lördag 6 oktober 2018

Tankar om belåning efter Avanzas räntefria lån upp till 50 000 kronor

Inser att många redan har skrivit om Avanzas nya villkor där man kan låna krediter med nollränta upp till 50 000 kronor att köpa aktier för genom att belåna sina nuvarande aktier. Anledningarna till att jag skriver om detta är dels att jag vill uppmärksamma er bloggläsare på detta samtidigt som det har fått mig att ompröva mina låneprinciper.

Min grundfilosofi är att undvika belåning. Jag har tidigare förklarat mer utförligt varför på bloggen. Men det har ju också byggt på att jag inte tycker att det är värt risken när räntenettot bara blir någon enstaka procent i utdelning per år.

Om det nu går att låna 50 000 kronor kostnadsfritt hos Avanza innebär det dock att jag kan skaffa mig en liten hävstång på upp till 4 procent. Det skulle trots allt innebära en ränta-på-ränta-effekt om cirka 10 000 kronor över en femårsperiod. För Avanzas del tjänar de ju in detta på courtaget som jag fortfarande betalar för avsluten och genom ökade kapitaltillgångar på deras depå.

Jag funderar helt enkelt på att för första gången skaffa en liten blygsam hävstång på mellan 25 000 och 50 000 kronor genom att använda Avanzas lån med nollränta. Så länge jag använder det till aktier som Axfood, Castellum, Investor osv. verkar det inte medföra någon större risk.

Även om Avanza kör det här mer som en reklamkampanj precis som man har gjort med den kostnadsfria indexfonden Avanza Zero i många år och säkert kommer fortsätta med dessa villkor kan man inte utesluta att räntan kan höjas om riksbankens styrränta höjs till mer normala nivåer i framtiden.

Hittills har jag endast använt Avanzas lån för att ha stående aktieordrar som då och då går igenom utan att behöva fundera på att föra över rätt belopp till kontot. Det ökar helt enkelt chansen att flera ordrar går igenom eftersom lån slår in när likviderna tar slut. Jag brukar dock som regel föra över pengar från mitt korträntekonto inom ett par dagar varför det endast handlar om likviditet.

Nackdelen är förstås att jag, för det fall det kommer en kraftig börsnedgång, kan ha använt mer av mitt låneutrymme än vanligt och då gå miste om utrymme att köpa i fyndlägen. Det är viktigt att tänka på att låneutrymmet inte ökar med de nya villkoret och att det dessutom minskar vid en börsnedgång eftersom aktierna som garanterar lånet minskar i värde.

Jag har endast vid ett tillfälle använt belåning för femsiffriga belopp tidigare. Det var vid börsnedgången i början av året där det plötsligt öppnade sig ovanligt fina tillfällen som jag ville tillvarata att öka beskedligt i flera av mina kärninnehav. Jag har med tiden lärt mig att köpa större poster när oväntade nedgångar uppstår i mina långsiktiga innehav och där passar belåning bra.

OBS belåning medför en risk och jag är som sagt i grunden skeptisk till belåning. I mitt fall har jag andra kapitaltillgångar på räntekonto som garanterar lånen. Var försiktig med lån och belåna dig inte om du är nybörjare, kan behöva pengarna i det korta perspektivet eller för att köpa aktier som du inte har analyserat ordentligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar