onsdag 18 november 2020

Extrautdelning från Kopparbergs

Kopparbergs kom idag med beskedet att de avser betala ut en extrautdelning på 1,75 kronor per aktie under december vilket ger 6,50 kronor totalt under 2020. Detta i samband med att deras tredje kvartalsrapport i år publicerades (länk).

För exakt sex månader sedan skrev jag att det faktum att Kopparbergs fortfarande bibehållit en utdelning på 4,75 kronor, förvisso en sänkning med två tredjedelar, är ett tungt bärande skäl [till min dåvarande ökning] då jag dels vill ha kassaflödet från utdelningen men framförallt tror att Kopparbergs kommer dela ut 6,5 kronor nästa år med potential över 7 kronor per aktie på några års sikt (länk). Det visade sig alltså stämma redan i år. Jag hade förvisso förväntat mig en utdelning på 6,5 kronor per aktie innan pandemin slog till men trodde inte att de skulle ha utrymme att dela ut så mycket även pandemiåret. Därför tror jag att det finns potential att dela ut 7 kronor redan till våren och 7,25-7,50 kronor på ett par års sikt.

Nu är 9,80 kronor bara 1,2 procent högre vinst per aktie än ifjol för de första tre kvartalen. Men Kopparbergs bör med ett jämförbart sista kvartal klara en vinst per aktie på åtminstone 10 kronor för helåret 2020. Givet att stora investeringar i Storbritannien och nya produktions/logistikkedjor redan har tagits de gånga 3-4 åren tror jag att Kopparbergs har råd att dela ut två tredjedelar av sin vinst till våren helt enkelt eftersom många viktiga investeringar redan alltså är tagna. Jag förväntar mig också en glädjeyraeffekt det år då pandemin väl lagt sig när folk kommer vara sugna på att resa, festa, äta ute och fler stora evenemang äger rum igen.

Rapporten innehöll dock inte enbart ljusglimtar. Omsättningen minskade med nästan 15 procent vilket jag anser vara en naturlig reaktion då hotell och restaurang-kunder av uppenbara skäl säljer mindre produkter än vanligt. Vinsten förklaras istället av de ökade kostnaderna. Personalkostnaderna har förvisso minskat med cirka 7,5 procent men den större förklaringen är att övriga externa kostnader har minskat med 15 procent samtidigt som råvarukostnader också har gått ned något. Vinst per aktie för det tredje kvartalet blev därför 22,5 procent lägre än ifjol. Under pandemins andra våg tycker jag att det är en rimlig vinstminskning till följd av ovan nämnda lägre efterfrågan i stängda sektorer. Det blir dock viktigt att följa upp under 2021 att det här bara var en pandemieffekt och inte en mer bestående trend. Det egna kapitalet är samtidigt 13,2 procent starkare än motsvarande period ifjol varför Kopparbergs fortsatt står stadigt.

För egen del innebär extrautdelningen i december att jag kommer nå snöpligt nära 2018 års utdelningsnivå på cirka 34 000 kronor. Jag tror inte att jag når ända fram för det saknas enligt min prognos ungefär 750 kronor ytterligare dit. Förvisso brukar jag ta lite höjd för valutadifferenser och källskatt i mina prognoser så jag kommer knappa in med ett par hundralappar till men är ändå nöjd med att symboliskt nästan klara den där extra månadslönen från 2018 även pandemiåret 2020. Det bådar gott inför 2021.

Jag vill ödmjukast tacka den vänliga själ som möjliggjorde att jag kunde köpa Kopparbergsaktier för 98 kronor per aktie den 16 mars tidigare i år. De har bara i år betalat tillbaka en direktavkastning på 6,63 procent. Kopparbergs är just nu mitt tredje största innehav i portföljen efter Minesto och Azelio.

Utöver extrautdelningen till aktieägarna gav Kopparbergs och deras VD Peter Bronsman även en extrautdelning till spelarna i Göteborgs Kopparbergs FC i form av en guldklocka som tack för den förnämliga insatsen att spela hem klubbens första SM-guld någonsin. Starkt jobbat av alla inblandade!

Påminner om att Kopparbergs handlas på Nordic SME-listan med lägsta courtage 19 kronor. Jag handlar därför aktien i poster om minst 50 aktier för att få ett genomsnittscourtage på högst 0,25 procent per aktie.

OBS! Jag äger aktier i Kopparbergs. Även om jag alltid eftersträvar att skriva så objektivt som möjligt och kritiskt granska mina innehav är mitt perspektiv aktieägarens. Inlägg ska därför inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Gör alltid din egen analys och du är själv ansvarig för dina investeringar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar