fredag 15 mars 2019

MQ gör nyemission - dyr läropeng

MQ meddelade idag att de kommer genomföra en emission. Anledning är att omställningskostnader för bl.a. stängningar av butiker har inneburit en storförlust på hela 14,86 kronor per aktie. Det kan jämföras med MQ totala utdelning på 1,75 kronor per aktie för helåret föregående år.

Aktiekursen kollapsade på beskedet och efter att ha fallit en längre tid var den ned 30 procent som mest idag. Carnegie sänkte riktkursen till 3,50 kronor per aktie varför det finns risk för ytterligare ras. Mitt innehav är ned 70 procent. Till det kan man dock möjligen dra av minst 10 procent i totala utdelningar under de föregående två åren. MQ är dock min överlägset sämsta affär så här långt. Samtidigt klarar portföljen att bära det tack vare god diversifiering och riskspridning.

För att klara omställningen efter nedskrivningar och nedskärningar genomförs en nyemission. För varje aktie får man två teckningsrätter a 2,50 kronor styck. 

Jag har valt att inte sälja eftersom jag tror att MQ kommer kunna klara vinst på 1-2 års sikt när de värsta omställningskostnaderna är tagna. Det var min bedömning vid 8,50 kronor per aktie när jag trodde att botten var nådd efter nedskrivningarna och därför kvarstår den idag också. En emission är surt eftersom den kostar mig pengar men det ger samtidigt företaget kapital att ta itu med utmaningarna på ett ordentligt sätt. Mitt innehav utgör dessutom bara cirka 0,5 procent av portföljen varför jag vill ge det chansen att se vad som kan räddas genom åtgärderna. Det rör sig om cirka 7 500 kronor vilket inte gör särskilt stor skillnad vare sig till eller från. Med tanke på nedskrivningarna tror jag att företaget kommer gå att få på fötter igen, om än inte särskilt lönsamt, och att med tålamod över ett par år kan man säkert få mer för aktierna än idag. Kommer ändå sätta mig in i hur det ser ut och öppen för att också överväga att bita i det sura äpplet och sälja med brakförlust.

Jag lutar ändå åt att teckna åtminstone hälften av aktierna i emissionen, kanske fullt. Min inställning är att man i en emission antingen bör sälja eller teckna nytt. Anledningen är att aktierna tappar värde när antalet aktier späs ut. Om man fortfarande hyser någon tilltro till företaget är det då lika bra att fortsätta. I mitt fall rör det sig om en kostnad på cirka 5 000 kronor vilket inte är astronomiskt. Eftersom Öresund och familjen Qviberg har tecknat sin andel och gett garantier är det i alla fall säkert att emissionen kommer ta in nödvändigt kapital. Jag har inga som helst illusioner om att MQ ska återvända till kursnivåer runt 30 kronor igen eller ge utdelning om 1,75 kronor per aktie. Däremot tror jag att MQ kan vända till vinst på ett par års sikt vilket skulle möjliggöra en vinst per aktie på kanske 36 öre mot dagens antal aktier. Det skulle i utspätt antal aktier ge en YOC på över 3,6 procent. Helt klart inte värt alternativkostnaden men jag lutar intill vidare mot att ändå ge det chansen till följd av att aktiekursen i så fall borde kunna återhämta sig. Min lärdom från SSAB var att emissioner ofta reder ut en del på kort sikt. Med ett P/E som borde vara under 10 mätt mot prognos att MQ lyckas vända till en vinst över 50 öre per aktie i nuvarande antal aktier borde kursen återhämta sig beskedligt på ett par års sikt. Det är inte orimligt givet att MQ:s vinst mellan 2010-2017 stadigt översteg 1,75 kronor per aktie. En del onödiga kostnader har också funnits i olönsamma JOY och butiker som man nu tar tag i. Även om efterfrågan har minskat till följd av e-handel och varumärket inte är särskilt starkt längre tror jag inte att det är så svagt att det är omöjligt att få lönsamhet i det hela igen. På lång sikt tror jag dock att det finns bättre alternativ. Det handlar

MQ är ändå ett övertydligt exempel på att man aldrig ska försöka fånga fallande knivar. Man vet aldrig var de landar. Dyr läropeng som sagt.

OBS! MQ innebär hög risk. Företaget går just nu med förlust, värdet har skrivits ned och antalet aktier späds ut ytterligare genom emissionen. MQ är i nuläget ingen säker investering. Gör alltid din egen analys.

2 kommentarer:

 1. Själv hade jag en liten skvätt liggandes i depån som jag aldrig blivit av med. Detta eftersom Öresund var vänlig nog att dela ut MQ aktier istället för cash för en tid sedan. De visste således vad de gjorde redan då vad den saken beträffar. Jag lär dock inte teckna nytt, för jag slänger inte bra pengar efter dåliga.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har du rätt i. Jag ser dock emissioner i företag med utmaningar som att välja mellan flera dåliga alternativ:

   a) sälja innehavet. Förlusten kan dock bli onödigt stor eftersom aktiekursen devalveras när den späds ut av nya aktier från emissionen vilket brukar inprisas av marknaden så snart emissionen är känd.
   b) avvakta. Tycker personligen det är det sämsta alternativet. Förvisso kan man få del av återhämtning från en lyckad emission men samtidigt späs aktiekursen ut och som jag ser det förlorar man pengar oavsett hur man gör.
   c) om man tror att emissionen har förutsättningar att bli lyckad ser jag det därför oftast som klokast att utnyttja sina teckningsrätter. Detta eftersom det brukar vara ett relativt förmånligt lån som vi aktieägare ställer ut. Lyckas emissionen belönas man ofta av kursuppgången. Misslyckas emissionen får man förstås samtidigt som du är inne på en större smäll och alternativkostnaden är betydande.

   Jag väljer alltid alternativ a eller c. I det här fallet lutar jag åt att teckna men har inte helt bestämt mig. Det beror på att jag tycker att MQ är såpass slaktade att de värderas som om de redan har gått i konkurs. Jag tror att man får lönsamhet i det hela alternativt köps upp och att man i ett sådant läge får mer värde per aktie än idag. Eftersom min investeringsstrategi är defensiv är det också svårt för mig att på kort sikt få igen mer genom andra investeringar. Därför c.

   Radera