torsdag 28 mars 2019

Stabil bokslutskommuniké från Minesto bekräftar inslagen väg

Minesto publicerade idag sin bokslutskommuniké för det gångna året (länk). Den innehöll få nyheter för den som liksom mig aktivt följt Minesto under en längre tid. Ändå tyckte jag att den gav precis den signal om att inslagen väg fortsätter på ett stabilt sätt som jag letade efter.

 Bild från bokslutskommuniké på Minestopersonal i Wales
  • Det första kommersiella kraftverket förväntas på Färöarna redan vid årsskiftet.
  • Att upphandling av delkomponenter redan är igång var positivt besked.
  • Totalt sju olika potentiella länder för projekt nämns.
  • Kassaflödet per aktie har stärkts. Viktigt här att notera att intäkterna från teckningsoptionerna inte räknas med under rapporteringsperioden eftersom dessa bokförs på innevarande budgetår.
  • Tidigare tillkännagiven finansiering från InnoEnergy och Wales bekräftades.
  • Det innebär sammantaget att det egna kapitalet nu är större än för ett år sedan vilket är välbehövligt i den kritiska kommersialiseringsfasen. 
  • Teknikutveckling bedöms ha potential att öka effekt med 50 procent genom skalbara lösningar.
Sammanfattningsvis fortsätter jag öka och bibehålla en oförskämt stor portföljandel eftersom jag tycker att rapporten återbekräftade vad jag ville se. Allt hänger nu på att de första kommersiella projekten lyckas generera tillräcklig energi och tillräckliga intäkter. Blir så fallet finns förutsättningar att snabbt etablera sig på flera marknader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar