måndag 19 oktober 2020

Framgångsrik teknikverifiering för Azelio och Minesto återinstallerar sitt första kraftverk

I morse kom nyheten att Azelios teknikverifikation förefaller ha gått bra (länk). Utöver att verifieringen är viktig för att bekräfta att tekniken fungerar som uppgivet i praktiken är den också viktig eftersom den gör företaget bankable, det vill säga både Azelio och deras kunder kommer kunna söka lån för att finansiera utgifter kopplade till deras framtida projekt. Därmed minskar risken väsentligt vilket också är skälet till att aktiekursen steg med över femton procent under måndagen.

Mer precist har företaget klarat en uteffekt i enlighet med sin produktspecifikation på 13 kWh för en lagring som motsvarar 13 timmars elproduktion vilket naturligtvis är en viktig milstolpe.

Jag har en uttalad strategi att alltid analysera aktier i lugn och ro när börsen är stängd. Därför funderar jag i förväg ut vilka parametrar jag vill se för att öka eller sälja och bildar mig en egen uppfattning om aktiens värde på längre sikt. I Azelio har jag tidigare skrivit att de två parametrar jag vill få klarhet i var dels emissionen, där företaget nu har kapitaliserats om än inte på det sätt jag hade hoppats, dels verifieringen för att få bekräftat att tekniken verkligen fungerar så som företaget gör gällande. Nu ska man ha brasklappen att det än så länge är Azelio själva som hävdar att tekniken är verifierad och vi får vänta på att DNV-GL bekräftar detsamma i sin rapport om fyra veckor. Efter den negativa erfarenheten med EcoWavePower har jag lärt mig läxan att vara mer skeptisk till vad företag själva hävdar intill dess att det är bekräftat av tredje part. Därför vill jag också se tredjepartsverifieringen. Men likväl vore det mycket anmärkningsvärt om DNV-GL inte bekräftar samma information i sin verifiering om fyra veckor.

Egentligen har jag köpstopp för att ha utrymme att lösa in mina Minestooptioner. Men ville ändå inte missa det här tillfället och ökade följaktligen mitt innehav i Azelio med en tredjedel i morgoncallen just eftersom de bägge parametrar jag nu har inväntat för att känna mig bekväm med en högre portföljandel alltså har inträffat. I värsta fall kan jag alltid sälja av andra aktier eller ta av kapitalbufferten på bankkonto och "låna av mig själv" så länge. Det gör hur som helst Azelio till mitt tredje största innehav efter Minesto och Kopparbergs. Och en halvtimme efter morgoncallen passerade Azelio rent av tillfälligt Kopparbergs och var ett tag mitt näst största innehav. Man vill alltid äga mer i bra aktier men jag har någonstans landat i att den portföljandel jag har nu är den högsta försvarbara givet att jag trots allt bara har följt Azelio i ett års tid. Däremot kommer jag överväga att fortsätta öka i framtiden på ytterligare positiva besked om aktien fortfarande är rimligt värderad då. Nästa två händelser att hålla utkik efter som är viktiga för mig är att industriell produktion av moduler sätter igång i Uddevalla men framförallt att Azelio får in sin första konkreta order. Företaget har i nuläget samförståndsavtal och ett anmärkningsvärt stort intresse men det behöver också omvandlas i konkreta pengar in. VD Eklind har i presentationer under hösten sagt att man förväntar sig den milstolpen nu under det fjärde kvartalet. Verifieringen är en viktig pusselbit på vägen dit.

Just Minesto befinner sig i ett viktigt skede där arbetet med att återinstallera det första kommersiella tidvattenkraftverket påbörjas igen imorgon i Vestmannasund. Företaget släpper också sin kvartalsrapport på torsdag där vi får en indikation på hur mycket installationsarbetet har kostat. Hur lång tid installationsarbetet tar är svårt för mig att bedöma men senast till helgen bör det vara avslutat varför jag räknar med ett pressmeddelande senast på måndag oavsett om installationen går bra den här gången eller inte. Precis som i Azelio har jag redan en strategi klar för Minesto. Jag har passat på att öka innehavet under de tre månadernas osäkerhet eftersom jag finner det mer sannolikt att man lyckas den här gången än inte. Samtidigt är jag ödmjuk inför att jag kan ha missbedömt situationen och visar det sig att jag har fel kommer jag att minska antalet optioner främst eftersom jag har belåning på portföljen. Aktierna kommer jag dock behålla varenda en eftersom företaget är välkapitaliserat varför jag ser det som en tidsfråga.

Värt att tänka på är att det egentligen inte ingår i Minestos affärsidé att syssla med själva undervattensinstallationerna. Precis som danska Vestas ska Minesto sälja färdiga kraftverk till kund som sedan ansvarar för installationen. Nu är installationen förstås ändå viktig för att företaget ska bevisa att allt fungerar så som det är tänkt. På 4-5 års sikt om allt går som det ska med tekniken är den här typen av installationer en parantes. Då är det order in som räknas där företaget initialt har sagt att de vill få in 40 procent direkt varför företaget kommer få intäkter även om man har en backlog i sin orderbok. Precis som med Azelio inväntar jag egentligen med mer spänning de uppgifter om verifikation av kraftverkets elproduktion som förväntas i början av 2021 när kraftverket har varit i full drift i tre månader. Jag hoppas att Minesto, liksom Azelio, kan gå ut med uppgifter om resultat av verifieringen så snart företaget har detta bekräftat några veckor innan den formella rapporten från tredjepartsverifikationen kommer.

Mitt innehav i båda aktierna är i utgångspunkt mycket långsiktigt på över tio års sikt där jag endast överväger att minska om något motbevisar mitt case. Allt annat lika behåller jag bägge och ökar över tid.

OBS! Azelio och Minesto är aktier i förhoppningsbolag där värderingen bygger på förhoppningar om framtida vinstnivåer. I nuläget går företagen inte med vinst varför de är förenade med en hög risk. Understryker därför som alltid att blogginlägg aldrig ska läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Gör alltid din egen analys och du är själv ansvarig för dina aktiebeslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar