kan sprida köpen på många aktier men nu behöver jag fokusera mer. Ett resultat av min portföljanalys är att jag har identifierat var jag fokuserar min energi:

- Följ upp minst en aktie i veckan.
- Följ upp minst ett kärninnehav varje månad, alltså även aktier som Investor och J&J som jag rätt sällan går på djupet i.
- Följ upp minst ett av mina större innehav varje månad. Gjensidige och KONE ska vara först ut.
- Analysera minst en kvartals- eller månadsutdelare per månad. Cibus ska vara först ut.
- Bonäsudden, Bosjö och Sydsvenska Hem har också prioritet på en tidig analys.
- Titta särskilt på skog där Holmen och SCA är mina naturliga val (ägt under Unga Aktiesparartiden).
- Fortsätt att bevaka miljöteknikaktier. De inläggen är dock redan skrivna för Azelio, Climeon och Soltech men jag är inte helt nöjd med kvalitén varför jag har dragit mig för att dela dem på bloggen.
- För att ha tid till detta kommer andra inlägg få stå åt sidan, inte minst analys av hållbarhetsrapporter men även analys av portföljutdelning som är mindre meningsfull i rådande osäkerhet om framtiden.

För er bloggläsare är detta goda nyheter eftersom det kommer fler inlägg om aktier än tidigare. Därför är det viktigt att som jag alltid är nog med understryka att dessa inlägg aldrig ska läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Du ska läsa rapporter själv, göra din egen analys och bilda dig en egen uppfattning. Detta är särskilt viktigt då de här inläggen kommer bli subjektiva stickprov av vad jag tycker är särskilt intressant i rapporterna. Det här är en hobbyblogg som jag skriver på min fritid och jag kommer inte göra en heltäckande analys utan endast dela med mig av några tankar när jag ändå lägger ner tid på att kolla upp aktierna. Från mitt perspektiv hjälper det mig att få struktur på sparandet att regelbundet skriva inlägg och ger mig dessutom möjligheten till back-tracking i framtiden för att lära mig om hur jag agerar över tid. Så var det sagt igen men är hellre övertydlig här.

Den stora utmaningen kommer bli att bestämma när under månaden jag ska köpa. Som vanligt gör jag, precis som idag, mina analyser när börsen är stängd och jag kommer nog fortsätta utgå ifrån att jag gör köp så snart min köp C-nivå uppnås i relevanta aktier. Skulle de bli ännu lägre värderade senare i samma månad kan jag ju i värsta fall köpa mer på nästa månads köp i förväg också. 

Jag bedömer att det bör ge mig rätt balans mellan att vara lite offensiv men ändå säkerställa att jag kan lösa in optionerna. Skulle det gå fel har jag tre alternativ. I första hand kan jag flytta optioner från min KF till mitt ISK där jag har större utrymme. I andra hand finns möjligheten att sälja mindre innehav eller buffertaktier precis som jag gjorde under börskraschen i mars. I sista hand har jag redan tagit höjd för att ha viss övervikt på Minestooptioner för att i värsta fall sälja några tusen optioner för att finansiera inlösen.  

Det vill jag dock i det längsta undvika då jag som sagt tror att de kommer vara värda mer i framtiden. När det gäller Minesto pågår nu slutarbetet i Vestmannasund med att ansluta det första kommersiella kraftverket. Under måndagen äger Minestos bolagsstämma rum och jag ser med spänning fram emot mer information då. Räkna med ett separat inlägg om Minestos sjösättning i veckan som kommer.

Den här planen är det tredje och sista ledet i en enkel utvärderingsmodell som jag tillämpar en gång om året. Först tittar jag rent objektivt på hur portföljen ser ut (länk). Därefter analyserar jag portföljsammansättningen närmare och jämför med tidigare års analyser (länk). Detta mynnar ut i en översiktlig handlingsplan kring hur jag ska agera under året. Det här är en enkel analysmodell men jag delar med mig just därför för att jag tror att det är klokt att då och då ta sig tid att gå tillbaka och se hur man har resonerat tidigare om portföljen för att dra lärdomar om hur man agerar framöver.

Notera att jag alltid gör  analysen under helgen när börsen är stängd för att inte påverkas av brus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar