onsdag 23 februari 2022

Styrkebesked från Kopparberg som höjer utdelningen med 7,4 procent

Kopparbergs har länge stått i skymundan av mer spännande aktier inte minst under pandemin när hotell och restauranger har haft det ansträngt minst sagt. Men företaget fortsätter att leverera stabila resultat och dagens bokslutskommuniké (länk) visade att de har navigerat sig igenom pandemin på ett tryggt sätt och samtidigt ökat resultatet. Det glädjer mig då aktien är en av mina defensiva hörnstenar i portföljen.

Jag hade förväntat mig en utdelningshöjning med 25 öre till 7 kronor per aktie men nu har Kopparbergs höjt utdelningen med 50 öre till 7,25 kronor per aktie vilket motsvarar en utdelningshöjning på hela 7,4 procent.

Det ska sägas att omsättningen minskade något (mindre än en procent lägre på helåret) men trots att en av Kopparbergs ciderkonkurrenter på den brittiska marknaden flaggade för en lägre efterfrågan i december till följd av restriktionerna lyckades Kopparbergs öka sin omsättning under det fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Att Kopparbergs lyckas leverera ett såpass bra resultat under ett år där hotell och restauranger på flera nyckelmarknader under perioder av året helt eller delvis har präglats av restriktioner till följd av pandemin ser jag som ett styrkebesked. Och det bästa är att vi förhoppningsvis har år av normaliserad verksamhet framför oss där omsättningen borde kunna bli högre redan i år men framförallt kommande år. Det är ur det ljuset den höga utdelningsandelen på cirka två tredjedelar av resultatet ska ses. Kopparbergs gjorde därtill ganska stora investeringar i sin produktion för några år sedan som jag har skrivit om tidigare på bloggen. Därför är min gissning att de kommer kunna skörda frukten av dessa investeringskostnader i ett normalläge från och med 2023. Jag tror därför att företaget kommer kunna höja aktien med cirka 25 öre per år under de kommande tre åren. 

Jag är sedan tidigare fullinvesterad i Kopparbergs men valde ändå att på grund av ovanstående öka mitt innehav med 10 procent på dagens bokslutskommuniké från företaget. Mina aktier fick jag ju köpt till en direktavkastning om strax över 4,25 procent vilket får anses bra för en stabil och defensiv utdelningsaktie med rimlig utdelningstillväxt. Dessutom innebär en vinst per aktie på 10,57 kronor att aktien vid mitt inköpstillfälle värderades till ett P/E-tal på cirka 16. Det är under alla omständigheter inte en speciellt hög värdering och det är inte ett orimligt antagande att bedöma att aktien borde värderas omkring 200 kronor vid en värdering runt P/E 20. Det är ett tag sedan jag använde termen utdelningsvikt, det vill säga hur stor andel av portföljens totala utdelning som utgörs av en enskild aktie. Min utdelningsvikt i Kopparbergs är just nu höga 16,3 procent. Ändå har jag beredskap för att öka portföljandelen med ytterligare 10-15 procent om det skulle bli ytterligare börsfrossa kommande veckor. Men mitt utgångsläge är att aktien inte ska handlas så billigt längre då dagens rapport visar att den under normala förhållanden bör uppvärderas.

Även om Kopparbergs är en typisk defensiv aktie som är mindre känslig i oroliga tider då folk tenderar att konsumera dryckesprodukter i alla konjunkturlägen är den precis som alla aktier inte helt utan risk.

De tre huvudsakliga risker jag ser i Kopparbergs är:

  • Tillväxten på nya marknader stannade av och aktien är mer av ett värdecase eller utdelningscase. Man ska alltså inte förvänta sig att slå index med Kopparbergs då andra aktier växer fortare men jag tycker ändå att aktien fyller en fin funktion för defensiv diversifiering och stabilitet i min portfölj.
  • Caset bygger på att företaget behåller sitt i varumärke och popularitet då dryckesförsäljning är en konkurrensutsatt marknad utan tydliga vallgravar.
  • Hälsotrender kan också minska efterfrågan om folk konsumerar mindre alkoholprodukter i framtiden.

OBS! Inlägg på bloggen ska aldrig läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Du är själv alltid ansvarig för dina egna investeringsbeslut och behöver alltid göra din egen analys genom att själv läsa in dig om företagens verksamhet. Även defensiva aktier som Kopparbergs  är förenade med en risk, vilket jag försöker belysa för transparens ovan. Kopparbergs är mitt näst största innehav i portföljen men givet den fina årliga utdelningen och en bra yield on cost har jag inga planer på att sälja mina aktier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar