lördag 10 april 2021

Några reflektioner inför återstoden av året

Tog tillvara påskhelgen till att reflektera lite i lugn och ro. Det är alltid bra att då och då ta ett steg tillbaka och titta på vad man har gjort rätt och vad som kunde gjorts bättre för att sedan dra lärdomar framöver.

Sedan jag bestämde mig för att gasa och öka i Minesto innebär det också att efterdyningarna av det kommer följa med portföljen året ut då jag behöver komma ifatt med amortering av hävstång till mer rimliga nivåer. Därför såg jag behov av att ta fram en konkret plan för de närmaste månaderna.

Rent praktiskt kommer mina intäkter öka vilket ger ytterligare sparutrymme. Samtidigt räknar jag efter vaccinering till sommaren att återgå till en tillvaro där jag inte längre kan följa börsen i realtid. Det gångna året har varit ett undantag vilket är en anledning till att jag har vågat ta stora positioner i Azelio och Minesto helt enkelt eftersom jag snabbt kan komma ur dem. Nu återgår jag till en situation där jag inte kommer kunna följa börsen i realtid och det kommer komma perioder där jag i perioder kanske inte ens följer börsen på en vecka vilket i sig förstås innebär en risk. Därför passar det mig bra att fokusera mer på en defensiv utdelningsstrategi igen i mina framtida investeringar.

Jag laborerar med tanken att sätta en ny rutin där jag sätter av tid varje helg för att följa börsen, lite som de veckoplaner jag inledningsvis hade. Däri bör ingå ett par mer uppstyrda bevakningslistor igen liksom en mer uppstyrd kalender för när innehaven rapporterar och hur jag löpande håller koll på nyheter i alla innehav i linje med hur jag har gjort i bl.a. Minesto. Därav följer att jag vill fokusera på färre men större innehav som jag följer mer aktivt med egna värderingskalkyler precis som i mina miljöteknikaktier.

Investeringsregel

Testar därför en konkret och enkel investeringsregel för att få lite bättre investeringsdisciplin som kommer gälla fr.o.m. maj t.o.m. årsskiftet när jag i lugn och ro kan utvärdera situationen på nytt.

  • T.o.m. augusti ska månadsinsättningarna oavkortat gå till att minska portföljbelåningen.
  • T.o.m. augusti får jag endast återinvestera utdelningarna i nya aktier (cirka 20 000 kronor).
  • Fr.o.m. september får endast min ordinarie månadsinsättning investeras i utdelningsaktier.
  • Fr.o.m. september får endast min ytterligare månadsinsättningsnivå investeras i miljöteknikaktier.
  • Fr.o.m. september är utgångspunkten att allt därutöver används till amortering intill dess att belåningsgrad är under 5 procent eller räntan är under 1 procent.
  • Försök göra en ordentlig genomlysning av varje enskilt innehav som resulterar i antingen plan för att öka eller för att sälja av aktien till förmån för annat.

Jag kommer höja mina månadsinsättningar och har egentligen mer utrymme vilket kommer avspegla sig i att jag höjer månadsinsättningsnivån, antagligen ganska mycket fr.o.m. januari 2022. Det har jag dock delvis tecknat in i Minesto i samband med emissionen nu under våren. Därför är jag mån om att få portföljen i balans innan jag gör nya större köp. Det innebär också att det inte finns något egenvärde i att höja sparkvoten ytterligare bara för att. Jag ger mig därför lite mer utrymme i vardagen efter tre snålmånader men kommer fortfarande som lägst klara mina nuvarande insättningsmål.

Min målsättning är att lagom till sommaren 2024 ha en utdelningsportfölj värd minst 3 miljoner kronor som genererar i genomsnitt en bra bit över 10 000 kronor per månad i utdelningar. I tillägg till det låter jag mina utvalda miljöteknikaktier löpa på och stå för tillväxten varför min förhoppning är att de ensamma ska utgöra ytterligare en bra bit bortom 3 miljoner kronor. I skrivande stund är portföljen värd en bit över 3,6 miljoner kronor netto varför det är en inte orimlig målsättning till dess. Det kapitalet skulle i sig vara tillräckligt för att nå en FIRE om jag vill. I nuläget känner jag dock att det jag jobbar med är roligt och meningsfullt och därför kommer jag köra på, inklusive när jag flyttar tillbaka till Sverige så småningom. Men det är en trygghet och frihet att veta att jag om fem år kan göra en FIRE precis när jag vill, ta tjänstledigt när jag vill eller gå ned i arbetstid utan att behöva tänka på de ekonomiska konsekvenserna.

Tankar längs vägen

En insikt är att min initiala strategi att sprida köpen inte har fungerat lika bra som jag hade tänkt. Jag har ibland gått miste om att öka tillräckligt mycket. Tvärtom har det allteftersom jag har lärt mig mer visat sig att det antagligen är bättre att ha utrymme att ta en ordentlig position direkt när jag väl tycker något är värt det. Därför laborerar jag med tanken att framöver köpa aktier vid färre tillfällen varje månad och mer aktivt välja vad och hur jag ökar i. Jag tror att jag kommer landa i att vidareutveckla min strategi där jag sätter av en viss del till månadsutdelare, en viss del till vanliga utdelare och på toppen lite ytterligare till miljöteknikaktier. När belåningen återgår till modesta nivåer igen framåt årsskiftet är tanken att jag, precis som nu, kan använda den för att ta stora positioner när läge uppstår och sedan amortera under lugnare månader. När det gäller månadsutdelningarna vill jag sätta ett mer aktivt mål om att de ska nå den nivå där jag månatligen kan återinvestera utdelningen. I Cibus är jag nästan där, i övriga månadsutdelare borde jag kunna klumpa ihop utdelningarna för att återinvestera i någon av dem varje månad.

En annan insikt är att det inte bara har blivit för många spridda köp utan också för många spridda innehav där jag inte riktigt hinner hålla tillräcklig koll på de mindre. I aktier som AstraZeneca, Tomra och Vestas kanske det spelar mindre roll då jag har så hög riskmarginal att de kan mer än halveras i värde. Men jag tror att jag gör klokare i att koncentrera mer av innehavet till färre aktier och hellre byta ut dem som jag nu har gjort med några aktier i anslutning till inlösen av teckningsoptionerna i Minesto. Det går alltid att köpa tillbaka aktier och när det gäller vanliga utdelare är värdeförändringen sällan särskilt dramatisk. I det skede jag är nu är den höga utdelningen mindre viktig och långsiktig stabilitet mer viktig varför jag kan offra några mindre högutdelare som tjänat mig väl hittills för att stärka portföljen och minska risk.

Jag har helt enkelt också utvecklat förmågan att sälja, något som länge varit min svagaste sida som investerare då jag i grunden tror på mina case. Samtidigt som jag t.ex. har sålt Soltech för att aktien var brutalt övervärderad hade jag med facit i hand kanske kunnat resonerat så i fler aktier. Får fundera ytterligare kring det för förutsättningarna till kortare positioner finns inte tidsmässigt men att över huvud taget tänka positioner och byta mellan aktier som jag gjorde från Soltech till Minesto tar jag med mig.

Ytterligare en reflektion är att bloggsfären och finanstwitter har förändrats sedan jag började för fem år sedan. Från att från början varit mer inkluderande där man peppade varandras sparresor är tendensen idag mer exkluderande. För mig är det obegripligt för om man vill få fler att få upp ögonen för sunt långsiktigt sparande och investeringar förstår jag inte visdomen i den nedsättande tonen som förekommer väl ofta. Tvärtom bekräftar den bara fördomar och stereotyper om aktiesparare och bidrar till onödig polarisering. Jag vill egentligen främst få inspiration, andra intressanta infallsvinklar, perspektiv och case men tycker att det har blivit allt mer gnäll, mer politik, tristare tonläge och annat som inte intresserar mig alls. När det gäller just miljöteknikaktier är det dessutom rätt lite kvalitativ information och det verkar generellt vara en övervikt i fokus på det kortsiktiga som inte intresserar mig alls. Börjar helt enkelt tycka att det tar mer tid och negativ energi än vad det ger i kunskap och information. Framtiden får utvisa vad det innebär.

Samtidigt är det väldigt roligt med det stora intresse och gensvar inläggen om Minesto har fått!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar