söndag 6 november 2016

Veckoplan - v. 45. Portföljöversyn inför eventuell valfrossa på börsen

Huvudfokus kommande vecka är självklart att försöka hitta bra köptillfällen under börsoron i anslutning till det amerikanska presidentvalet. Jag tittar på att öka ytterligare under måndagen och skulle det rent av bli ett börsras efter valet kommer jag öka stort i traditionella svenska aktier.

Därför har mitt fokus varit lite annorlunda och jag har gjort en översyn av portföljen som helhet för att identifiera hur stora andelar det är rimligt att öka med aktie för aktie. Jag har därför gjort upp en långsiktig idealfördelning i portföljen som ska garantera minst 4,25 procents utdelning.
Endast fem aktier är namngivna och det är företag som jag känner mig absolut bekväm i att äga över hela det kommande decenniet, förhoppningsvis för alltid. Castellum och Handelsbanken vill jag ha en lite mindre andel i (2,5 procent) för att få bättre riskspridning. I det förra fallet eftersom jag kommer ha minst tio procent fastighetsutdelare i portföljen och i det senare fallet eftersom jag inte vill ha en för stor exponering mot finanssektorn. IT-sektorn utgör högst 2,5 procent av portföljen eftersom jag inte vill ha en alltför stor exponering då sektorn är svårbedömd. Där kommer jag nog inte öka eftersom jag avvaktar ytterligare tydlighet om nästa års utdelningsnivå. Tittar möjligen på att köpa ytterligare 10 aktier i ATEA om aktien skulle sjunka under 70 NOK.

Axfood ser jag möjligheter att öka i. Eftersom jag ökade mitt innehav med 30 procent enligt köpstrategin när Köp B-gränsen passerades förra veckan ska kursen nedåt 136 kronor innan jag går in stort igen. För att bibehålla portföljbalansen tittar jag dock på att köpa ytterligare 10-25 aktier.

H&M har jag redan en jättestor position i med ett GAV på 245 kronor. Därför ökar jag först om jag kan handla billigare än så och det ska nog till en börskrasch på onsdag för att så ska ske. Trenden är snarast att på kort sikt testa av 270 kronor innan nya rapporter kan ange om företagets problem är över eller inte.

Clas Ohlson handlas just nu till över 4,5 procent mot årets utdelningsnivå. Det är mycket bra och dessutom pressas kursen av en stark dollar. Det innebär att aktien paradoxalt nog snarast kan komma öka om Trump skulle vinna valet. Jag ser oavsett valutgång ett ypperligt tillfälle att fortsätta öka. Just nu har jag redan över mitt långsiktiga mål om fem procent av portföljen. Jag tittar ändå på att dubblera innehavet då jag tror att en stärkt krona/försvagad dollar och ytterligare klarhet närmare utdelningen kommer höja kursen igen på sikt. Kan till och med bli så att jag köper hela 100-125 aktier om kursen inte hinner stiga över 127 kronor igen. Det som talar emot är att det är långt till nästa utdelning.

Castellum har jag ganska exakt 2,5 procent av portföljen i just nu. Eftersom utdelningsandelen är låg och min exponering mot fastighetssektorn totalt sett inte ska vara alltför hög tittar jag främst på att öka lite försiktigt på vägen ned. Först om kursen börjar närma sig tidigare botten vid 110 kronor går jag in större.

Handelsbanken är lite väl övervärderad enligt mitt sätt att se det. Räknar man endast ordinarie utdelning handlas aktien fortfarande väl under fyra procents utdelning med begränsad uppsida. Min andel är dock låg och jag ser ett tillfälle att öka om fyraprocentsvallen vid 112,50 kronor passeras.

Månadsutdelare är aktier som Boston Pizza och TransAlta RES. Den förra är fortfarande för högt värderad men lita på att jag kommer hugga direkt om det skulle uppstå ett nytt tillfälle att fånga aktien nedåt 21 CAD igen. Den senare har jag fiskat i veckan men den föll aldrig ned till min tidigare köpnivå. Helst vill jag öka vid 13,99 CAD (vilket till följd av valutan ändå är dyrare än sist) men kan tänka mig öka för portföljens skull redan i intervallet 14,15-14,25. Om det har bildats en ny botten eller om nedgången fortsätter kommer visa sig på måndag. Övriga utländska aktier håller jag fortsatt koll på men ser i nuläget bara att ett börsras modell större på onsdag skulle kunna få mig att köpa. Jag inser att det blir en utmaning att hålla denna portföljandel hög nog. Ett köp varje månad måste göras för att hålla jämna steg.

Jag har insett att fastighetsutdelarna kommer bli väldigt viktiga för att höja både utdelningsnivå och utdelningsfrekvens. Därför har jag höjt målsättningen till tio procent av portföljen men i gengäld diversifierar jag mig så att risken sprids över minst fem olika aktier med högst 2-3 procent i en enskild aktie. Delarka, Hemfosa och Saltängen är huvudkandidaterna för ökning och deras andel av portföljen är såpass liten att jag kan öka med ett par procent om kursen skulle rasa. Jag analyserar också flera andra liknande aktier, även ett par i Norge. Har inte hunnit skriva inlägg om dem ännu men tänkte presentera dem längre fram på bloggen.

Jag har omprövat min syn på preferensaktier. Ser ett konkret behov av att ha en mindre andel (högst 5 procent) i portföljen för att höja genomsnittsavkastningen. Akelius är enda preffen jag tittar på i nuläget då det är ett stabilt företag som handlas under inlösenkurs (330 kronor). De hade ex-dag denna veckan och jag ser därför ingen brådska att köpa. Avvaktar antagligen om inte kursen skulle falla nedåt 307 kronor igen.

Svagare utdelare är stabila aktier som jag köper av andra skäl än utdelning. De ska gå med vinst och ha en gedigen historik men lever i nuläget möjligen inte upp till mina utdelningsmål. Ahlsell och Serneke är två exempel på detta. Sådana innehav utvärderas löpande och skulle de på lång sikt sänka portföljutdelningen utan att de kompenserar kursmässigt åker de ut. Jag räknar i genomsnitt ändå med att de ska kunna ge mig ett par procent årligen.

Kryddor är högriskaktier. Minesto är den enda som finns i portföljen för tillfället. Där kom i veckan positiva nyheter om lyckade tekniska tester som lyfte aktien något. Högst 2,5 procent av portföljen avsätts. Det ger visst utrymme att spekulera men samtidigt påverkar eventuella förluster inte portföljens utdelning som helhet.

Övriga aktier är kanske det mest intressanta. Jag klumpar faktiskt ihop alla övriga aktier i en kategori. Varför? Jo eftersom jag inte ser det som viktigt att upprätthålla en viss portföljandel i dessa aktier utan endast köper så länge YOC:en kan sänkas ytterligare samtidigt som verksamheten går i rätt riktning. Här rör det sig främst om att inte få en för stor portföljandel och jag vill inte ha mer än tre procent i någon enskild aktie på längre sikt. Skulle mindre än en tredjedel av aktierna vara i denna kategori gör det antagligen inte så mycket då syftet med kategorin bara är ökad diversifiering om jag kan hitta andra aktier som också uppfyller mina utdelningsmål. Samtidigt finns flera fina köplägen för att öka innehav som har tjänat mig väl:

Duni kommer förvisso få det tufft att upprätthålla sin höga utdelningsnivå men aktien handlas till över 4,25 procent YOC och jag tittar på att öka på lång sikt. 111 kronor vore ett fint tillfälle att dubblera innehavet.

MQ har jag redan en lite väl stor position i. Skulle tidigare botten under 30 kronor testas handlas aktien dock till nära sex procent mot redan fastslagen februariutdelning på 1,75 kronor. Kan tänka mig att fylla på ytterligare med ett 30-tal aktier.

Skanska har jag länge velat öka i och det gjorde jag redan förra veckan. Aktien har fortsatt sjunka och skulle fyraprocentsvallen passeras under 187,50 kronor per aktie kommer jag dubblera mitt lilla innehav.

Telia fortsätter fallande trend. Aktien är i ett osäkert läge men skulle den passera 33 kronor handlas den faktiskt till sex procents utdelning om utsagorna om 2 kronor under 2017 står fast. Det vore gott nog för mig att chansa med en liten ökning. Svag kassa och låg vinst per aktie avskräcker dock från större ökning.

I detta sammanhang bör uppmärksammas på att Multiconsult kommer släppa sin kvartalsrapport den 8 november. Ni som följer mig vet att det norska konsultföretaget är lite av en favoritaktie, inte minst eftersom den har ökat med över 25 procent sedan köp. Rapporten blir ett viktigt test på att bekräfta att de mycket fina resultaten i föregående rapport var del i en längre trend och ingen engångsföreteelse. Skulle så bli fallet kan jag antagligen se fram emot en väsentligt höjd utdelning till våren. Här har jag redan ett strategiskt innehav om 50 aktier och jag tycker att det är ganska lagom i nuläget.

Det kan också bli fina tillfällen att ta in nya innehav i portföljen:

Gjensidige är påväg nedöver efter att bonusutdelningen har avskiljts. Ovissheten om framtida utdelning är stor men det är ett stabilt företag som passar väl i utdelningsportföljen. Skulle tidigare bottnar under 130 kronor testas handlas aktien till nära fem procents ordinarie utdelning och det egna kapitalet per aktie är fortfarande gott nog för att klara framtida bonusutdelningar. Mycket intressant läge att utnyttja vid eventuellt kursfall.

ICA ser jag som ett tredjehandsval och en skräpaktie. Samtidigt börjar aktien närma sig rimligare nivåer och det är möjligt att jag köper för viss diversifiering. Problemet är dock att det först är vid 250 kronor per aktie som YOC:en närmar sig 4 procent och dessförinnan sänks bara min genomsnittliga portföljutdelning. Vinsten är dock hög, vilken bekräftades i senaste rapporten, och kassan stark. Det gör att jag kan överväga en liten chansning redan vid 260 kronor om det inte finns bättre alternativ just då.

SEB C tittar jag på om aktien faller under 87 kronor, vilket motsvarar över sex procent YOC mot årets utdelning.

Som jag tidigare har skrivit är huvudfokus på kommande notering av Serneke. Flitiga läsare vet redan att jag undviker belåning och istället "lånar" pengar av mig själv. Här kan ni läsa om hur det konkret fungerar. Nu kom så ett konkret exempel på detta. Jag har alltid en buffert motsvarande en nettoinsättning och den finns fortfarande i fritt kapital på mitt konto. Detta blir min buffertkassa för att kunna gå in och öka beroende på hur börsen utvecklas i veckan. För att klara Sernekenoteringen innan nästa löneutbetalning har jag dock "lånat" två månadsinsättningar av mig själv. Tanken är att dessa ska gå till teckningen, där jag kommer ta i lite i överkant i förhoppning om en mycket god tilldelning. Rent konkret kommer jag "betala tillbaka" till mig själv i form av minskade månadsinsättningar under de kommande månaderna. Hur snabbt jag återbetalar mitt "lån" beror på hur börsen utvecklas. Så länge det finns bra köplägen får jag trots allt bättre avkastning där och då är det ingen brådska.

 Lycka till i kommande veckan och hoppas att du kan hitta några fina långsiktiga köp!

3 kommentarer:

 1. Hej! Såg att du anser att ICA är en skräpaktie! Hur kommer det sig? Jag vill köpa in mig i antingen ICA eller Axfood men har svårt att välja... Om du utvecklar dina tankar kanske det kan underlätta!

  SvaraRadera
 2. Hej! Skräpaktie är kanske att ta i men faktum är att de är mitt tredjeval efter Axfood och finska Kesko som historiskt bägge ger en bättre utdelning.

  En anledning är att Axfood har en mer renodlad verksamhet medan ICA även består av Hemtex, apoteksverksamhet mm. och är mer svåröverskådlig. Den ökade diversifieringen har dock inte varit någon fördel historiskt och ICA:s vinsttillväxt är ganska dålig jämfört med Axfood som är tråkigt stabil och förutsägbar.

  En annan anledning är också att jag tror att Axfood är bättre rustade för konkurrens från Lidl eftersom Willys redan har lägre priser än ICA och eftersom Hemköp har högre kvalitet i kvalitetssegmentet. ICA kan inte riktigt konkurrera med vare sig pris eller kvalitet utan endast sin stora marknadsposition.

  Har skrivit en del om ICA tidigare, framförallt i detta inlägget:
  http://utlandsutdelaren.blogspot.com/2016/09/ica-borjar-narma-sig-intressanta-nivaer.html

  SvaraRadera
 3. Intressant inlägg! Nu blev jag lite sugen på clas ohlson. Jag hade ett litet gäng förut men sålde och tog hem vinst då innehavet var så litet. Kanske är dags att ta in den igen? :)

  Mvh / Frihetsmaskinen

  SvaraRadera