torsdag 21 mars 2019

Stabil rapport från TransAlta Renewables

Jag gillar TransAlta Renewables dels för att det är ett företag som investerar i förnybar energi, där få bra svenska aktier finns, dels eftersom det är en månadsutdelare som ger ett stabilt kapitalinflöde från utdelningar. Om du vill läsa mer om företagets investeringar har jag skrivit mer ingående om detta tidigare på bloggen under etiketten Transalta Renewables. Det här inlägget är mer av en kort uppdatering där jag konstaterar att rapporten gav de besked jag ville se. Den mer fördjupade analysen har jag gjort vid några tidigare tillfällen och jag känner mig därför trygg i att jag har koll på företaget.

Den fjärde kvartalsrapporten (länk) bjöd på få överraskningar men bekräftade precis den tråkiga och förutsägbara stabilitet jag söker i den här typen av aktier. EBITDA ökade marginellt både på kvartal och helår. Inga större förändringar men det återbekräftar som sagt att det finns en långsiktig stabilitet.

Positivt är också att förvärv av nya förnybar energi-anläggningar väsentligt har ökat energiproduktionen. Den uppskattas enligt rapporten öka med ytterligare cirka 10 procent framöver jämfört med 2018 års bokslut. När kostnaderna nu är tagna ger det utrymme för bättre resultat framöver. Samtidigt har man under året också sålt en gasanläggning i Australien. Dels gillar jag inte gasanläggningar eftersom de är mindre hållbara, dels har dessa anläggningarna i Australien dragits med en del problem i lönsamhet och investeringsbehov varför jag ser positivt på att man har sålt en sådan anläggning för att istället fokusera på mer helt förnybar energi.

Negativt är utspädningen av aktien för att finansiera förvärv. En av svagheterna med TransAlta Renewables är att det är ett litet företag som därför har svårt att bära större investeringar och begränsas något av det. Samtidigt brukar moderbolaget TransAlta underlätta genom att köpa upp tillgångar som pö om pö skrivs över på dotterbolaget. Jag har som svensk aktieägare inte kunnat teckna i vad som i praktiken är en slags emission. Denna har jag skrivit om tidigare på bloggen och var en anledning till nedgången. Den bekymrar mig dock inte särskilt mycket eftersom den finansiella stabiliteten finns där, energiproduktionen är ökande och man klarar att bibehålla en hög utdelning trots investeringarna. Det finns skäl att ha viss vaksamhet men så länge rapporterna fortsätter att återbekräfta inslagen väg så som nu skedde räcker det för att hålla mig lugn.

Det retar mig lite att jag inte ökade mer runt årsskiftet när aktien var rejält dumpad. Men vid det tillfället hade jag redan ökat mitt innehav med 22 procent i intervallet 10-11 CAD. Dessutom hade jag redan en belåning över 10 procent som följd av att jag hade ökat i många stabila aktier under börsnedgången. Eftersom rapporten återbekräftade min syn på TransAlta Renewables som ett tråkigt företag med långsiktigt ägande av förnybar energi valde jag att ändå öka idag. Än så länge handlas aktien till en yield on cost över 7 procent vilket är helt OK. CAD är dock på historiskt höga nivåer till följd av den svaga kronan. Nu utgör TransAlta Renewables ungefär 5 procent av portföljen vilket är något i överkant men samtidigt vill jag öka i mina månadsutdelare för att klara av att få en tusenlapp i utdelning också i den svåra augustimånaden. Det återstår en hundralapp dit så det kan mycket väl bli ytterligare en ökning på andra sidan löneutbetalningen nästa vecka.

Utdelningen har annonserats bibehållen för det kommande kvartalet till och med juni. Det är nu länge sedan TransAlta Renewables höjde utdelningen och jag tror tyvärr att det dröjer ytterligare in på nästa år innan det ens övervägs med tanke på transaktionerna som nämns i rapporten.

2 kommentarer:

  1. Tack för ett informativt inlägg, jag behåller tills vidare :-)

    SvaraRadera
  2. Bra inlägg! Transalta är en av mina månadsutdelare, målet är att komma upp i en tuselapp per månaden...just nu runt 500hundringen.

    SvaraRadera