lördag 28 mars 2020

Perspektiv på Sveriges hantering av Coronakrisen från utlandet

Min enda intention med det här inlägget är att få folk att förhålla sig mer kritiskt till vad som delas i sociala medier om Coronakrisen och ta sin utgångspunkt i myndigheter och annan objektiv expertis.

Ska understrykas att jag inte ens bor i Sverige och ogillar sossekorruption och högerpopulism i lika delar. Har därför inga som helst egenintressen i detta. Därför samtidigt reservation för att jag inte bor i Sverige och inte vet hur det ser ut i Stockholm. Min uppfattning är att regering och opposition på det hela tillsammans med expertmyndigheter agerar och tar kloka beslut för landets bästa. De förstår att det är allvar och fel tidpunkt att bidra till splittring och misstro. Snälla gör ditt för att vara konstruktiv och bidra till att rätt fråga står i fokus - att få bukt med krisen. Vad som var riktigt eller inte kommer diskuteras länge efter krisen och har du inget konstruktivt att komma med så ta det då.

Viktigt! Läs, begrunda och ta till dig av allmänna råd:

Krisinformation (länk, länk till informationsvideo)
Folkhälsomyndigheten (länk)
EU (länk)
WHO (länk)

Sårbarhet - kritisiera och uttryck känslor men bidra inte till att sprida desinformation

Det är väl värt att upprepa vad MSB sa om samhällets sårbarhet på fredagens presskonferens:

Många kanske agerar snabbt och i affekt inför det flöde av information som passerar.

Jag vill vara tydlig här. Vi bejakar självklart den öppna debatten och den kritiska granskningen mot oss myndigheter och regeringen. Vi värnar allas rätt att sprida sin åsikt. Det öppna samtalet och diskussionen är en tillgång även i en sådan här situation och det får aldrig tystna.

Men jag vill samtidigt mana till viss eftertänksamhet och vaksamhet. För vi kan räkna med att det mitt i allt detta sprids rykten och falsk information som faktiskt syftar till att störa och skada vårat samhälle.

Min uppmaning är: var källkritisk och försök hålla huvudet kallt. När du ser något som du blir extra euforisk och upprörd över - tänk efter. Vem ligger bakom den informationen? Vem tjänar på att sprida den? Varför finns informationen? Med avsikten att förändra ditt tänkande och agerande? Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information? Saker att tänka på alltså.

Ta del av den här videon från Krisinformation: https://www.youtube.com/embed/F5F-nETguTQ

Krisinformation har gjort en kort och koncis video ovan i ämnet som rekommenderas. MSB redogör ytterligare för detta på sin hemsida (länk). Det är uppenbart vad de menar så jag utvecklar inte mer än så. Men snälla var källkritisk och tänk objektivt!

(och ja, inser förstås ironin i att själv skriva ett blogginlägg i ämnet men min intention är ju endast att folk ska hålla huvudet kallt och ta till sig myndigheter och annan objektiv expertis råd och riktlinjer)

Sveriges mjukare agerande har hittills givit bättre resultat.

Många menar i affekt att Sverige har agerat för sent och att vi kommer få en sämre utveckling än andra länder för att vi inte har vidtagit vissa extremåtgärder. Men stämmer det?

Min förståelse är att Sverige tvärtom hör till de europeiska länder med lägst spridning. Jag har räknat på tillväxttakten de senaste två veckorna, från och med den 15 mars, och finner att endast Danmark har bättre resultat än Sverige. Att jag väljer de senaste två veckorna är ganska rimligt utifrån de rekommendationer om hemmakarantän som finns. Det är helt enkelt en såpass lång period att åtgärder hinner få genomslag på antalet fall. Det sammanfaller också med den period då de mest kraftfulla åtgärder togs i länderna.

UK +22,5%
Polen +21,7% (spridning startade senare varför tidigare i kurvan)
Tyskland +20,5%
Belgien +20,0%
Spanien +19,4%
Nederländerna +18,4%
Frankrike +15,5%
Finland +12,7
Norge +11,2% (+10,6% utan toppen den 15 mars)
Italien +10,9% (har sannolikt passerat sin topp under perioden)
Sverige +9,5%
Danmark +7,6%

Jag har så långt som möjligt strävat efter att faktakolla att ovan information är korrekt och den bygger såvitt jag kan bedöma på respektive lands nationella myndigheters uppgifter. Om du kan bevisa att ett fel smugit sig in korrigerar jag naturligtvis.

Självklart är det precis som med börsen så att historik inte är en garanti inför framtiden. Det kan mycket väl vara så att mina belackare får rätt och att Sverige drabbas hårdare än vad det ser ut just nu. Min poäng är dock att just nu med de senaste två veckornas utveckling finns det inget fog för att Sverige till följd av sitt agerande skulle råka mer illa ut än länder som har vidtagit mer omfattande åtgärder. Just nu ser det även ut som att Sverige har haft sin puckel mätt i tillväxt av antal nya fall.

Situationen kommer tvivelsutan fortsätta vara allvarlig i samtliga dessa länder eftersom antalet nya fall fortfarande växer, om än bland annat i Sveriges fall i lägre takt än tidigare.

Mätning och bakomliggande orsaker

Något som ofta hävdas är att Sverige skulle testa långt lägre än andra länder varför mörkertalet skulle kunna vara större. Tillgänglig statistik ger inte fog heller för en sådan slutsats.

Statistiken nedan är förvisso inte dagsaktuell men för att bemöta ovan argument fungerar den gott nog då Sverige har utökat testerna i än större skala sedan dess (länk).

Även om det finns extremfall som testar i än högre utsträckning än Sverige, noterbart Sydkorea och Norge, ger statistiken en bild av att Sverige befinner sig på en rätt normal nivå i antal tester, eller till och med testar något fler än genomsnittet. Med undantag för Norge har när alla länder med fler tester i diagrammet också en väsentligt högre befolkning än Sverige.

Som utlandssvensk blir jag själv i viss affekt över den här kritiken för där jag bor ryktades det att man inledningsvis endast hade kapacitet att testa ungefär femton personer per dag. Också det här landet har skalat upp testkapaciteten sedan dess. Man ska alltså komma ihåg att mörkertalet antagligen är stort i de flesta länder. Min uppfattning är att Sverige sköter det hela förhållandevis bra.

Man kan också konstatera att det antagligen inte är genomförbart att testa hela befolkningen med den regelbundenhet som skulle krävas varför myndigheterna på ett seriöst och sakligt sätt prioriterar var de behöver genomföra tester för att minska spridning och upprätthålla nödvändig kapacitet i sjukvården och samhället i stort. Som lekman framstår deras bedömning som korrekt.

Jag är inte expert men inser att det kan finnas en rad bakomliggande orsaker.  Resemönster, välstånd, utbildningsnivå, tillit till offentliga institutioner och kulturella faktorer påverkar sannolikt också oavsett vad regeringar och myndigheter gör. Vad som påverkade hur får forskare utröna i framtiden.

Många har lyft fram Sydkorea och Japan som exempel men bortser då från att de här länderna har en relativt kollektivistisk kultur präglad av en mycket stark tilltro till och respekt för experter och auktoriteter. Andelen personer som struntar i rekommendationer är sannolikt låg samtidigt som personer som blir sjuka tar det på stort allvar av hänsyn till sina medmänniskor och samhället. Man ska därtill komma ihåg att flera länder i regionen har tidigare erfarenhet av att hantera andra influensaepidemier som SARS. Det går inte att jämföra rakt av, har själv en hel del erfarenhet kring flera länder i Östasienregionen. Hade det varit så enkelt hade något annat europeiskt land vid det här laget framgångsrikt kopierat deras åtgärder med samma resultat men så har inte skett.

Här nere på kontinenten har man till ofta en mer fysisk och social kultur än i Norden vilket också skulle kunna påverka att smittan sprids snabbare. En annan orsak är rökning och hälsoläge i landet generellt men det påverkar främst svårt sjuka och dödsfall, ur den aspekten rörs inte statistiken ovan.

Jag bor i ett av dessa länder ovan som har tagit kraftfullare åtgärder än Sverige men så här långt verkar det faktiskt inte hjälpa bättre än i Sverige. Vad som däremot händer är att i stort sett all ekonomisk verksamhet i samhället stängs ned och eftersom skolorna är stängda drabbas även telearbete negativt. Jag ser samtidigt folk cykla, jogga, gå ut med hunden osv dagligen från min balkong och förbudet hindrade inte att några grannar i området hade en stor och blöt fest förra helgen.

Gick i svaromål om allmän samling tidigare i veckan. Anledningen är att jag uppfattade att man sökte smutskasta på ett vilseledande sätt genom att blanda ihop allmän samling med att vara ute i största allmänhet. Det är inte samma sak. Folk är som sagt utomhus här också även om det är förbjudet.

Min personliga uppfattning, återigen utan expertis, är att så kraftfulla åtgärder möjligen hjälper för att inskärpa en allvarskänsla hos befolkningen. Men det är antagligen ohållbart att totalt stänga ned ett samhälle i ett helt kvartal och konsekvenserna blir oerhört stora på ekonomin. Där tycker jag att Sverige har valt en förnuftig och klok medelväg. Till syvende och sist handlar det om att inskärpa en allvarskänsla hos befolkningen och att alla ska göra sitt. Sedan finns det idioter i alla länder som skiter i det och därigenom utsätter samhällets vårdkapacitet för en risk och indirekt andra människor för livsfara men det gör det som sagt här också trots restriktionerna.

Min slutsats blir att Sverige så här långt ser ut att göra någonting rätt i att balansera åtgärder mot att inte stänga ned ekonomin helt.

Det som retar mig är att personer som över huvud taget inte har någon som helst expertis tvärsäkert tycker att starka åtgärder ska tas utan att de har bevisad effekt och trots att de garanterat sätter företag och statsfinanser under ännu högre tryck med garanterad massarbetslöshet som följd.

Jag retar mig också på smutskastningen av Folkhälsomyndigheten, andra offentliga företrädare och Anders Tegnell i synnerhet. Visst har det sagts saker som i efterhand har ändrats men man måste förstå att de agerar och uttalar sig utifrån föränderlig information. Jag uppskattar och respekterar ärligt talat det sakliga och uppriktiga sättet att kommunicera, i tvärt kontrast från vår medietränade generation broilerpolitiker som mest söker uppmärksamhet och sällan svarar på sakfrågor. Det är rätt anmärkningsvärt egentligen att många på finanstwitter som är vana vid analytiker som ständigt reviderar prognoser inte kan eller vill se det. Lägger man manken till och anstränger sig är det rätt lätt att följa och förstå deras tankegång baserat på hur tidigare viruskriser har spridit sig, hur förloppet ser ut i olika steg och när man gör vad. Men för all del, ni hade med säkerhet uppvisat stor förståelse och konstruktivitet om regeringen på folkhälsomyndighetens inrådan hade stängt ned hela Sverige i alla avseenden den 1 januari (efter att Kina runt nyår officiellt gick ut med att de hade Coronaviruset) och låta nedstängningen fortgå hela vägen in i sommaren. Jag kan bara föreställa mig hur debattklimatet hade sett ut då. Hur som helst tycker jag att det är trist när man sprider trista oneliners i efterhand där syftet främst är att förlöjliga och fördumma. Barnsligt och inte speciellt konstruktivt.

Det här är ett format som jag nog kommer använda mig av mer framöver. Twitter är utmärkt för att snabbt dela information men det fungerar uselt för att diskutera komplexa frågor. Man tenderar bara att prata förbi varandra och det korta formatet är som upplagt för missförstånd.

Och känner någon sig träffad är det helt enkelt så att jag går i hårdare polemik med personer som jag normalt uppfattar som mycket trovärdiga och seriösa just för att den negativa effekten blir så mycket större om de skulle sprida vidare osakligheter eller felaktig information.

Som vanligt utgör blogginlägg ingen finansiell rådgivning. Du ska inte lyssna på mig utan ta del av Krisinformation (länk, länk till informationsvideo), Folkhälsomyndigheten (länk), EU (länk), WHO (länk) och andra objektiva källor. Gör alltid din hemläxa!

16 kommentarer:

 1. Åsikt: Målet efter att man misslyckats att förhindra smittspridning, är att få ner dödligheten så mycket som möjligt. Men fortfarande testas det för lite. Sverige bör försöka få ner dödligheten ibland livskraftiga.

  Att döda av ekonomin, för att rädda några få personer är däremot orimligt. Vi accepterar rökning, bilkörande, och en del annat som har hög dödlighet, förbjuder cannabis eller kärnkraft som hobby - så någonstans drar vi ju gränser, även om vi inte alltid är medvetna om exakt varför.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din konstruktiva kommentar!

   Jag kan inte bedöma om man testar för lite eller ej. Kan bara konstatera att Sverige förefaller testa i en normal eller till och med något högre grad relativt jämförbara länder. Är samtidigt insiktsfull nog att förstå att det inte bara handlar om att köpa in tester utan att någon också ska utföra och analysera alla dessa tester. Kan det rent av vara så att expertisen behöver att dessa resurser behöver prioriteras i akutvården just nu? Att testa samtliga medborgare regelbundet kräver nämligen en stor logistikapparat och betydande personalresurser. Jag misstänker att det kan vara en delförklaring men vet som sagt inte.

   Radera
 2. Skönt att höra ett inlägg om hur Sverige agerar från en som kan vara objektiv. Tycker det är skumt att många tycker vi ska slösa personal på att göra tester när de behövs på annat håll.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer! Läste en ekonomisk studie som föreslog en konstruktiv lösning men tycker också att de bortser från att personer i så fall måste testas kontinuerligt under lång tid. Litar på att FHM prioriterar klokt utifrån de resurser som finns till buds.

   Radera
 3. Ett mycket bra inlägg, tack. Ett citat från den kände ekonomen Keynes kommer till tanken vad gäller att anpassa sig till nytt läge:

  "When facts change, I change my opinion. What do you do, Sir?"

  Mvh

  Egon

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Egon! Kul att du tog dig tid att läsa och roligt citat, Keynes kanske får en renässans efter krisen!

   Radera
 4. Bra skrivet! Tack för att du tar dig tid och engagerar dig även i sådant som inte enbart rör den omedelbara egna vinningen, d v s samhället i stort, till skillnad från många andra. Själv läser jag DN och tycker att de ger bra info. Så jag känner personligen inte igen bilden av att det sprids en massa felaktig info. Har inte twitter och facebook använder jag inte för att informera mig om samhället. Om en källa som t ex DN ratas av så många till förmån för andra kanaler som du beskriver, varför är det är så undrar jag? DN har väl sällan blivit beslagen med låg kvalitet och stora brister med faktafel? Däremot har andra informationskanaler i hög grad bevisats ha faktafel och utifrån det information med låg kvalitet. Och en stilla undran och reflektion: hur många av de som vräker ut dessa åsikter och reaktioner som du beskriver skulle, på riktigt, göra ett bättre om ens bra jobb som statsepidemiolog än Tegnell? Jag tror att längst inne så vet de själva om att de inte skulle fixa det, det skulle bryta samman rätt snabbt. Så hypotetiskt om Tegnell sa ”kör i vind, jag avgår. Ta över du [högljudd twittrare] fr o m nu” så skulle nog reaktionen inte bli glädje utan ett förskräckt ”öh nej det går inte”. Och då menar jag inte utifrån utbildning och fackkunskaper utan att det krävs kognitiva och känslomässiga färdigheter som de inte besitter. Jag tror också att det är dessa ”brister” som gör att de ofta är så rädda och agerar utifrån det (ilska kan ju ses som ett derivat på rädsla, man vill försvara sig mot ett upplevt hot). Det är lätt sitta hemma i soffan och styra ett lands krismobilisering.
  /Gurkan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Gurkan! Förtydliga att det främst är sociala medier jag riktar in mig på (inklusive när kvällspressen sprider vidare saker lite väl hastigt där för clickbait). Uppfattar annars att medier på det stora hela i sina informationsartiklar rapporterar sakligt utifrån vad regering och myndigheter säger på presskonferenserna.

   Håller fullt med dig om det sista, Tegnell står upp på ett beundransvärt sätt i den skitstormen han utsatts för. Tycker det är befriande med en senior expert som faktiskt svarar sakligt på alla frågor han får och inte tänker mediestrategiskt kring hur det kan uppfattas en vecka senare.

   Radera
 5. Svar
  1. Tack - glädjer mig att det uppskattades! :)

   Radera
 6. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Roligt att du uppskattar det!

   Här är skolorna stängda och det innebär i praktiken att alla föräldrar med barn från mellanstadieåldern och nedåt får svårt att arbeta mer än deltid eftersom de samtidigt behöver hålla koll på barnen, ge dem mat och se till att de lär sig sina hemläxor. Det innebär i sin tur att produktiviteten går ned även för sådana som mig som inte har barn då alla processer saktar upp. Och som sagt, tillväxttalen och dödsfallen är högre här än i Sverige trots åtgärderna.

   Jag tror personligen därför inte att stenhårda åtgärder är gångbara över tid. Vad FHM har för masterplan vet jag inte, tror egentligen främst att det är så enkelt som att de vill flacka ut kurvan så att sjukvårdens belastning är hållbar över tid. Vad som kommer först av temperaturvariationer, vaccin eller folkimmunitet får vi se. Eftersom viruset sprids i stort sett i samtliga länder hjälper det tyvärr inte bara att få bukt med det i Sverige för risken är stor att det kommer tillbaka innan man fått bukt med det globalt.

   Hur svensk ekonomi påverkas återstår att se - eftersom vi är så beroende av globala värdekedjor och export dras vi med vare sig vi vill det eller inte. Men när en förhoppning att det kommer bli lite som på 50-talet i avseendet att Sveriges ekonomi är på banan tidigare än i många länder då den förhoppningsvis inte drabbas fullt lika hårt.

   Radera
  2. Råkade radera. Se om det kommer ett nytt snart ha ha!

   Gällande immunitet finns det fog för att tro att mörkertalet smittade är väldigt stor. Så immunitet kring sommaren är inte omöjligt och varje procentenhet man närmar sig 60% saktar ner det hela. Lockdown kommer omprövas på många ställen och Sverige kanske blir landet man tittar på.

   Radera
 7. Sociala medier är katastrof. Folk anger att de mår dåligt och att det minsann är jättejobbigt. Men ingen är testad utan de anger själv att det är corona. Folk kommer med styrkekramar och säger att personen är så stark som kämpar mot corona. Sanslöst. Sen sedvanlig attack mot Tegnell.

  Samtidigt nämner ingen att Finland räknat på att smittspridningen blir för långsam om barnen är hemma varför man ändrat sig och nu skall barnen tillbaka till skolan. Till detta hör att Norges motsvarighet Till FKM vill detsamma, dvs barnen skall tillbaka till skolan, samt häva hytteförbudet men politikerna säger nej. Oklart varför.

  Gällande FHM tror jag de gett rekommendationer med förhoppningen att riskgrupper och den stora massan följer dem men inte säkert att man vill att alla ska följa. Smittspridning måste ske, i lagom takt och bland de friska i icke riskgrupp. Samtidigt som riskgrupper skyddas.

  Vi får se hur det går men det pågår ett krig i sociala medier. Vi kommer först efter 2020:s utgång och kanske även 2021 veta överdödligheten och hur corona påverkade. Som det är nu vet vi bara antal döda med coronasmitta, vi vet inte hur många som dött av coronasmitta. Kanske får vi inte reda på det sista heller men överdödligheten eller brist på sådan kan ge svaret när året är över.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu svarade jag på din tidigare kommentar som du tog bort istället.

   Ogillar också hur det är i sociala medier, därför jag valde att utveckla på bloggen. Passar på att understryka att det här inte är en politisk blogg och jag är inte ansluten till något parti - min enda intention med blogginlägget är en from förhoppning om ett mer sakligt förhållningssätt i sociala medier till coronakrisen.

   Radera
  2. Jepp, och jag håller med dig. Sociala medier är som en stor boll av känslor och lögner. Otroligt tröttsamt. Exempelvis Wegerup som rapporterar statistik från italien. Riskgrupperna är tydliga och att de yngre som dör har underliggande sjukdomar. Folk angriper henne för detta, nästan som om de inte vill att det hon rapporterar stämmer. Och det är inte en eller två som förnekar direkt.

   Radera