onsdag 7 februari 2018

Stark rapport från Serneke som börjar ge utdelning!

Jag har sedan tidigare skrivit att Serneke kunde förväntas göra ett starkt sista kvartal 2017 tack vare att orderingången var starkare än föregående år. Den ökade med 15 procent till sist. Också orderstocken ökade över helåret men där tycker jag inte att förändringarna är lika dramatiska utan snarast att betrakta som stabila. Inte minst är det ett positivt besked att orderingången fortsätter att öka på byggsidan med tanke på att den viker i branschen i stort. Jag tror samtidigt att den kommer bli något lägre i rapporten för 2018 års första kvartal där det ännu inte finns så många offentliggjorda order. Min slutsats blir alltså att Serneke hittills verkar stå sig bra i vikande byggkonjunktur men att man nog bör ha viss försiktighet framöver och följa upp kvartal för kvartal.

Antalet medarbetare ökar och passerar för första gången 1 000 anställda. Detta är särskilt glädjande eftersom byggbranschen i stort har haft neddragningar. Man får väl förutsätta att Serneke inte hade nyanställt om det inte vore lönsamt och fanns behov utifrån ökad orderingång.

Smolket i bägaren är att kassaflödet minskar. Serneke hävdar i rapporten att detta berör på ökad kapitalbindning jämfört med föregående år. Kassaflödet från lån verkar dock vara en mindre andel än ifjol varför det istället är kassaflöde från förvärv av förvaltningsfastigheter som utgör den största delen. Över helåret ökade dock kassaflödet marginellt varför jag inte tycker det ger större skäl till oro så länge de underliggande fastighetsinvesteringarna är förnuftiga. Likvida medel och soliditet minskar också marginellt, förutsätter att det också kan hänföras till ovan nämnda investeringar.

Rörelsemarginalerna förbättras sakta men säkert. Just de små marginalerna är något analytiker kritiserade när Serneke börsnoterades. Det senaste året har inneburit tydliga steg i rätt riktning. Risken är dock fortsatt hög. Affärsområde bygg har ökat rörelsemarginalen med en procent till 3,7 procent under 2017. Affärsområde anläggning har under året vänts från förlust till en blygsam vinst. Affärsområde projektutveckling hade däremot sämre resultat än ifjol. Detta är dock ett lite mer nyckfullt segment där intäkter varierar stort med enskilda projekt, ändå värt att hålla ett öga på framöver. Affärsområde fastighet visar väsentligt bättre resultat och det verkar som att Serneke nu har kommit igång som en betydande fastighetsaktör.

Nettoresultatet minskar över helåret. Detta var dock känt från tidigare rapporter och enligt min uppfattning redan inprisat i aktien. Jag tror att det delvis beror på stora enskilda projekt inföll 2016. Den underliggande organiska tillväxten tuffar på i stadig takt som nedan data visar även om det blir pucklar i de olika sektorerna enskilda kvartal.


Tabellen ovan illustrerar vad jag gillar med Serneke. Det är ett slags tillväxtcase även om det från kvartal till kvartal blir en del pucklar längs vägen beroende på hur orderingång och projekt faller ut. När vi nu för första gången sedan börsnoteringen har data över två år att jämföra med finns en långsiktig tillväxttrend i alla fyra affärsområden.

Sist men inte minst: Serneke ger utdelning!!! 

4 kronor per aktie. Ola Serneke har i svar på frågor tidigare sagt att ambitionen är att ge utdelning framöver men jag hade ärligt talat inte räknat med det redan i år och hade i så fall högst trott att den skulle motsvara 1-2 procent yield on cost. Nu motsvarar den för mitt innehav istället 3,75 procent YOC. Det gör att jag från och med nu kan bibehålla Serneke som en stabil utdelare i portföljen. Utdelningsandelen är dessutom ganska rimlig och motsvarar under 30 procent av vinst per aktie varför det fortfarande finns gott om utrymme att både investera och bibehålla kassa för sämre tider.

För egen del innebar det att jag fick nästan 3 000 kronor på ett bräde som jag inte hade räknat med!
Kommer räkna på mina utdelningar på nytt för det står redan klart att jag har passerat 28 000 kronor i utdelningar i år. Dessutom ska det bli spännande att se vad portföljens totala YOC blir efter de senaste utdelningsbeskeden, inklusive Axfood och SHB. Den var 4,5 procent vid årsskiftet och när Serneke som utgör drygt tio procent av portföljen plötsligt börjar dela ut bör genomsnittsutdelningen ha passerat 4,75 procent på portföljen som helhet.

Visst finns det en risk med Serneke framöver om konjunkturen viker men jag har svårt att tolka utdelningsbeskedet på annat sätt än att Serneke vill sända en tydlig signal till aktieägarna och marknaden om att man ser på framtiden med tillförsikt. Det betyder i praktiken att man anser sig kunna räkna hem Karlastadenprojektet de kommande åren vilket det senaste årets tillstånd ju ger en del ökat fog för. Glad att jag vågade satsa på vad som Stockholmsanalytikerna kallar Vilda Västern. Säger bara dom är ledsna för att dom inte är från Göteborg!

OBS! Jag äger aktier i Serneke och du ska därför inte läsa inlägget som finansiell rådgivning. Läs rapporten, analyser och bilda dig en egen uppfattning. Rapporten finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar