torsdag 11 oktober 2018

Portföljanalys

Som vanligt när jag har uppdaterat min portfölj tar jag tillfället i akt att se över vilka aktier jag bör hålla ett öga på att öka på längre sikt. Börsnedgången har aktualiserat detta ytterligare då flera aktier plötsligt handlas på om än inte billiga så åtminstone rätt aptitliga nivåer. Därför glad att jag i helgen påbörjade min hemläxa men fick först idag tid att publicera inlägget.

OBS att detta inlägg inte ska ses som finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys. Det här inlägget fokuserar på att bedöma aktier som jag tidigare analyserat främst utifrån hur stor portföljandel jag har idag jämfört med mina långsiktiga portföljmål.

Överväg att minska

Ahlsell har jag gjort en fin kursresa på sedan börsåternoteringen som dock till stora delar utraderats under senaste veckans nedgång. Detta är heller inget tillväxtföretag och utdelningen är lägre än portföljens genomsnitt. På pluskontot är det en stabil tråkaktie som har relativt liten risk. Frågan är dock om den tillför portföljen ett mervärde eller om jag inte bör växla över i t.ex. Investor. I det korta perspektivet har företaget dock vuxit genom förvärv. Jag vill därför ge det lite tid att se om aktien tar fart och vad vårens utdelning blir innan jag bestämmer mig.

Alligator Biocare utgör någon enstaka promille av portföljen och även om företaget skulle utvecklas till en tiotaggare kommer det knappt påverka portföljen nämnvärt. Behöver jag den här aktien? Behöver jag likvider? Nej, då kan jag vänta men på sikt räcker det att äga indirekt genom J&J.

Elanders tillför kanske inte portföljen särskilt mycket. Jag tog in aktien när jag ville öka andelen aktier med utdelningstillväxt men ironiskt nog har mina kärninnehav höjt utdelningen och inte Elanders.


HiQ brukar ibland lösa utdelning på alternativa vägar som jag tycker är meckiga. Samtidigt är aktien svårvärderad tycker jag och börjar undra om den, bortom en fin YOC, tillför portföljen så mycket längre. Finns på listan över innehav som jag kan tänka mig att dumpa på sikt.

Intrum är jag rejält kluven till. På pappret en bra utdelningstillväxtaktie. Samtidigt har risken ökat väsentligt genom de italienska affärerna. Min portföljandel är låg men frågan är om jag behöver den risken och om Intrum verkligen tillför min portfölj något som inte en kvarts procent mer i Investor kan göra precis lika bra? Behåller tills vidare.

Inwido har jag fyllt på ganska aktivt i det senaste året efter strukturella problem av tillfällig engångskostnadskaraktär. Min tro är att företaget på sikt kommer vara väletablerat på sin marknad även om lägre efterfrågan i byggsektorn och nästa lågkonjunktur förstås kommer bromsa tillväxten. Just nu har jag 1,33 procent av portföljen och mer än 1 procent vill jag inte ha då det här är en komplementaktie och på intet sätt ett kärninnehav.

MQ har jag redan minskat portföljinnehavet med 8 procent i aktier räknat. Sedan det fastslogs att det inte kommer någon utdelning 2019 överväger jag att minska ytterligare i aktien. Just nu har jag likvider och det är inte min melodi att sälja om jag inte hittar bättre aktier att använda alla likvider i istället men kommer ett sådant tillfälle tvekar jag inte att minska.

Lagom portföljandel

Brookfield RES är en tråkig förnybar energiaktie med ganska måttlig risk. Samtidigt kvartalsvis utdelning. Skälet till att jag inte ökar bortom 1 procent är att jag retar mig på att utdelningarna ofta kommer in på depån för många dagar i efterhand och ibland på ett svåröverskådligt sätt.

Clas Ohlson har jag liksom H&M omvärderat från en stabil tillväxtaktie till en slags preferensaktieliknande komplementaktie. Därför är portföljandelen på 2,3 procent ganska lagom med beaktande av risken i ökad konkurrens från e-handel och butiksstängningar. Jag har en mycket god YOC varför jag tycker att jag har marginal att behålla så länge resultaten inte minskar till den grad att utdelningen skulle minska med mer än en tredjedel jämfört med dagens nivå. Jag har återinvesterat höstutdelningen (2 000 kronor jämt!) men i övrigt låter jag aktien vara tills vidare.

Gjensidige är en norsk favorit och förhållandevis defensiv aktie. Samtidigt är utdelningsandelen hög och norska kronan handlas inte längre med premie. Även om 1,25 procent är en relativt låg portföljandel och aktiekursen är låg är det ingen brådska att öka. Bevakar dock lågintensivt.

Handelsbanken är som vanligt lägst värderad av bankerna. Detta beror historiskt på den lägre risken och bättre förmågan att hantera svårare tider. Det är också vad som har gjort SHB till mitt förstaval. Samtidigt är banken inte vad den en gång var. Dels finns företagsspecifika utmaningar i ledningen och omställningen från traditionella kontor. Dels senaste tidens skandaler ger inte mersmak och kan riskera försvåra rekrytering i det korta perspektivet. Jag avvaktar och strax över 3 procent ger ingen brådska att öka i nuläget.

H&M har jag redan minskat med 25 aktier i. Jag tycker helt enkelt inte att det tillväxtcase som ursprungligen var skäl till att jag ville ha aktien som kärninnehav håller längre. Jag ser idag H&M som ett gott komplement mer som en slags preferensaktie än som ett kärninnehav. Jag vill se mer konkreta bevis i kommande rapporter på att problemen verkligen rätats ut. Först då är jag beredd att öka även om det skulle bli till en högre aktiekurs än idag. De 4,45 procent jag har idag är utifrån rådande förutsättningar fullt tillräckliga på många års sikt utan att öka alls.

J&J är en riktig kvalitetsaktie där jag gick in långsiktigt när tillfälle öppnade sig tidigare i år. De 2,69 procent av portföljen som aktien nu utgör är en bit över mitt mål om 2,5 procent långsiktigt. Att jag inte vill ha en större portföljandel just nu beror på den låga yield on cost som aktien har medan portföljen fortfarande växer. Precis som med Investor skalar jag succesivt upp innehavet men jag vill inte göra det så stort idag att det drar ned portföljens genomsnittliga avkastning under 4 procent. Ger börsnedgången tillfällen att öka? Än tycker jag på intet sätt att aktien är billig.

Minesto har förvisso en groteskt stor portföljandel. Men som jag ser det finns det inga skäl att sälja så länge företaget fortsätter ge rätt signaler i testerna av storskalig teknik och därpå följande kommersialisering. Jag skulle kunna tänka mig att öka till 10 000 aktier jämnt och har därför faktiskt ökat uppgången till trots. Jag ser det också som att portföljandelen kommer minska med tiden allteftersom jag ökar i andra aktier. Kan jämföras med hur jag har hanterat Serneke.

Multiconsult har haft en pressad aktiekurs det senaste året men där har jag gjort ett långsiktigt val om hur många aktier jag vill ha. Just nu avvaktar jag därför. Kanske ökar om börsen fortsätter ned.

Utrymme att öka

Axfood vill jag alltid ha minst 5 procent av portföljen i. Det är inget snabbväxande företag men jag räknar med en stabil utdelning (endast bibehållen i år?). Även om konkurrens kommer från t.ex. Lidl är företaget väl rustat både i lågpris och kvalitetssegmentet samtidigt som man har gjort sunda investeringar i både hållbarare affärsmodeller och e-handel. Just nu värderas aktien på rimliga nivåer i YOC räknat men dyrt i P/E räknat. Eftersom jag ser det som en köp och behåll-aktie ökar jag vidare. Uppemot 7,5 procent kan jag tänka mig att ha på kort till medellång sikt så länge jag kan fortsätta till den yield on cost väl över 4 procent som aktien nu handlas till.

Akelius och Bonäsudden har jag velat öka i länge av ungefär samma skäl. Samtidigt vill jag ha en YOC över 6 procent som absolut smärtgräns. Risken har förvisso minskat de senaste två åren vilket reflekteras i värderingen men det är inga tillväxtaktier och därför är jag mån om att köpa med en god riskpremie. Uppstår det ett läge ökar jag.

Castellum vill jag ha en högre portföljandel i än idag. 3,5 procent är godtagbart för stunden men jag måste börja tänka på att öka på längre sikt. 3,33 procent YOC är inte billigt men acceptabelt och det innebär ungefär 3,67 procent på min förväntade utdelningshöjning. Fortsatt öka i veckan.

Hemfosa börjar det bli dags att öka i då portföljandelen runt 3 procent annars kommer krympa för mycket. Jag har väntat med en större ökning eftersom jag vill se hur avknoppningen av Nyfosa går till och först då bestämma mig utifrån hur det som är kvar i Hemfosa värderas. Jag lutar idag åt att behålla mina Nyfosaaktier till följd av en fin YOC och endast öka i Hemfosa.

Investor ska liksom J&J på sikt utgöra en hörnsten i min utdelningsportfölj. Jag vill dock inte öka till en yield on cost under 3 procent. Under den senaste tiden har jag ökat ambitiöst och gjorde en arbitrageswap där jag passade på att köpa ytterligare någon aktie. Nu är portföljandelen 1,5 procent vilket är väl över skamgränsen. På medellång sikt vill jag ha 2-3 procent och på lång sikt minst 5 procent. I det korta perspektivet vill jag liksom J&J dock inte att Investor ska dra ned portföljens genomsnittliga utdelning alltför mycket. Börsnedgången har dock gjort det möjligt att öka mer.

Kinnevik ser jag som ett sätt att kompensera för min okunskap inom de sektorer investmentbolaget investerar. Jag har också ökat innehavet till en tredjedels procent senaste kvartalet. Det är förstås löjligt lite men jag tycker att aktien är lite dyr med beaktande av att man har avyttrat MTG samtidigt som Zalando som inte växer som förr utgör en groteskt stor andel av deras portfölj. Avvaktar besked om var Kinnevik lägger MTG-pengarna innan jag går in större men fortsätter småöka lite till dess.

KONE är ett riktigt fint företag på en oligopolliknande marknad där man utöver nyinstallationer också kan säkra underhåll på längre sikt. Portföljandelen är knappt 1 procent vilket är i underkant. Jag har länge velat öka och det som håller mig tillbaka är den höga eurokursen (som är kännbar för en utlandssvensk i ett euroland). Lita på att jag går in stort nästa gång tillfälle uppstår, nu i veckan har jag därför fortsatt öka.

Kopparbergs vill jag ha ungefär 3 procent i på riktigt lång sikt. Det är den portföljandel jag har idag. Därför ser jag ett möjligt tillfälle att öka lite om aktien trillar ned under 200 kronor per aktie igen. Samtidigt ser jag det som att aktien håller på att omvärderas från en tillväxtaktie till ett etablerat företag. Utdelningstillväxten kommer vara lägre än historiskt (ifjol bibehölls utdelningen). Det blir säkert en höjning till minst 6 kronor per år men jag kan ändå inte räkna på en yield on cost särskilt mycket över 3 procent. Aktien rasade svårförklarligt mycket idag. Även om jag tycker att den nu är ganska rimligt värderad först efter raset valde jag att öka långsiktigt.

Resurs Holding skulle jag känna mig bekväm med att öka något för att ha ungefär 1 procent av portföljen på sikt. Nu avvaktar jag eftersom hellre ökar i basaktier under börsnedgången.

Savaria ångrar jag att jag inte ökade i på fallet. Aktien passar egentligen inte mina utdelningsmål då utdelningen är för låg. Stabiliteten och månadsutdelningen gör ändå att jag överväger att öka vid tillfälle. En fjärdedels procent är inte särskilt mycket och det är jag mån om att minst bibehålla.

Wallenstam har jag bestämt mig att plöja in den lilla mellanskillnaden från min andrahandsuthyrning av min svenska bostad i. Det räcker till ungefär en näve aktier per månad. Samtidigt tycker jag att värderingen är något ansträngd och ser ingen brådska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar