tisdag 30 juni 2020

Månadssammanfattning juni

Portföljen stänger i juni för första gången över 3 miljoner kronor brutto exklusive belåning!

Netto är portföljen nu värd cirka 2,8 miljoner kronor. Eftersom jag nu har fått de ersättningar jag tidigare har lagt ut för och därför amorterat ned belåningsgraden ordentligt som nu är på mer rimliga 8,3 procent. Jag kommer prioritera att amortera ned belåning till en räntefri nivå igen de kommande tre kvartalen för att skapa utrymme att lösa in mina Minesto-optioner. När det gäller insättningar i övrigt har jag bara satt in precis så mycket som jag behöver för mina köp under månaden och för att amortera ned lånräntan precis under brytgränsen för högre ränta. Av skatteskäl för jag över återstoden i juli. Ett ISK beskattas på ett genomsnitt av insättningar och befintligt kapital kvartalsvis varför det kan vara en poäng att vara lite uppmärksam just under de sista handelsdagarna varje kvartal. Överföringar och köp som man inte ser som nödvändiga kan då med fördel vänta till första veckan i nästa kvartal istället. Är därför inte heller särskilt ledsen över att portföljen föll tillbaka under 2,8 miljoner kronor netto under eftermiddagen för det finns utrymme att hämta igen i juli.
Portföljvärde och insättningar. Nu även med en linje som visar realavkastning över tid.
(100% innebär alltså att portföljvärdet är lika stort som insättningarna)

Jag jämför mig aldrig med index då jag finner det rätt ointressant och mitt huvudsakliga mål är att generera årliga utdelningar som överstiger 4 procent av kapitalet i utdelningsaktier och 5 procent värdeökning i portföljen årligen. Det är rätt blygsamma mål som jag hittills klarar över tid. Så som min strategi är utformad har jag egentligen aldrig haft förhoppningar om mer än 7-8 procent årligen. När 48 månader och 4 år med portföljen summeras landar jag ändå på en total värdeökning över 52 procent utöver insatt kapital vilket motsvarar 13 procent årligen. Det är jag verkligen helnöjd med!

Nu är det förstås inte min defensiva utdelningsstrategi som är orsaken till det fina resultatet, även om flera större innehav också bidrar, utan mitt största innehav Minesto. Det är resultatet av fyra års aktiv och kritisk bevakning av företaget där jag med tiden har bildat mig en rätt bestämd egen uppfattning om hur företaget fungerar och bör värderas på sikt liksom vilka parametrar som påverkar värderingen. Det ska bli väldigt spännande att följa sjösättningen av Minestos första kommersiella kraftverk som genererar energi till kund där företaget får betalt för faktisk producerad elektricitet. Nu är jag minst sagt nöjd med mitt innehav. Fokus framöver är att spara till inlösen av optionerna.

Kommer förstås skriva ett uppföljande blogginlägg om Minesto så snart sjösättningen är gjord!

En mindre lyckad affär var att minska i Azelio på nyheten om brand i deras verifieringsanläggning strax innan de gick ut med två nya avtal (den typen av avtal är dock inte detsamma som en konkret order). Samtidigt gläds jag ändå åt uppgången i Azelio som fortfarande utgör mer än 1 procent av min portfölj och mer än 2 procent av de facto-portföljen exklusive Minesto. Eftersom jag använde pengarna från Azelioförsäljningen till att köpa fler optioner i Minesto har det inte påverkat portföljutvecklingen negativt då bägge aktierna har ökat ungefär lika mycket sedan dess.

När det gäller aktieaffärer i övrigt under juni har jag redan kickat igång mitt fokus på amortering och är därför rätt sparsam i linje med det inlägg jag skrev i söndags där jag la ut en slags plan för det kommande året. Jag prioriterar stabilitet och regelbunden utdelning och har därför fyllt på i Cibus, Investor och Realty Income. Ökade lite i Climeon i början av månaden också.

Utdelningarna gick bättre än väntat i juni och landade på 2 988 kronor. Huvudorsaken är Investors senarelagda vårutdelning som bidrog med 1 215 kronor men även borträknat Investor passerar jag fjolårets utdelning under juni månad, vilket är första gången sedan COVID-krisen inträffade. Som min defensiva utdelningsprognos för i år ser ut kan det tyvärr bli enda månaden, utöver januari då, som jag överträffar fjolårets utdelning samma månad. Som vanligt släpar faktisk utdelning i Brookfield RES efter. Jag kommer uppdatera inlägget med faktisk utdelning när den trillar in.

Totala utdelningar i år närmar sig blygsamma 19 000 kronor

Mina totala utdelningar passerade i maj 100 000 kronor. Jag räknar främst år för år eftersom jag vill veta hur stor passiv inkomst portföljen genererar men det är ändå rätt roligt att se totalen som kuriosa.

Min sharpekvot är återigen positiv om än på rätt dåliga 0,23 vilket reflekterar att flera aktier fortfarande har en bit kvar att återhämta sig från vårens nedgång. Den fortsatt höga standardavvikelsen på 42,29 procent reflekterar att mitt volatila innehav i Minesto utgör en stor risk.

Sparkvoten landade på 77,5 procent. Nu är det bara några veckor tills även vi utlandssvenskar kan ta ut vår kontinentala semester och kommande månader kommer i bästa fall se en sparkvot omkring 70 procent för det ska bli härligt med semester. Nu ska jag unna mig lite för att fira den tredje miljonen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar