lördag 28 november 2020

Utdelningar november 2020

Utdelningarna i november landade på 1 752 kronor. Ännu en svag utdelningsmånad efter två starka månader med senarelagda utdelningar. Dussinet aktier delade ut men ett normalt år skulle H&M ha delat ut cirka 2 000 kronor och därför blir november ovanligt svag i år. Samtidigt kom en glädjande senarelagd utdelning från ATEA som snyggade till siffrorna och stod ensam för 30 procent av novemberutdelningen.

Jag har passerat 30 000 kronor i utdelningar i år. Det blir också en stark avslutning på året där ytterligare något större innehav betalar utdelning retroaktivt. Tyvärr verkar det som att jag landar snöpligt nära 2018 års utdelning med cirka en tusenlapp mindre i år. Det är ändå en skaplig återhämtning ett år som detta och det visar om inte annat att utdelningsstrategier håller även i tuffare tider eftersom de flesta företag har utrymme att fortsätta dela ut utan att äventyra sin stabilitet (om de tillåts dela ut men det är en annan fråga). Sprider man risken med god diversifiering över flera sektorer och marknader samtidigt som man har en trygg grund med välskötta företag i defensiva sektorer räcker det långt. Det stärker mig i övertygelsen att det är rimligt att anta att man långsiktigt kan leva på utdelningar om en utdelningsgrad på 3 procent av kapitalet är tillräckligt att leva på helt enkelt eftersom utdelningsgraden normalt överstiger 4 procent eller till och med 5 procent. 2020 har varit ett nyttigt stresstest på portföljen och strategin.

Jag befarade inledningsvis att utdelningarna skulle halveras i år, det såg länge ut som att jag skulle få en tredjedel mindre men när året summeras blir det bara en fjärdedel lägre utdelningar än i fjol. Då ska man dock komma ihåg att utdelningarna ett normalt börsår ska vara högre än föregående år på grund av utdelningstillväxt samt ökningar i utdelningsaktier efter fler månadsinsättningar. 
1 kommentar: