torsdag 14 april 2022

Påskläsning: Mer Börspsykologi

I anslutning till påskledighet har det äntligen blivit utrymme till lite fördjupad läsning. På börsfronten blev det äntligen tid att läsa Christofer Anderssons uppföljare Mer Börspsykologi. Christofer har sedan dess nyligen även gett ut en tredje bok livet, börsen och allting

Som utlandssvensk blir det en viss eftersläpning i att läsa svenska böcker då de köps in vid hemmavistelser och i sin tur läses under längre ledigheter. Därför är det först nu som det har blivit av att läsa Mer Börspsykologi men det var också väl värt väntan. När det gäller filmer är det ofta svårt att infria förväntningar på en uppföljare men jag tycker att det här är en uppföljare som på flera sätt faktiskt är bättre än företrädaren.

Även om det är en uppföljning till Börspsykologi - så blir du en bättre investerare där det är naturligt att läsa nämnda bok först där flera grundläggande koncept gås igenom vilka också återkommer i förbibarten (t.ex. confirmation bias, aktivitetsbias, fear of missing out) tror jag att det fungerar lika väl att läsa Mer Börspsykologi fristående.

En fördel med boken är att den är pedagogiskt skriven, knappast en slump givet författarens profession, och jag upplever dessutom att språket flyter på bättre än i den första boken. Liksom i den första boken är det ett växelspel mellan teori, konkreta exempel och reflektioner. Växelverkan mellan dessa olika delar i de flesta kapitel flyter på ännu bättre i uppföljaren vilket gör det till en smidig läsupplevelse.

I Mer Börspsykologi får vi bekanta oss med en rad fördjupande teorier.  

Med 2020-2021 i färskt minne gillar jag särskilt kapitlet om Gamblers fallacy där farorna med att inte se slump och sannolikhet för vad den är gås igenom. Jag gillar också hur kapitlet motverkar att se börsen som ett kasino och hur Cristofer nämner att förvånansvärt många ser en del av sin portfölj som ett roulettehjul. Det här kapitlet bidrar med ytterligare en viktig pusselbit i skillnaden mellan långsiktiga investeringar och kortsiktig spekulation gränsande till hasardspel.

Pris per känsla och inte per kilo går bland annat igenom ägandeeffekten och våra olika sätt att förhålla oss till värdering (willingness to pay/accept passerar förbi i resonemanget). Nästa kapitel om IKEA-effekten, hur vi tenderar värdera saker vi har investerat tid och arbete i mer oavsett om resultatet blev bra eller inte, tillför också en tydlig fördjupning till de teorier och bias som presenterades i den första boken. Det ger ett intressant perspektiv på att även om det alltid är bra att fördjupa sig och göra ett gediget arbete gör man klokt i att också vara medveten om att det finns bias relaterat även till det.


Konceptet Soldat eller Scout tycker jag kanske är väl förenklat och tillför mindre. Framförallt eftersom det finns många guldkorn i kapitlet som hade förtjänat att utvecklas och fördjupas ytterligare. Ett sådant är det kloka resonemanget om skillnaden mellan risk och osäkerhet liksom att förhålla sig till det genom att acceptera risk-reward-konceptet. Likaså resonemanget om att också ett icke-agerande, med referens till Buffet och Munger, är ett aktivt val. Dessa resonemang tycker jag hör till de mest intressanta och de kunde gärna fått ytterligare lite mer utrymme.

Framåt slutet gås även fenomenet med home bias igenom, tendensen att investera i det som är nära och hemtamt snarare än det som kanske är lika gott men mindre nära. Som utlandssvensk är jag nog inte enig här fullt ut. Förvisso är det på de flesta fungerande marknader lätt att få information från företagen i realtid på samma villkor som hemma vilket är det mest väsentliga. Det är också riktigt att man kan ta en risk i att vara för exponerad mot sin hemmamarknad då valutadiversifiering kan vara sunt liksom att det finns många utmärkta företag på de större marknaderna som inte sällan kan vara bättre än hemmavid och diversifiera portföljen även med segment som är underrepresenterade på den svenska börsen. Dessutom fungerar de flesta multinationella företag av rent affärsmässiga skäl på ett liknande sätt rent strukturellt oavsett var deras huvudkontor formellt är registrerat. Men man riskerar samtidigt att missa kulturella skillnader, inklusive i synen på företagande. Vidare riskerar man att senare fånga upp nyheter som kan läcka ut lokalt, inte minst i de fall där det rör sig om andra språk än svenska eller engelska.

Som kultur- och historieintresserad tycker jag att det är elegant att bokens poänger kryddas med olika citat och referenser från Sokrates den enda sanning jag vet är att jag inte vet till att citera Kenny Rogers the Gambler. Vi får även vår beskärda del av visdomsord från klassiska investerare som Warren Buffet. 

Boken innehåller också en rad exempel med verkliga aktier för att göra exemplen mer realistiska. Det är idel aktier som har figurerat flitigt bland börsintresserade de senaste åren alltifrån Disney, EVO, Netflix till Tesla, AT&T, Pepsi, Coca Cola och SCA eller Essity. Till och med Minesto omnämns i förbifarten (som svar på frågor: ja, jag kommer skriva ett nytt blogginlägg om Minesto efter gårdagens riktigt fina nyhet men det blir antagligen en tvåårsuppföljning om några veckor för att likt de centrala tankegångarna i Christofers bok få lite mer perspektiv kring vad som har hänt sedan det första inlägget våren 2020).

Liksom i företrädaren får vi följa Nicklas och Kajsa i en rad praktiska exempel på de olika fenomen och bias som diskuteras. Stackars Nicklas har även denna gång en olycksalig förmåga (eller svag impulskontroll) att hur han än försöker till sist gå i fälla efter fälla. Det tjänar dock som goda exempel där jag tror att de flesta läsare kan relatera till åtminstone något av dem. Om Nicklas är slösa är Kajsa återigen spara och Kajsa lyckas, dock inte utan ansträngning och ibland stöd, klara prövningarna. Därigenom tjänar exemplen med Kajsa till bra exempel på hur man bör försöka agera för att undvika att hemfalla inför bias.

En av bokens huvudpoänger är vikten av självinsikt och ödmjukhet inför att ständigt eftersträva att veta att man inte vet allt. Vidare syftar den till att uppnå ökad självkännedom kring hur man kan agera i olika situationer, inte minst där system 1 (som gås igenom också i uppföljaren men är mer ingående beskrivet i den första boken) aktiveras, där man riskerar att hemfalla inför olika bias. Liksom i den första boken understryks vikten av att undvika att ta beslut i affekt, att fokusera på vad som är verklig information från företagen, att skriva ned information och därigenom följa upp ny information jämfört med tidigare resonemang.

Något jag tänkte under läsandets gång är att det vore fint med en sammanfattning och avslutande summering i slutet av boken. Och det finns det också vilket är utmärkt! Samtidigt finns det såpass mycket delar här och där i boken (och den första boken) som skulle kunna plockas ihop till en sund och självmedveten strategi för långsiktiga investeringar. Ett embryo till en sådan strategi (eller flera) finns redan i boken och det vore ett utmärkt tema för en eventuell fjärde bok!

Sammanfattningsvis är den en bok som är väl värd sin investering i tid och pengar då den ger fördjupad självkännedom som kan tillämpas både på börsen och i livet i stort. Boken går snabbt och smidigt att läsa liksom att återkomma till om man vill gå tillbaka till något resonemang. Den fungerar också att läsa fristående även om det förstås är att föredra att börja med att läsa den första boken.

I en tid då börsen verkar handla allt mer om aktiekursers utveckling på alltför kort sikt och allt mindre om tålmodigt investerande på lång sikt i företag och deras verksamhet önskar jag att fler tog sig tid att läsa in sig om börspsykologi. Jag tror att alla - nybörjare som mångårig aktiesparare - är betjänta av att lära sig mer om börspsykologi och hur man reagerar i olika situationer som sparare eller investerare. Christofers bägge böcker är en utmärkt ingång till ämnet och uppföljaren är dessutom lätt och smidig att läsa.


Förtydligar avslutningsvis att detta inlägg inte innehåller några affiliatelänkar/betalda samarbeten. Skriver helt enkelt för att jag gillade boken och vill bidra till att sprida den å en god bloggrannes vägnar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar