tisdag 1 november 2022

Utdelningar och aktieköp i oktober

Det tog tio månader men nu har årets utdelningar passerat fjolårets. Skillnaden blir inte jättestor men jag tror ändå att jag kommer ha mellan 6-7 000 kronor mer utdelningar i år än ifjol när helåret summeras.

När jag tittar på prognosen för nästa år har jag redan passerat 80 000 kronor i utdelningar på konservativa estimat där jag inte räknar med valutaeffekter i närheten av nuvarande nivåer eller utdelningshöjningar. I praktiken borde jag passera 90 000 kronor under 2023 med potential att passera 100 000 kronor på helåret i utdelningar eftersom jag bara räknar på idag inköpta aktier och kommer köpa en hel del aktier det kommande halvåret som kommer dela ut under 2023. Det innebär att jag redan nästa år är på en nivå där jag i princip kan täcka mina grundkostnader för boende och basutgifter för mat och det nödvändiga. I princip skulle jag alltså kunna klara en FIRE på nuvarande kapital (jag har ju även kapital bortom utdelningsaktierna). Samtidigt lutar det åt att jag kör på något eller ett antal år till utomlands innan jag flyttar tillbaka till Sverige igen och under de åren kommer jag rimligen hinna samla på mig tillräckligt för att ha en genomsnittlig utdelning utslaget per månad i spannet 15-20 000 kronor vilket helt klart går att leva på med utrymme till återinvesteringar i portföljen.Belåningsgraden har åter ökat något till 8,6 procent men trenden är fortfarande att den över tid minskar i absoluta tal. Jag är rätt nöjd med mina innehav i många av aktierna just nu och det ger utrymme att minska amorteringen i november och december men skulle börsen sjunka ytterligare har jag utrymme och beredskap att ta övervikt i en rad aktier. Målsättningen är att komma nedåt 7 procent. Om jag inte gör några köp skulle jag även i ytterligare nedgång komma ned till 6 procent till nyår men det är inget självändamål varför jag kommer blanda köp med amortering och snarare siktar på 7,5-8 procent lite beroende på hur börsen utvecklas de två månader som är kvar under det här kalenderåret.

Det finns fortfarande långsiktigt fina tillfällen att öka i många aktier just nu. Förvisso bör man vara medveten om att de höga direktavkastningarna äts upp av inflationen. Men samtidigt blir den effekten desto större av att ha pengarna på banken eller i kassa och alla drabbas ju av detta varför jag likväl tror att det är bättre att investera kapitalet än att ha det i likvider (jag har av principskäl en årslön på banken på ett räntekonto precis som tidigare).

Därav har det blivit en del större köp under oktober trots att det har blivit färre transaktioner totalt sett. Anledningen är att jag har haft mindre tid att följa börsen varför jag helt enkelt har satt mig ned ett par helger och läst in mig på en rad aktier vilket har resulterat i att jag har lagt ut en rad större stående orders. Några av dessa tenderar att falla in med tiden. 

Jag är nu fullinvesterad i Wallenstam. Intrum har gjort comeback i portföljen, jag skrev mer om det i helgen. Där ser jag det som att jag har tagit en full position också på 1-2 procent av portföljen men jag har utrymme att dubblera innehavet om nya lägen skulle öppna sig. Ett annat företag som gjorde comeback är Nyfosa. Jag prickade in den hittillsvarande botten rätt bra med en stående större order då företaget värderdes till 180 procent av sitt eget kapital vilket är en ovanligt god riskpremie. Företaget har börjat med utdelning sedan jag sålde efter avknoppningen från Hemfosa och handlades till en direktavkastning en bra bit över 6 procent. Egentligen hade jag planerat att göra ett andra lika stort köp men vanan trogen sprider jag ut mina köp och det andra på en något lägre nivå föll aldrig in. Får avgöra om jag vill köpa på lite högre nivå innan året är slut eller avvaktar tills vidare. Jag tittar på att ta övervikt i ett antal aktier som jag gillar. I Castellum har jag nu en övervikt på 25 procent. Också i Scandic har jag tagit ytterligare övervikt då de levererade en stabil rapport med en beläggningsgrad som återgår till nivåerna före pandemin och framförallt har belåningen under kontroll. Jag skrev mer om detta i inlägget i helgen.

Jag har ökat lite i Cibus och SBB men i bägge fallen handlar det främst om att köpa en aktiepost (alltså en tusenlapp med minicourtage) för att i första hand återinvestera de löpande utdelningarna.

Och ja, jag fortsätter att öka i Minesto på dessa nivåer. Det blev en lite större ökning den här gången och jag har beredskap att göra ytterligare en lite större ökning innan året är slut. Teknikrisken har minskat ordentligt i aktien nu när kraftverk är i drift. Det som återstår är att bevisa i praktiken det storskaliga kraftverket, att optimera elsystemet med elnätet i parkskala och att lösa intäkter från den första parken. Det är inte så långt borta nu och aktien handlas just nu under en rimlig värdering på den första parken på Färöarna. Det är mest börspsykologi just nu för de nyheter som har kommit från företaget har varit positiva, inte minst att de har aktivt säljarbete på nya marknader utanför Europa. Sådana här lägen är de mentalt svåraste att öka i men samtidigt ofta de som har bäst potential långsiktigt. Det finns ingen rimlighet i att en aktie går ned fjorton dagar i rad utan negativa nyheter och handlar antagligen bara om att enskilda ägare säljer ur sig av anledningar som inte har med företaget att göra. En ny stående order är lagd så får tiden visa om den också faller in eller om vi vänder här. Det blev också en liten justering uppåt till närmaste jämna tusental i Midsummer efter att de har gått ut med en rekordstor orderingång.

årets utdelningar överstiger i oktober fjolårets utdelningar

6 kommentarer:

 1. Hej! Vad är det för stående order du refererar till rörande Minesto. Det har jag missat?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Jag syftar inte till företaget Minesto utan hur jag själv handlar vilket sällan är intradag då jag jobbar när börsen är öppen. Jag gör oftast så att jag analyserar företagen när börsen är stängd, bestämmer mig för vilka nivåer jag tycker det är rimligt att öka mer på och lägger därefter oftast långa orders som ligger kvar i åtminstone några veckor. Nu föll en sådan större order in runt tolv kronor i Minesto och då har jag följt upp med att lägga ytterligare en större order ett snäpp ned.

   Radera
 2. Hej! Måste säga att jag tycker att Paretos uppdaterade Minesto analys känns ganska konservativ. Vad tänker du om den?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är framförallt två faktorer som påverkar. Det ena är diskonteringsräntan. Att den ändras allt annat lika i nuvarande ränteläge jämfört med det ränteläge som rådde vid tidigare analyser är ingen skräll utan tvärtom väntat och det har ju aktien också tagit höjd för med råge längs vägen. Det får naturligtvis konsekvensen att det påverkar estimat för riktkurs (du kan jämföra med Västra Hamnens första analyser som också kom till ungefär samma slutsats som Pareto gör nu). Den andra är att de nu prisar in förseningarna sedan 2020 jämfört med deras tidigare analys. Det innebär att den större tillväxten i GW-skala nu faller bortom 2030-strecket, kanske 2031-32. Eftersom riktkurser alltid sätts på ett års sikt förändrar det inte mitt scenario som hela tiden har varit bortom 2030 då de verkliga förtjänsterna finns när företaget är fullt kommersialiserat med global tillväxt. Men riktkurser har en kortare tidshorisont än så. Det blir mycket brus i sådana tider då få orkar läsa bortom rubriken i ett pressmeddelande och några försöker tjäna på korthandeln som då uppstår. Angående kapitaltillskott gillade jag tvärtom deras spekulationer i analysen för det skulle innebära att utspädningen av allt att döma blir under 10 procent. Det är i tider som dessa som det visar sig vilka som är investerare och vilka som spekulerar i kursutvecklingen. De långsiktiga beskeden har varit bra och jag finner ingen anledning att ändra min syn på företaget. De kortsiktiga förseningarna har vi redan sett och de är egentligen bakom oss om man ser rationellt på det hela men det hindrar inte att det blir en hel del brus när de som är kortsiktiga agerar. Mina köporders ligger fast, kanske faller någon in. Absolut, det irriterar mig också att de drar benen efter sig och jag gillar inte att de behöver ta in mer kapital med att få igång den första riktiga parken i Hestfjord. Men objektivt sett är två kraftverk i drift nu med högre prestanda, vi vet att de har upphandlat fundament och det stora kraftverket som borde testas veckor eller enstaka månader bort och därför fortsätter jag hellre köpa och överväger inte att sälja så länge tekniken fungerar och levererar.

   Radera
 3. Så, då har Pareto släppt en ny analys på Minesto. Riktkursen justeras kraftigt ned från 28 till 16 SEK/aktie, huvudsakligen pga att kommersialisering tar längre tid än förväntat. Tror man må räkna på caset och ett vettigt scenario innan man köper in sig (mer).  Min tanke är om man nu, dels från Paretos sida men också från Minestos sida förbereder marknaden på en nyemission som förmodligen kommer handlas (långt??) Under nuvarande kurs. Ser man på Q3 så får jag det till att cash räcker ca 2 kvartal till.

  Jag äger en liten bevakningspost
  Mvh Emigrantinvesteraren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Angående Paretoanalysen har jag kommenterat den ovan. Jag tycker inte den innehöll så mycket nytt, bara en justering i diskonteringsränta och förskjutning i tidsplan. De har såvitt jag kan se inte ändrat grundcaset och Minestos kraftverk och parker är fortfarande lika mycket värda om företaget kommersialiseras. De diskonterar bara vägen dit annorlunda än tidigare. Noterar att de har en annan analytiker än tidigare vilket talar för att det bara är en rutinuppvärdering av DCF-kalkylen.

   Jag tror inte att huvudspåret är en nyemission utan snarare någon sorts riktad kapitalanskaffning/företrädesemission som är direkt kopplad till att de påbörjar arbetet med Hestfjordsparken. Det antyds mer eller mindre i Paretoanalysen. Sedan är frågan om de låter oss småsparare vara med på ett hörn eller inte. Jag har redan lagt undan pengar för att teckna fullt om så blir fallet men tror faktiskt inte de vill krångla igen och är inte säker på att de tar in kapital genom Pareto.

   Titta på Midsummer som ökade 25 procent över en natt på nyheten om en företrädesemission för att bygga en ny fabrik. Detta trots utspädningen i Midsummers emission. Jag tror att det kan bli samma sak i Minesto. Många stirrar sig blinda på aktiekursen och hur marknaden har agerat historiskt vid nyemissioner men en riktad kapitalanskaffning är något helt annat. Den minskar finansieringsrisken något enormt om den är kopplad till att garantera Hestfjordsparken vilket skulle innebära att Minesto i princip redan är ”beyond break even” som VD Edlund sa i en intervju med dagens industri för ett år sedan. Om så sker är teknikrisken mycket liten eftersom det lär ske när D12-kraftverket har satts i drift och finansieringsrisken är också mycket liten eftersom företaget redan har tagit sig in i en fas där de i princip går runt och det mer är en fråga om hur snabbt man vill växa. Personligen anser jag att Hestfjordparken ensam med råge överskriver nuvarande börsvärde om man också beaktar att den är en park i en plan om totalt 125 MW på Färöarna (30 mkr per MW, 15% marginal, 150 miljoner aktier efter utspädning och P/E 20 skulle t.ex. ge en aktiekurs på 18 kronor per aktie, du kan leka runt med siffrorna men landar ändå i slutsatsen att aktien är lågt värderad om man tror att de alls kommer lyckas säljs små parker). Därför tror jag inte att marknaden reagerar ned på en riktad emission helt enkelt eftersom det i princip eliminerar finansieringsrisken. Jag tolkade det som att det här är vad VD Edlund menade på stämman när han pratade om kursvård, inte att de slänger iväg en tweet eller nyhetsuppdatering någon gång ibland.

   Radera