lördag 1 maj 2021

April 2021 - bästa utdelningsmånaden hittills!

April blev den bästa utdelningsmånaden hittills på mina fem år med portföljen. Det stannade på 13 876 kronor - ensamt nästan lika mycket som hela 2017 års utdelningar. Det innebär också att jag redan i maj kommer passera det bedrövliga utdelningsåret 2020 års totala utdelningar. 

Jag trodde att rekordet skulle infalla i maj men den stora utdelningen om över 3 000 kronor netto från Multiconsult trillade in på kontot redan igår. Den andra större utdelningen kom från Handelsbanken på något större nivå än Multiconsult och dessa bägge aktier stod för nästan halva aprilutdelningen. Utöver dessa tvenne aktier stod ytterligare tjugo aktier för återstoden av utdelningen.

Mycket efterlängtat är också att Avanza äntligen återbetalt utländsk källskatt på ett smidigare sätt än tidigare! Jag fick retroaktivt källskatten för 2018 och i tillägg lite tillskott för 2016 och 2017. Därför har jag nu gjort en "trettonde månad" i utdelningsstatistiken som visar retroaktivt återbetald utländsk källskatt.


Portföljen har annars handlat uteslutande om inlösen av mina teckningsoptioner i Minesto vilket har inneburit större insättningar än vanligt och lite omfördelningar där några mindre innehav åkte ut. Nu har jag gasat och ökat och ser med tillförsikt fram emot att följa Minestos kommersialisering till storskaliga parker de kommande åren. Det ska bli väldigt roligt! Det här är ett projekt som jag har planerat stegvis i nästan ett års tid och det känns skönt att det nu är i hamn. Nästa halvårsplan är att amortera ned portföljen igen och samtidigt minska risken genom att diversifiera i de defensiva utdelare och månadsutdelare som har fått stå tillbaka i snart två års tid. Närmast väntar jag på teknikverifieringen i vår och hoppas på den första kommersiella parkordern på åtminstone 4 kraftverk i ett första steg kanske redan före semestern.

Jag skrev senast om Minesto i veckan på förfrågan från flera läsare. Det inlägget hittar ni här (länk) och där finns också länkar till tidigare inlägg om aktien.

Portföljen landar snubblande nära 3,7 miljoner kronor men relativt insättningar minskade den något. I skrivande stund är den inte belånad alls då kapital tvärtom väntar på att lösas in till nya Minestoaktier. Det är också förklaringen till att portföljen tappar något då andelen kapital som inte rör sig är större. Allt annat lika borde kombinationen inlösen av teckningsoptioner, utdelningar och månadsinsättning för maj göra att portföljen snuddar strax under 4 miljoner kronor brutto redan om en månad (oaktat eventuell sättning).

Ett av företagen som åkte ut var Swedish Stirling. Det har att göra med att jag minskar portföljrisken i stort då Azelio och Minesto redan är mina två största innehav och risken i dessa aktier är hög. Jag kommer helt enkelt ha mindre tid att följa börsen framöver och anpassar portföljen efter det. Gillar Swedish Stirling, kommer fortsätta följa företaget och titta på att plocka in aktien igen i framtiden. Tajmingen kunde ha varit bättre men den kronan jag förlorade i Swedish Stirling har jag redan tagit igen i Minesto så det går på ett ut och jag kunde ta hem en vinst på 100 procent på innehavet. Beslutet är som jag alltid brukar göra också grundat i en egen bedömning av aktiens värde. Jag har framförallt utgått från Aktiespararna Analysguidens bedömning (senast 23-25 kronor per aktie), väl medveten om att det finns ett par betalda analyser som siktar något högre. Det är framförallt de höga kapitalkostnaderna som gör att jag tvekar lite och minskar risken något. Det är också anledningen till att jag inte har skrivit något blogginlägg om aktien, jag började nämligen själv tveka en aning medan jag läste in mig djupare och valde istället att prioritera Azelio och Minesto. Ordern igår var dock en välkommen nyhet för företaget men den utgör samtidigt bara en del av de volymer som uppgavs i tidigare samförståndsavtal och är förenad med ett köpoptionsupplägg. Jag tror att jag kommer hinna in i Swedish Stirling igen på rimliga nivåer senare i år om jag vill även om jag kanske får betala något mer per aktie än idag. Risken i företaget har hur som helst minskat något med intäkterna och aktien har sedan pressmeddelandet handlats på ganska rimliga nivåer.

Jag har också plockat ut mina bägge kvartalsutdelande fastighetsaktier då de har en förhållandevis hög risk till följd av få innehav samtidigt som det är rätt icke-volatila aktier som jag borde kunna köpa tillbaka +/- 10 procent från säljkursen om jag vill. De har tjänat sin roll väl och givit mig mellan 35 och 50 procent vardera i utdelningar redan före ränta på ränta-effekten på de här fem åren. Nu kan jag minska risk igen.

Standardavvikelsen har föga förvånande minskat när jag har kassa i portföljen och slutade på 46 procent. 

Sharpekvot blev därav 0,91. 

Maj blir i utgångspunkt en börsmånad utan köp eller sälj. Jag följer min plan för det kommande halvåret.

Avslutningsvis håller jag med Sean George om att det finns en ängslighet och oförmåga att gå bortom de invanda nätverken i den svenska finansvärlden. Tycker tyvärr att finanstwitter ofta återspeglar samma brist på mångfald och inskränkthet inför vad helst som inte är helt i överensstämmelse med den egna stammen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar