måndag 29 mars 2021

Azelio får sin första kommersiella order på den svenska marknaden

Idag kom den glädjande nyheten att Azelio får sin första kommersiella order på den svenska marknaden.

Pressmeddelandet kan du läsa här (länk).

Ordern avser två så kallade TES.POD-enheter för att lagra överskottsenergi från ett tak i Åmål med 446 kW installerade fotovoltaiska solceller. Det är lätt att inse att det ekonomiska värdet i form av intäkter från ordern är ganska litet. Eftersom det bara är överskott som lagras kan ordern jämföras med de två 110 kW-kraftverk Minesto kör i Vestmannasund just nu. Noterar också att det ingår i avtalet att Azelio ansvarar för operativ drift de första tre åren vilket i praktiken binder upp personalresurser. Just i Åmål har Azelio haft sin svenska testverksamhet och delar av teknikverifieringen ägde rum där. Därför är det inte förvånande att de är tidigt ute.

Det som är väsentligt i dagens goda nyhet är alltså inte ordervärdet utan signalvärdet det för med sig att tekniken är kommersiellt gångbar även för små aktörer på den svenska marknaden där förutsättningarna för solenergi är lägre än på sydligare breddgrader samtidigt som elpriserna inte är i överkant. Min utgångspunkt för Azeliocaset har annars varit att det inledningsvis torde ha störst potential i nischmiljöer där elpriser är höga och lagringslösningar måste importeras (fossilt bränsle till generatorer). Därför tar jag det som en positiv signal som bekräftar att det finns en bred kommersiell potential för tekniken. Teknikutvecklingen och därav följande kostnadsutveckling på förnybara energilösningar inklusive lagring går verkligen fort framåt och det är glädjande att se att lagringslösningar redan är kommersiellt gångbara på den svenska marknaden.

Azelio har sedan tidigare fått en order från ALEC i Förenade Arabemiraten. Men eftersom det gäller deras andra testanläggning, utöver den i Marocko, ser jag detta som företagets första riktiga kommersiella order.

Det kommer bli viktigt under 2021 att se att de samtalsavtal som Azelio har tecknat verkligen omvandlas till kommersiella order. Givet att många av dem har en specificerad installerad kapacitet år för år är det rimligt att anta att så kommer ske.

Den stora risken för Azelio ligger, precis som Redeye skrev i en analys för ett par veckor sedan, i eventuella förseningar i utrullning av kommersiella orders. Företaget har i nuläget ett negativt kassaflöde på cirka 80 miljoner kronor per kvartal. Samtidigt är kassan välfylld sedan företrädesemissionen, produktionslinan i Uddevalla är redan igång och förväntan är att ett positivt kassaflöde ska kunna nås redan 2022. Pareto bedömde i sin analys förra året att Azelio kan uppnå en vinst på 1,56 kronor per aktie redan till dess (per augusti 2020, aktien har spätts ut i företrädesemissionen sedan dess varför VPA i praktiken blir något lägre per aktie). Klarar företaget av att ta det första steget på sin tillväxtresa förefaller aktiens nuvarande börsvärde vara fullt rimligt.

Azelio är jämte Minesto portföljens näst största innehav. Inlägget ska inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Även om det är ett positivt besked på vägen gör Azelio ännu inte vinst och som framgår kan kassaflödet och likviditeten påverkas negativt vid förseningar. Azelio är en aktie med hög risk. Gör därför alltid din egen analys.

1 kommentar:

  1. Ser med spänning vad framtiden för Azelio har att ge. Utvecklingen har väl ändå gått efter utsprunglig plan så vitt jag förstått det som(?) Kul med lite svenska kunder också och, som du säger, även gångbart på de här breddgraderna!

    SvaraRadera