onsdag 10 mars 2021

Uppföljning Clas Ohlson - återbekräftar kassaflöde på rätt väg igen

Jag skrev en mental anteckning vid den senaste kvartalsrapporten att det var viktigt att följa upp kassaflödet i kommande rapporter för att se om det rör sig om en pandemieffekt eller är början på en bestående negativ trend. Min investeringsstil är ju i grunden en långsiktig köp-och-behåll-stil där jag främst följer från rapport till rapport att företagets utveckling återbekräftar mitt case. Därför var dagens rapport lite extra viktig efter en svagare rapport senast. Delar här några hastiga tankar men gör dig själv tjänsten att gå igenom rapporten som du hittar du här (länk).

Clas Ohlson har på senare tid inför hösten haft växande kassaflöde viket jag har skrivit om tidigare på bloggen. I den här kvartalsrapporten minskade kassaflödet i den löpande verksamheten marginellt med endast 0,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Jag ser det inte som en dramatisk skillnad utan tvärtom hade jag befarat negativt kassaflöde också detta kvartal och blev faktiskt därför positivt överraskad att det är i samma trakter som för ett år sedan pandemirestriktioner till trots. Kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten är alltjämt negativt men långt mindre så än för ett år sedan vilket är ett positivt tecken. 

Det totala kassaflödet är dock hela 5,6 gånger starkare än samma kvartal för ett år sedan och kassaflödet växer även på både 9 och 12 månader vilket tvivelsutan är ett styrkebesked. Jag kommer fortsätta hålla ögonen på kommande 2-3 rapporter men sitter kvar mer lättad idag än vid förra kvartalsrapporten.

Andra positiva tecken i rapporten var att försäljning online fortsätter öka, nu 59 procent tillväxt. Den är alltjämt låg men det bör hållas i minnet att Clas Ohlson ursprungligen är ett postorderföretag och att butiker inte är en självklar del i företagets DNA. Såväl bruttomarginal som rörelsemarginal ökar också. Den organiska försäljningen minskade i februari med 12 procent jämfört med en ökning på 112 procent online. Företaget fortsätter att ställa om steg för steg till en mer digital närvaro.

Vinst per aktie blev 4,18 kronor vilket är något svagare än ifjol men över nio månader har Clas Ohlson redan levererat 7,67 kronor vilket är starkare än föregående år pandemin till trots och bör innebära att vi kan se fram emot en återupptagen utdelning i januari och september 2022 på 6,25 kronor totalt. Jag utesluter inte heller att det kan bli ett sent beslut om retroaktiv utdelning efter sommaren om företaget utvecklas väl till dess.

Det finns skäl att anta att det är pandemirestriktioner som medför tillfälligt högre kostnader i relation till försäljning i butik som tynger resultatet. Företaget tillfälligt stängt 30 procent av butikerna, inte minst i Norge. Det är dock en övergående faktor varför jag ser med tillförsikt på framtiden.

Sedvanlig disclaimer: jag äger aktier i Clas Ohlson. Inlägg ska inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Clas Ohlson är en aktie förenad med risk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar