lördag 18 maj 2019

KONE ryktas förvärva Thyssen Krupp

KONE är lite av en utdelningsfavorit. Företaget säljer och underhåller hissar och rulltrappor. Det är också min enda finska aktie i portföljen. Vad som är särskilt fint med aktien är att KONE verkar på en oligopolliknande marknad där det finns ett mindre antal stora aktörer som konkurrerar med varandra. KONE brukar vara en av de fem största aktörerna jämte bl.a. Otis, Thyssen Krupp, Schindler. Det finns förvisso ofta ett tiotal konkurrenter på en given marknad, t.ex. är Fujitech, Mitsubishi och Hitachi stora på den japanska marknaden, så konkurrens saknas inte. Men fördelen är att när KONE väl har vunnit en order har de även ofta underhåll av produkten under lång tid vilket genererar en stabil och förutsägbar intäkt. Just nu kommer hälften av intäkterna från försäljning.
 50 procent av intäkter från försäljning, 35 procent från underhåll

Det verkligt fina är att det nu ryktas att KONE kommer förvärva den tyska konkurrenten Thyssen Krupp. Går affären igenom skulle KONE vara en topp-tre-aktör på de flesta marknader. Det skulle i sin tur ge synergieffekter och stordriftsfördelar på sikt som ökar företagets tillväxt.

 Globalt företag men fortfarande potential att växa på nya marknader

Samtidigt är det inte okomplicerat konkurrensrättsligt att göra ett förvärv som ger en så stor marknadsposition. Givet att det trots allt finns flera konkurrenter och ett par jämnstora torde affären ändå kunna gå igenom. KONE har just nu sin största tillväxt utanför Europa och genom förvärv av Thyssen Krupp skulle man stärka sin position på den europeiska marknaden väsentligt.

Det senaste kvartalet har KONE offentliggjort större orders i bl.a. Shanghai, Singapore, Vancouver och Warszawa.

KONE har störst försäljningsökning i Asien följt av Amerika

En risk i det korta perspektivet är att KONE har en mycket hög utdelningsandel där utdelningen på 1,65 EUR just nu överstiger vinst per aktie på 1,60 EUR. Därför bibehöll KONE utdelningen i år och det skulle inte förvåna mig om så sker också nästa år. Det är alltså ingen utdelningstillväxtaktie utan snarare ett stabilt defensivt företag som utgör en fin bas i portföljen. När vinst per aktie minskar till följd av långsiktigt kloka förvärv gagnar det långsiktig vinst och utdelning. Utdelning sker traditionsenligt i början av mars varje år.

Man kan också se i årets första kvartalsrapport att företaget har en fin utveckling. Till exempel ökade orderingången och försäljning med över 9 procent och EBIT med 4,5 procent. Företaget förväntar sig fortsatt tillväxt om 2-7 procent i fast valuta över helåret. Kassaflödet ökade med hela 210 procent jämfört med första kvartalet 2018 (länk). Därför är jag inte speciellt orolig och säker på att utdelningen minst kommer kunna bibehållas över tid och så småningom öka när man skördar frukten av de investeringar som har gjorts de senaste åren.
Kassaflöde ökade med 210 procent Q1 2019 jämfört med föregående år

Som många av mina innehav är KONE ett relativt konkurrenter hållbart alternativ i sin bransch (länk). Det är ett ämne jag avser skriva mer om i ett separat inlägg men för att ge några exempel är KONE:s produkter 90 procent mer energieffektiva idag än på 90-talet, A-rankad för sitt klimatarbete i Carbon Disclosure Program för sjätte året i rad och 33 procent av energin som driver produkterna kommer från förnybar energi, med målsättning 50 procent senast 2021. Det operativa koldioxidekvivalentfotavtrycket har minskat med 4 procent jämfört med föregående år och överstiger företagets interna mål om 3 procent.

Just nu är aktien relativt dyr, även till följd av valutaeffekten då den handlas i EUR. KONE värderas till P/E runt 32 och yield on cost på 3,2 procent. Jag är därför glad att jag ökade nyligen och har cirka 2,5 procent av portföljen i aktien vilket är ungefär vad jag vill ha på längre sikt. Lita på att jag ökar ordentligt nästa gång aktiekursen och valutakursen är förmånlig. Min riktkurs för att öka i större skala igen är någonstans mellan 40-42,50 EUR per aktie.

1 kommentar:

  1. Ja, det kommer alltid dippar att köpa. Bara man har tålamod att vänta så kan man belönas väl. Jag äger inte Kone, men jag tilltalas av deras typ av verksamhet.
    Mvh investera-pengar.blogspot.se

    SvaraRadera