fredag 2 juni 2017

Veckosammanfattning: ökat i H&M och Multiconsult

Har haft mycket att göra och inte hunnit vare sig blogga eller lägga särskilt många order på börsen den senaste veckan. Några avslut har det ändå blivit.

Multiconsult har jag redan en stor position i men när någon norsk bank dumpade aktier valde jag att öka ytterligare. Ett helt rimligt långsiktigt pris och jag tror på företaget. Försöker samtidigt förstå varför stora aktörer säljer trots den fina rapporten senast? Tror delvis det kan hänga ihop med att de minskar för att de just nu ser ännu större möjligheter i andra aktier. Jag tackar för det och ökar när både aktiekurs och den norska kronan är på historiska bottennivåer. Ett trettiotal nya aktier blev det. Nu är min position lite väl stor med tanke på att den drar ned min genomsnittliga portföljutdelning. 3,5 procent vid årsskiftet tycker jag samtidigt är fullt försvarbart. Det ger utrymme att både behålla hela innehavet på riktigt lång sikt och minska lite när aktiekurs och valuta stärks i framtiden. 200 aktier är mitt långsiktiga mål men framtida rapporter och resultat får avgöra hur jag gör. Tittar på att fortsätta öka så länge aktien handlas under 85 norska kronor. YOC just nu 3,5-3,6 procent vilket är försvarbart för ett växande konsultföretag även om jag generellt föredrar en YOC runt 4 procent.

H&M har anonyma storägare dumpat aktier i igen. När aktien åter handlades till en YOC väl över 4,5 procent under torsdag valde jag att öka ytterligare. Lyckligtvis skrev medier senare om en positiv nyhet om sjunkande bomullspriser som väntas gynna H&M:s resultat framöver. Mitt mål är att köpa 200 aktier i år och det är nu nästan uppnått. De sista få aktierna får jag se när jag köper men skulle jag behöva betala mer är det ett lyxproblem. Noteras bör dock att min portföljandel i relativa tal faktiskt har minskat från 12,5 procent till 11,3 procent. Därför tycker jag att veckans ökning är försvarbar. Mitt mål är på lång sikt en portföljandel på 5 procent. Dit når jag naturligt allteftersom jag ökar mer i andra aktier. Just nu tyckte jag dock att det var en god riskpremie för att fortsätta öka.

Handelsbanken har jag ökat i. Många analytiker tycker att aktien är dyr relativt andra bankaktier. Jag tycker att en YOC strax över 4 procent är rimligt om än på intet sätt billigt. Eftersom jag ser Handelsbanken som ett kärninnehav i portföljen där jag alltid vill ha mellan 2,5-5 procent har jag nu åtminstone för första gången på en tid sett till att jag har strax över 1 procent av portföljen i aktien.

HiQ är en aktie som jag tycker har sjunkit utan några egentliga skäl samtidigt som företaget går bra. Därför valde jag att öka till totalt 50 aktier. YOC över 5 procent är en fullt försvarbar riskpremie.

Kinnevik har jag ett miniinnehav i. Hann öka med ytterligare ett par aktier innan aktien vände uppåt igen. En portföljandel på 0,25 procent är egentligen för lite på lång sikt men det är dels en aktie med en YOC på bara 3,33 procent och dels en sektor som jag inte alls kan särskilt bra varför jag inte vill ta för stor risk. För att alls få exponering i sektorn ser jag investmentföretaget Kinnevik som ett bra alternativ, lite som att köpa en fond. Framtiden får avgöra om jag behåller eller säljer för bättre aktier. Ser det lite som en buffertaktie som det var ett hyggligt läge att parkera lite kapital i när det inte fanns så många alternativ. Utdelningshistoriken är det dock inget fel på vilket talar för att jag nog behåller.

Liksom förra veckan har jag minskat med ytterligare 20 procent av mitt tidigare innehav i Telia. Det var från början bara ett projekt där jag hoppades på att räkna hem motsvarande höstutdelningen och årets utdelning. Vid nuvarande kursnivåer kan jag med råge räkna hem den vinsten och jag väljer därför att säkra. Telia har jag förvisso en hög YOC i men det är diffust var tillväxten ska komma på längre sikt. Därför väljer jag att ta det säkra före det osäkra. En aktie mindre att bevaka och jag kan istället placera pengarna i någon annan mindre volatil högutdelare som t.ex. Akelius Pref. Om jag säljer de resterande 60 procenten eller inte beror på hur kursen utvecklas. Jag vill inte göra nybörjarmisstaget att sälja allt så fort jag kan räkna hem vinsten när trenden trots allt är uppåtgående. Därför planerar jag att sälja i fem steg allteftersom kursen stiger. Skulle trenden brytas kan jag ändå sälja allt med fullt försvarbar förtjänst.

Månadssammanfattning av utdelningar och portföljrapport kommer så småningom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar