lördag 27 juni 2020

Fördjupad portföljanalys

Jag har för vana att analysera portföljen minst en gång per år. Syftet är att med lite perspektiv gå tillbaka till hur portföljen har sett ut tidigare år för att se vilka delar i min investeringsplan som har lyckats och var jag bör lägga mer energi det kommande året. I det här andra inlägget kommer jag framförallt titta på hur portföljen ser ut idag. Därefter kommer jag med det som utgångspunkt att sätta upp en plan för hur jag bör investera det kommande året. Det är en enkel metod som jag tror på eftersom jag hinner smälta reflektionerna: först tittar jag hur det ser ut rent objektivt (det gjorde jag förra veckan här). Sedan bryter jag ned och analyserar samtidigt som jag jämför med hur det såg ut ifjol. Till sist gör jag en plan för det kommande året mot bakgrund av denna enkla analys.

I år blir det extra viktigt eftersom en stor del av månadsinsättningarna går åt till att amortera ned belåning och skapa utrymme för inlösen av alla mina teckningsoptioner i Minesto. Dessutom är det så att jag på sommarhalvåret är lite mer defensiv i mina aktieköp eftersom jag vill ha lite extra utrymme ifall läget att slå till på ett fritidshus uppstår.

En annan faktor att ta hänsyn till är valutan. Eftersom jag får min lön utbetald i euro som nu försvagas mot kronan igen behöver jag ta höjd för att jag inte kommer ha samma lyx som det gångna året att få ett par tusenlappar mer än jag räknat med bara tack vare valutan. Det gäller förstås också utdelningen där en stärkt krona innebär att utländska utdelningar blir lite lägre. Det är inte någon dramatisk skillnad utan snarast en återgång till ett normalläge de senaste åren men som sagt inte samma lyx att få mycket mer sparande och utdelningar än jag har kalkylerat med.

Portföljen har minskat från 72 till 61 innehav. Är nöjd med att ha fokuserat portföljen mer under det gångna året. Det är fortfarande lite mycket men framförallt mer hanterbart eftersom några är mindre kuriosainnehav av sådan karaktär att jag inte bevakar dem särskilt aktivt. Mer om det nedan.

Kärninnehaven

Man börjar se att det utkristalliserar sig en ny grupp av kärninnehav där jag har stora positioner: Kopparbergs, Realty Income, Axfood, Investor och Castellum. I Kopparbergs och Axfood är jag rätt nöjd med min position men behöver ändå öka lite då och då. Investor har jag haft ett uttalat mål att öka i men jag bör försöka skala upp portföljandelen ytterligare vid varje av de få tillfällen som ges. I Handelsbanken och TransAlta Renewables har jag tagit stora positioner på lång sikt och avser inte i framtiden ha en fullt så stor portföljandel som idag. J&J vill jag öka i men portföljandelen har faktiskt minskat marginellt sedan ifjol trots att jag ökat lite. Aktien är tyvärr allt som oftast rätt dyr.

Jag kan ändå konstatera att de ökningar jag gjorde under våren i dessa aktier borde vara tillräckliga året ut. Just Investor vill jag fylla på i lite då och då och jag gör nog klok i att köpa en aktiepost i någon av dessa aktier varje månad men det finns annars egentligen inget skäl att öka i "köp A/B-lägen" såvida inte värderingen blir bättre än idag, jag kan fokusera på annat ett tag helt enkelt.

Andra större innehav

Näst kärninnehavskategorin finns ett gäng andra aktier där jag har en betydande portföljandel på ett par procent men av olika skäl inte ökar lika regelbundet, oftast för att aktierna inte är lika stabila och pålitliga. Men det rör sig ändå om etablerade företag som jag tror är sunda att äga på lång sikt och följer relativt aktivt. Här noteras bland annat Clas Ohlson, H&M, Multiconsult, Scandic Hotels och Skanska. Det här är aktier där jag har en ganska god YOC eftersom de alla har haft utmaningar de senaste åren och då har jag passat på att ta positioner. Till följd av samma utmaningar är jag dock rätt försiktig och håller portföljandelen på en balanserad nivå.

Bland mina större utländska innehav noterar jag att Gjensidige och KONE är två förhållandevis stabila aktier där jag förvisso tagit en rätt god position det gångna året men där det börjar bli dags att titta på dem lite närmare för att avgöra när det är läge att gå in större nästa gång. Bägge handlas till förhållandevis höga värderingar men de bidrar med diversifiering avseende både valuta och sektorer.

En ambition kanske kan vara att titta på minst en av dessa aktier lite extra varje månad.

Sektorer

Finanssektorn var överrepresenterad ifjol. Med 9,8 procent spritt över fem innehav är det nu en ganska rimlig riskspridning. Handelsbanken är störst men jag har innehav på mellan 0,5-2 procent i övriga storbanker också. I tillägg finns knappt 1 procent Resurs Holding i portföljen. Jag tycker att finanssektorn är svåranalyserad och sprider risken. Handelsbanken har jag valt för deras defensiva egenskaper och historik. Samtidigt är företaget inte vad de har varit och kundservicen kostar mer i dessa digitaliserade tider. Jag är rätt nöjd med de innehav jag har och det är inte prioritet att öka i finans det kommande året. Möjlighet till ytterligare tillväxt och ökade utdelningar är blygsam. Här handlar det främst om att jag har kommit över aktierna till en god YOC och hoppas kunna bibehålla en högre utdelningsnivå än portföljgenomsnittet över tid snarare än utdelningshöjningar.

Fastighetssektorn utgör nu knappt 16 procent. Sedan Hemfosa köptes upp har jag sett ett behov av att bredda risken. Därför har jag tagit in en provposition i Cibus. Jag tycker att utdelningsandelen är hög men förmodar att det har att göra med de initiala kostnaderna varefter vinsten ökar allteftersom innevarande lån amorteras ned. Jag är inte heller alltför övertygad om klokskapen i att satsa på att äga lokaler som Coop hyr med tanke på företagets tuffa sits just nu. Samtidigt är riskpremien väl tilltagen med en YOC omkring 7 procent och en ny svensk kvartalsutdelare med månadsutdelarambitioner känns som ett rimligt alternativ till Hemfosa. Jag kommer fortsätta öka lite pö om pö så länge aktien handlas på rimliga nivåer och samtidigt läsa in mig bättre innan jag eventuellt tar en större position.

De andra innehaven är Bonäsudden, Bosjö, Castellum, NorthWest Healthcare, Omega Healthcare, Realty Income, Sydsvenska Hem och Wallenstam. I de två förra och Sydsvenska Hem planerar jag att göra en mer grundlig analys för jag börjar fråga mig om jag behöver den ytterligare risk de innebär i det här skedet av min utdelningsresa. Deras höga direktavkastning har samtidigt tjänat mig väl. Wallenstam passar inte min strategi särskilt väl på grund av den låga direktavkastningen men det är en stabil aktie med några av Göteborgs bästa lägen. Jag har pytsat in överskott från min andrahandsuthyrning i aktien vilket förstås blir en rätt blygsam summa.

En defensiv sektor jag vill öka i är skog. Holmen har jag analyserat och utgör knappt en halv procent av portföljen men jag tycker att aktien är alldeles för dyr med en direktavkastning på strax över 2 procent. Det är en defensiv, obligationsliknande aktie med urstark kassa och stora tillgångar men det är inte precis en tillväxtaktie och det finns ändå vissa riskscenarion vid t.ex. skogsbränder. Kanske borde jag ändå göra det till ett projekt att titta lite mer ingående på Holmen och SCA senare i år för att bilda mig en tydligare uppfattning om när jag är beredd att ta en position. Som kuriosa ingick bägge aktierna in min första aktieportfölj under Unga Aktiesparare-tiden.

Månads - och kvartalsutdelare

Man kan allmänt konstatera att de nordamerikanska kvartals- och månadsutdelarna har varit väldigt nyttiga för kassaflödet av utdelningar när de flesta svenska utdelningar har hållits inne under våren. Därför kommer jag titta lite extra på att fortsätta stärka upp i den här kategorin av aktier, vilket jag gjorde under den courtagefria kampanjen nyligen. Jag hade ifjol ett uttalat mål att öka i månadsutdelarna och det har jag gjort. Att Boston Pizza håller inne sin utdelning gör dock att jag tappar ett par hundralappar varje månad och jag kommer titta lite extra på alternativen i den här kategorin. Realty Income har jag redan en stor position i men TransAlta RES och de andra alternativen har jag inte följt upp så noga på ett tag så det är på tiden. Cibus ett alternativ också här.

Miljöteknikaktier

Mina tre övriga miljöteknikaktier Azelio, Climeon och Soltech har jag lagom stora portföljandelar i mellan 0,5-2 procent. Jag har analyserat alla tre rätt aktivt under våren och planerar att publicera inlägg senare i sommar men har inte hunnit kvalitetsgranska dem lika väl som inlägget om Minesto. Man kan enkelt säga att jag ser en stor potential och uppenbar uppsida i alla tre men samtidigt också flera risker som är något tydligare än i Minesto. Därför vill jag låta mig övertygas det kommande året på samma sätt som jag har gjort i Minesto.

Mindre innehav som är onödigt att sälja

Typexemplet är Tomra. Det grämer mig och är en lärdom att jag borde ha ökat mer när tillfälle gavs men samtidigt hade jag inte gjort en gedigen nog analys då och var försiktig. Den lärdomen har jag dock tagit till mig och tar idag mer meningsfulla positioner direkt. Finns dock ingen som helst anledning att sälja Tomra. Vestas faller också in i den här kategorin. Det är ett fint företag men har sin stora tillväxtresa bakom sig. Jag tycker dock att det är roligt att följa Vestas eftersom Minesto har en liknande affärsmodell och, hoppas jag, liknande tillväxtresa framför sig. Också Xylem är ett litet innehav men det är avsiktligt då jag endast köper i courtagefria kampanjer eftersom aktiens utdelning är rätt låg. Jag tänker ta mig tid att titta på de här tre aktierna närmare, inte minst eftersom de är miljöteknikaktier som jag gillar att läsa om och det vore om inte annat nyttigt och lärorikt att analysera andra miljöteknikaktier än de fyra som jag har större positioner i.

Jag har av kuriosaskäl köpt en aktie vardera i Apple och Berkshire Hathaway under Avanzas courtagefria kampanjer. Dessa har utvecklats fint men passar inte in i min strategi varför jag aldrig ökar. Samtidigt finns det inget egentligt skäl att sälja sådant som går bra så de får vara kvar.

På samma sätt har jag resonerat i Avanzas courtagefria kampanjer när jag tog in den tyska trion BASF, EON och Siemens. Just kemikalier, där BASF är bland de mer hållbara globalt, och basenergi är sektorer som är underrepresenterade på Stockholmsbörsen. Därför såg jag en poäng med att diversifiera med relativt trygga och etablerade tyska aktier som dessutom har en historik av utdelningstillväxt, vilket är relativt ovanligt i tysk aktiekultur. Jag bestämde där redan från början hur stor position jag skulle ta med beaktande av en tilltänkt framtida portfölj. När Avanza upprepar kampanjen brukar jag fylla på för att bibehålla portföljandelen men ökar annars aldrig. De fyller sitt syfte och är stabila nog som utdelningsaktier.

Duni och ICA har länge varit buffertaktier som kan åka ur om jag behöver kapital att öka i något annat. Det är inte optimala företag men den typ av aktier som jag har köpt på tillfället när de varit minst sagt dumpade för något år sedan. De fyller sin funktion i utdelningsportföljen och får vara kvar.

Det finns dock några mindre innehav där det inte är självklart att de fyller en funktion. Till exempel Elanders, HiQ och Intrum. De flesta sådana aktier har jag redan sålt men i den här typen av mindre innehav bör jag nog ta mig en funderare kring om jag är beredd att titta på att öka och om de verkligen tillför något eller om jag ska sälja för att istället öka i något bättre? När det gäller Beijer Alma, Inwido och Nordic Waterproofing har jag redan tagit ett beslut att behålla och därför dubblerat innehaven, som dock är blygsamma. Nobina är jag lite tveksam till efter deras senaste missade upphandlingar och stark konkurrens i sektorn men jag har god riskmarginal och en oförskämt bra YOC och kan just nu inte hitta något som ger bättre YOC.

Vitreous Glass är ett innehav jag behöver ta ställning till. Det handlades till en oförskämt fin YOC men utdelningen har uteblivit under krisen och informationen om företagets verksamhet är knapphändig vilket gör det ganska svårbevakat. Det får vara kvar tills vidare och som jag ser det är det antingen ta en position på minst en procent eller sälja helt som gäller på ett års sikt.

Mitt minsta innehav just nu är EcoWavePower. Jag sålde av hela innehavet för ett halvår sedan men har roat mig med att ta in en minimal bevakningsposition enligt den enkla principen köpa en post aktier vid låg kurs och sälj ett mindre antal aktier vid högre kurs. Innehavet är därför helt egenfinansierat och en kuriosagrej som jag använder för att bevaka aktien om de mot förmodan skulle leverera vad de uppgav vid börsnoteringen för ett år sedan. Det är samtidigt ett enkelt sätt för mig att träna trading i mycket blygsam skala. Syftet är att jag ska lära mig mer om hur jag fungerar i tradingsituationer med kortare positioner. Eftersom EWPG handlas runt 5 kronor per aktie kan jag handla poster om 100 aktier per gång vilket ironiskt nog gör aktien lämplig för ett sådant experiment.

Denna enkla övning har gett en ny överblick över portföljen. Jag kommer nu i ett tredje och sista steg följa upp med en översiktlig plan för vilka aktier jag ska analysera och hur jag ska prioritera mina köp under det kommande året.

2 kommentarer:

 1. Ja, sydsvenska hem har jag också lite tankar om. De verkar inte växa speciellt mycket. Nu har jag glömt om de har några planer på att växa men jag kan inte se några på deras sida. Med andra ord kan man nästan anta att de stort sett enbart har direktavkastningen i avkastning. De har runt 7 % och resten av index har ca 8.46% vilket inte låter sådär jättebra. Dock har de kvartalvis utdelning så om du återinvesterar den får du (7% /4 )^4 = 7.2 %. Fortfarande under index men kan vara mer jämn och det kanske man kan betala för.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej de har en rätt liten fastighetsportfölj och samtidigt en något högre belåning. Därför kan renoveringar och sådant slå ganska stort i enskilda rapporter. Samtidigt är själva uthyrningsverksamheten god. Ska titta närmare senare i år och skriva några rader.

   Jag är endast ute efter utdelning i aktien och nöjd så länge jag får igen pengarna om jag säljer. Min YOC i Sydsvenska Hem är 7,4 procent. Min grundtanke var precis som du är inne på att ta in en stor position från början för att påskynda utdelningsflödet i portföljen och så här långt har aktien tjänat det syftet väl. Samtidigt är jag mindre riskbenägen idag än då eftersom portföljen börjar bli stor nog.

   Radera