onsdag 10 oktober 2018

Minesto producerar el - ny milstolpe!

Igår passerade Minesto ännu en avgörande milstolpe: kraftverket lyckades producera el för första gången i verklig skala och miljö (länk). Det bör noteras att Minesto ännu inte har offentliggjort uppgifter om hur mycket el som producerades vilket blir nästa stora test. Eftersom jag har följt Minesto under en längre tid i medgång och motgång är detta naturligtvis en stor händelse som jag vill ändå skriva några ord om den här milstolpen.

Jag har tidigare skrivit om hur jag ser på värderingen i Minesto, senast här. Analysen som jag hänvisar till i det inlägget ger också en god översiktlig bild av hurpass rimlig dagens värdering är.
I korthet kan dock sägas att jag varken ser aktien som dyr eller billigt värderad. Den håller sig strax över de 300 procent upp som den analys som jag har utgått ifrån när jag som lekman har försökt värdera aktien långsiktigt bedömde. Jag tror heller inte på någon dramatisk ytterligare uppgång eftersom marknaden i praktiken redan har prisat in en lyckad kommersialisering för ett par-tre år framöver. Den stora vinsten kan först komma långsiktigt om Minesto lyckas få ekonomi i de många potentiella projekt som har sonderats. Den som köper Minestoaktier bör alltså vara medveten om att det inte är självklart att aktien ska fortsätta rusa med flera hundra procent på kort sikt. Betydande delar av framgången är nämligen redan inprisad. Vill därför vara tydlig med att uppsidan endast finns på längre sikt om kommersialiseringen lyckas och företaget börjar gå med vinst.

Eftersom jag är just långsiktig har jag ändå valt att öka lite ytterligare. Jag ser det inte som att dessa ytterligare aktier kommer innebära någon större förtjänst i det korta eller medellånga perspektivet. Men jag vill vara med fullt ut på resan. Därför är det naturligt för mig att sträva efter 10 000 aktier jämt nu när vi också fick besked om att man klarar av att producera el.

Det återstår som sagt fler prövningar längs vägen. Först och främst ska Minesto bevisa att man kan producera el i linje med förväntan. Jag väljer att inte tolka in för mycket i pressmeddelandet. Jag ser det som positivt att Minesto producerar el. Jag ser det som naturligt att detta kommuniceras med marknaden eftersom det är en väsentlig och kursdrivande nyhet. Jag ser det samtidigt som naturligt att Minesto inte går in på alltför mycket detaljer i detta skede eftersom det sannolikt krävs ytterligare tester för att mer tillförlitligt beräkna hur mycket el man kan producera under olika förutsättningar. Nästa steg är kommersialiseringen. Den ska ha utlovats före årsskiftet. Jag tror nog ändå att det dröjer till 2019 innan något konkret är klart. Därefter kommer nästa större utmaning: att få ekonomi i det hela på marknadsmässiga grunder. Det kan ta tid och kräva en del produktutveckling och optimering längs vägen. Men har Minesto kommit så här långt minskar ju inte precis förutsättningarna för att få ytterligare bidrag till dess. Det är ju nu bevisat att tekniken fungerar. Nu handlar det om att optimera både tekniskt och ekonomiskt. En fortsatt spännande resa.

OBS! Minesto är en aktie från ett företag som utvecklar en ny teknik. Företaget är ännu inte lönsamt. Skulle projektet misslyckas finns alltså en stor nedsida just eftersom företaget ännu inte går med vinst. Som vanligt innebär inga inlägg på bloggen finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar